CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM har de verktyg som krävs för att förflytta vårdprocesser till patientens hem

20 april 2022
CGM Health Platform är den nya lösningen för distansmonitorering

– Med hjälp av vår plattform är det möjligt att förflytta befintliga vårdprocesser och monitorera patienters värden på distans. På så sätt stödjs omställningen mot en nära vård. 

Det säger Mattias Bengtsson och Patrik Storm vid CGM med anledning av introduktionen av företagets nya lösning för distansmonitorering – CGM Health Platform – på den svenska marknaden.

Lanseringen skedde nyligen i samband med den nationella SAMTIT-kongressen i Göteborg och det kardiovaskulära vårmötet i Malmö.

– Idag finns ett stort intresse för digitala lösningar som avlastar och hjälper vården att följa upp patienternas kliniska värden på distans, utanför själva vårdinrättningen. CGM Health Platform är en sådan genomarbetad lösning, säger Mattias Bengtsson.

Följer europeiska direktiv

Både Mattias Bengtsson och Patrik Storm har en bakgrund som sjuksköterskor inom den högspecialiserade vården, men arbetar sedan en tid tillbaka med affärsutveckling vid CGM. De har rekryterats för att med sin särskilda kompetens förstärka företagets satsning inom området distansmonitorering.

– Vi levererar en skalbar och högteknologisk plattform som fungerar oberoende av journalsystem. Plattformen följer det europeiska medicintekniska direktivet och EU-förordningen kring medicintekniska produkter. Det är även en CE-märkt medicinteknisk produktklass IIA. Plattformen uppfyller också högt ställda krav vad gäller lagring av data, förklarar Patrik Storm.

Vårdprocessen i fokus     

Via plattformen kan patientens olika hälsovärden monitoreras på distans på ett säkert sätt. Patrik Storm menar att detta gör det möjligt för vårdpersonalen att följa upp patienter inom en rad olika diagnosområden ”när man vill och var man än befinner sig”.

Men, fortsätter han, tekniken är bara ett verktyg av flera. Utgångspunkten är alltid själva vårdprocessen. Vilka processer är det som distansmonitoreringen ska stödja? Vilka data är det som efterfrågas? Vilken nytta ska uppnås för vårdgivaren respektive patienten?

– När vi förstår behoven anpassar vi vår lösning så att maximalt värde genereras. Olika medicintekniska produkter i patientens hem kan därefter skicka mätdata i realtid till vårdgivaren via CGM Health Platform. Patienten har självklart också möjlighet att ta del av informationen, säger Patrik Storm.   

Omställning av sjukvården

Distansmonitorering, också kallat egenmonitorering, är en del av den pågående omställningen av den svenska hälso- och sjukvården, där resurser flyttas från sjukhusen till den mer nära vården med primärvården som nav.

Förändringen sker enligt intentionerna i den statliga utredningen om God och nära vård. Syftet är bland annat att göra patienten tryggare och mer delaktig i sin egen vård, samtidigt som sjukvårdens resurser används på ett effektivare sätt.

Hos flera regioner pågår för närvarande pilotprojekt där man testar lösningar för distansmonitorering. På några håll har man tagit ytterligare steg och är i färd med större införande.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, samordnar och stöder utvecklingen genom olika projekt där man bland annat tittar på kliniska vägval, teknik, begrepp, juridik, finansiering, logistik och support.

– CGM följer den här utvecklingen mycket noga, säger Mattias Bengtsson.

Ett nytt hjälpmedel

Mattias Bengtsson ser distansmonitorering som ett hjälpmedel både för primärvården och specialistvården.

– Vårdcentralen kan följa hälsoutvecklingen hos sina patienter med kroniska sjukdomar, medan specialistkliniken kan använda tekniken för registrering av värden under kortare vårdtider, till exempel för att ställa in en medicinsk behandling eller följa upp ett kirurgiskt ingrepp. På så sätt kan man minska antalet vårddygn på sjukhus, säger han.

Enligt Mattias Bengtsson har omställningen av sjukvården mot en mer nära vård precis startat. I förlängningen handlar det om så mycket mer än att monitorera ett antal sjukdomar på distans. Med hjälp av digital teknik kan allt fler vårdprocesser förflyttas till patientens hem, betonar han.

– Vård på distans är en ny vårdform där CGM kan stödja regioner och kommuner på olika sätt. Vi är en internationell koncern med bred kunskap och kompetens inom områden som medicinsk informatik och teknisk arkitektur. Vi har också mer än 30 års erfarenhet av den svenska hälso- och sjukvårdens processer, säger Mattias Bengtsson.

Korta fakta om CGM:s nya lösning för distansmonitorering

  • CGM Health Platform är namnet på den digitala plattform som CGM utvecklat för distansmonitorering. Plattformen är en medicinteknisk produkt, klass IIA.
  • Mätvärden kan komma från olika medicintekniska produkter i patientens hem som till exempel blodsockermätare, våg, pulsoximeter, blodtrycksmätare, aktivitetsmätare och spirometer.
  • För monitorering av hjärtrytm kan man till exempel använda CGM HI 3-avlednings EKG.
  • Data skickas i realtid till vårdgivaren via CGM Health Platform. Vårdgivaren tar del av informationen genom ett webbaserat gränssnitt. Informationen är också tillgänglig för patienten.
  • Om något mätvärde passerar ett fastställt tröskelvärde underrättas vårdgivaren. Vid behov kan ett virtuellt besök bokas. Här kan CGM:s tjänst för videomöte användas.
Relaterade artiklar
CGM är stolt samarbetspartner till Elevhälsoveckan

Elevhälsan.se är en mötesplats för alla som arbetar med elevhälsa i skolan....

Ny healthcare-rapport

Ny Healthcare-rapport: Endast var sjätte anställd inom sjukvården ...