CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

"Vi bygger ekosystem som förenklar våra kunders digitalisering"

13 maj 2022

Regioner och kommuner behöver en partner som har djup kunskap och lång erfarenhet av att leverera till den svenska hälso- och sjukvården och de svenska strukturerna. Det har CGM Sverige.

Det understryker företagets vd Leif Tüll när han ska sammanfatta vad som är utmärkande för CGM Sverige.

Han berättar att som koncern har CGM under lång tid arbetat för att skapa erbjudanden som möter behoven inom hälsa, vård och omsorg i Europa.

Det innebär att grundförutsättningarna redan finns där för den svenska verkligheten vilket gör det smidigt och enkelt att ta dessa lösningar till Sverige.

Förändrat arbetssätt

–Vi kan därmed vara den diskussionspartner och problemlösare som regioner och kommuner efterfrågar. Vi skapar förutsättningar för ett förändrat arbetssätt som möter kraven i framtiden, samtidigt som medarbetarna och patienter får tillgång till de digitala verktyg som de behöver, säger Leif Tüll.

Han vill också lyfta fram att utformningen av informationssystemen görs i dialog med kunden, för att på så sätt skapa en hållbar utveckling och trygg implementering.

Medveten strategi

För att fördjupa företagets kunskaper om processer och arbetssätt inom vård och omsorg har CGM Sverige en medveten strategi att knyta medarbetare med olika kliniska erfarenheter till sig.

–Som e-hälsoföretag har vi hög teknisk kompetens kring medicinsk informatik, teknisk arkitektur och infrastruktur, men för att få en helhetsbild behövs även medarbetare med vårdbakgrund och kunskap kring verksamheternas olika processer, förklarar Leif Tüll.

Stöd för vård i hemmet

Just nu sker en stor omställning i Sverige till en mer nära vård – något som förutsätter en ökad digitaliseringstakt. För att möta behoven har CGM utvecklat digitala tjänster som avlastar medarbetarna inom primärvården och även stödjer processerna inom den kommunala hemsjukvården.

Leif Tüll ser exempelvis distansmonitorering, även kallat egenmonitorering, som en viktig komponent för att skapa nya vårdprocesser. Att kunna följa upp patienternas kliniska värden utanför själva vårdinrättningen innebär en avlastning och effektivisering, menar han – inte bara för primärvården utan också för specialistvården. Distansmonitorering är också ett sätt för patienten att bli tryggare och mer delaktig i sin egen vård.

Underlag för beslut

–Extra viktigt är att både registreringen och överföringen av hälsodata sker med hjälp av säkra och medicintekniskt klassade produkter. Då kan sjukvården också använda underlaget för beslut. Dessutom är jag helt säker på att distansmonitorering kommer att spela en viktig roll i den framtida kommunala vården, betonar Leif Tüll.

Vill stötta omsorgens insatser

Även den kommunala omsorgen står inför stora förändringar vad gäller arbetssätt och processer. För att kunna stödja kommunernas insatser i hemmet erbjuder nu CGM digitala lösningar också inom denna sektor.

–Här har vi kunnat dra nytta av den globala CGM-koncernens portfölj av tjänster och produkter, säger Leif Tüll.  

Ett annat sätt att skapa erbjudanden som möter nya behov inom hälsa, vård och omsorg är att samarbeta med andra leverantörer och aktörer.

–Vi är ju kända för att förespråka ett inkluderande och öppet ekosystem inom området e-hälsa. Genom samverkan med innovativa företag blir vi snabbfotade och kan hela tiden ligga i framkanten av utvecklingen, säger Leif Tüll.

Framtidssäkra miljöer

Han förklarar att CGM-koncern kontinuerligt kompletterar sin produktportfölj för att kunna erbjuda denna typ av ekosystem.

–Det viktiga är att ekosystemen är öppna och icke diskriminerande så att andra i branschen kan bli en del av dem.  Det är en förutsättning för att våra regioner och kommuner ska kunna ha informationsmiljöer som är innovativa och därigenom framtidssäkra, säger Leif Tüll.