CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM och ADDI har gått vidare till fas 2 i det europeiska ”CAREMATRIX” projektet

15 december 2023

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) har tillsammans med ADDI Medical AB (ADDI) och övriga teammedlemmar blivit utvalda att gå vidare med lösningen HOPE-CMX  till fas 2 i det europeiska H2020 Pre-Commercial Procurement-projektet ”CAREMATRIX. Fas 2 innebär att vi ska utveckla HOPE-CMX enligt specifikation framtagen i Fas 1, samt genomföra integration mot bl.a. IoT plattformen CGM CareMap.”

”Genom CAREMATRIX-projektet möjliggörs att man kan minska tiden som patienter behöver vistas på vårdinrättningar samt ge patienterna en säkrare och mer kvalitativ vård. HOPE-CMX, som även omfattar CGM CareMap, är en lösning där funktionaliteten fokuserar på att vården får den data som efterfrågas från patienten vart hen än befinner sig. Oaktat om patienten befinner sig på en vårdinrättning eller i sitt hem, ska vitala parametrar alltid finnas tillgängligt för vården och för patienten. Detta kommer avlasta vården samt skapa mervärde för patienten och samhället i stort, säger Mattias Bengtsson, Business Development Manager, på CGM”.

Klicka på knappen nedan och läs mer om CGM@HOME och CGM CareMap

Läs mer här om projektet här: https://carematrix.eu/

Relaterade artiklar
CGM är stolt samarbetspartner till Elevhälsoveckan

Elevhälsan.se är en mötesplats för alla som arbetar med elevhälsa i skolan....

Ny healthcare-rapport

Ny Healthcare-rapport: Endast var sjätte anställd inom sjukvården ...