CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Ny healthcare-rapport

21 juni 2023

Ny Healthcare-rapport: Endast var sjätte anställd inom sjukvården har en aktuell utbildning i krishändelser, och många känner sig otrygga med situationen. 

Det här visar en ny rapport som har tagits fram av PwC Sverige, tillsammans med AbbVie och CGM, CompuGroup Medical Sweden AB. Resultaten visar också att många svenskar räknar med att vården kommer att bli sämre fram till år 2030.

Baserat på intervjuer, omvärldsbevakning och dokumentstudier har vi identifierat två omfattande utmaningar för framtidens vård: Kompetensförsörjning samt säkerhet och beredskap.

Ladda ner och läs den nya rapporten Vägen till en hållbar vård 2030