CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Ökad patientsäkerhet inom elevhälsan när digital journalöverföring nu blir verklighet

30 juni 2022

Ett nytt samarbete mellan e-hälsoföretagen CGM Sverige och Prorenata AB gör det möjligt att digitalt överföra elevhälsans medicinska journaler mellan systemen PMO Journal från CGM och Prorenata Journal.

Möjligheten att kunna skicka journaler elektroniskt mellan vårdsystemen har länge varit ett starkt önskemål från användarna inom elevhälsan. Fördelarna är många – framför allt att patientsäkerheten ökar när rätt data kan visas upp på rätt plats i respektive system. Andra positiva effekter är enklare administration, kortare ledtider och ökad informationssäkerhet.

Det gemensamma initiativet och utvecklingsarbetet har pågått sedan en tid tillbaka, och en pilotstudie kommer att genomföras under hösten bland en grupp användare. Lanseringen av tjänsten är planerad till årsskiftet 2022/2023.

“I mitt arbete som läkare har jag själv upplevt hur viktigt det är att de olika systemen jag och mina kollegor arbetar i kan prata med varandra. Det är väldigt roligt att nu ha kommit i gång med arbetet kring digital journalöverföring mellan våra system”, säger Jens Alm, VD, Prorenata.

“Vi är kända för att samverka med andra och förespråka ett inkluderande ekosystem inom området e-hälsa. Samarbetet med Prorenata är ett sådant framgångsrikt exempel och innebär att journalhanteringen inom elevhälsan nu blir bättre, effektivare och säkrare”, säger Thomas Lithner, VP Product Architecture, PMO, CGM Sverige.

Om CGM

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 9300 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Inom området elevhälsa använder drygt 200 kommuner i Sverige vårt digitala process- och dokumentationsstöd PMO Journal. www.cgm.com/se

Kontaktperson vid frågor:

Tomas Lithner, VP Product Architecture PMO, CGM Sverige, Tel +46 (0) 8 411 55 50, E-post info.se@cgm.com

Om Prorenata

Prorenata är ett snabbväxande medtechbolag som erbjuder kraftfulla och användarvänliga verksamhetssystem inom hälsa och utbildning. Prorenata grundades 2010 med ambitionen att leverera ett säkert, enkelt och lättöverskådligt dokumentationssystem som främst riktar sig till elevhälsa. Idag har företaget växt till att omfatta 35 medarbetare, med drygt 400 enskilda kundorganisationer, varav ett 80-tal kommuner och större friskolekoncerner spridda över hela landet. www.prorenata.se

Kontaktperson vid frågor:

Alexander Kehrer, Affärschef Prorenata, Tel +46 (0) 708-25 69 64, E-post alexander.kehrer@prorenata.se

 

Relaterade artiklar
Covid-bevis
Nytt samarbete kring beslutstödet ALMA för ökad patientsäkerhet

ALMA - den digitala kollegan, som har utvecklats av ...

Kommuner gör journaldata från Elevhälsan tillgänglig för invånare med hjälp av CGM

Kommunerna i Jönköpings län erbjuder nu sina invånare att ta del av kommunal...