CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM
CGM
Ämne

Evolutionär strategi och brett samarbete när CGM satsar framåt

För att kunna möta vårdmarknadens framtida behov produktväxlar CGM nu till nästa generations vårdinformationssystem, CGM CLINICAL.

- Vår nya lösning bidrar till en mer effektiv nätverks- och patientnära vård och för invånaren blir det en enklare väg in till sin egen information, säger företagets svenska vd Leif Tüll.

CGM som levererat e-hälsolösningar till flera verksamhetsområden under lång tid, utvecklar nu nästa generations vårdinformationssystem.

-Det känns verkligen spännande att på allvar prata om CGM CLINICAL eftersom vi nu har lagt grunden till en kraftfull och säker helhetslösning som verksamheten efterfrågar, säger han.

Ny evolutionär strategi

CGM CLINICAL bygger på en avancerad webbaserad plattform som är byggd på den senaste teknologin. På den kan olika moduler integreras – både befintliga och nya – allt efter verksamheters processer och behov.

-Verksamheten kan då växla över etappvis utan att störa befintliga och fungerande processer. Det öppna gränssnittet gör det också möjligt för andra leverantörer att enkelt integrera sina lösningar.

Global draghjälp och lokal förankring

Just kombinationen att få arbeta med utvecklingen av framtidens system i en stor internationell koncern, med bas i Europa, i ett land med en så tydligt uttalad e-hälsovision är både motiverande och stimulerande, säger Leif.

-Att verka i en koncern med sin hemmamarknad i Europa och som samtidigt är världsomspännande ger en enorm kraft och fördel. Det finns så mycket erfarenhet och kunskap internationellt som vi kan dra nytta av i Sverige, för att inte tala om den innovationskraft som en tung aktör för med sig. Dessutom har vi mer en 30 års erfarenhet av svensk sjukvård och det gör att vi kan stödja de specifika nationella riktlinjer och regelverk som vi har att förhålla oss till i Sverige.

- Att ha den Europeiska organisationen i ryggen och samtidigt den svenska branschspecifika erfarenheten med i bagaget är en otroligt värdefull kombination för oss när vi nu blickar framåt.