CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Lyckat journalbyte inom Göteborgs Stads hemsjukvård

1 december 2021
Lyckat journalbyte inom Göteborgs Stads hemsjukvård

Lyckat journalbyte inom Göteborgs Stads hemsjukvård
– med rekordsnabbt införande under brinnande pandemi

Thomas Saastad, projekt- och förändringsledare, Intraservice Göteborgs Stad

 

Det konstaterar Thomas Saastad med anledning av införandet av journalsystemet PMO i den kommunala hälso- och sjukvården (eller hemsjukvård som man också säger i dagligt tal) i Göteborgs Stad.

Thomas Saastad är projekt- och förändringsledare vid Intraservice inom verksamhetsområdet välfärd, och den som lett arbetet med implementeringen av det nya verksamhetsstödet.

Införandet av PMO pågick under 2020 och avslutades i december samma år.  

–Under hela resans gång har vi haft en mycket nära dialog med leverantören CGM, en dialog som fortsätter. Just nu pågår utveckling och anpassning av vårdplan, samt framtagande av en ny app för mobila enheter som ska underlätta för den legitimerade personalen i samband med patientbesök, säger Thomas Saastad.

Cirka 1 100 användare

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 55 000 anställda inom fyra stadsområden. Det nya journalsystemet PMO är ett stöd för de cirka 1 100 legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården.    

Varje år får cirka 15 000 göteborgare vård i det egna hemmet eller på ett boende. Insatserna kan vara medicinering, såromläggning, smärtlindring, injektioner, näringsdropp, rehabilitering eller liknande.  

–Det handlar alltså om allt från förebyggande insatser till avancerad sjukvård, förklarar Thomas Saastad.  

Olika framgångsfaktor

Thomas Saastad listar en rad faktorer som möjliggjort det lyckade införandet av PMO i Göteborgs Stad. En av dessa är ”Proof of concept”.  

–Vi gjorde ett koncepttest i tidigt skede som visade att systemet uppfyllde de funktionella kraven och mötte verksamhetens behov, förklarar han.

Andra framgångsfaktorer som identifierats i Göteborgsprojektet är tydlig kommunikation och information, en avtalskonstruktion som gav projektet goda förutsättningar för planering och genomförande samt en tydlig plan för realisering av förändringen.  

Ytterligare faktorer som lyfts fram är lokala projektledare som ansvarade för implementering i verksamheterna, involverade slutanvändare, en aktiv styrgrupp och referensgrupp – liksom ett flexibelt och lättillgängligt utbildningskoncept.  

–Att kund och leverantör arbetat i ett gemensamt projektteam har också spelat stor roll. På så sätt har implementeringen kunnat genomföras i enlighet med projektets omfattning, tidplan och budget, betonar Thomas Saastad.

Det nya journalsystemet PMO används idag även inom Psykologenheten och samverkansteamet Columbus i Göteborgs Stad.

Relaterade artiklar
ett mobilt vårdstöd med hjälp av SwipeCare från Strikersoft
CGM och Strikersoft ingår avtal för att öka tryggheten och självständigheten för varje patient

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) meddelar att man har ingått ett ...

CGM är stolt samarbetspartner till Elevhälsoveckan

Elevhälsan.se är en mötesplats för alla som arbetar med elevhälsa i skolan....