CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

ADDI Medical och CompuGroup Medical har blivit utvalda som leverantörer i den europeiska H2020 Pre-commercial Procurement (PCP)-projektet ”CAREMATRIX”

14 april 2023

ADDI Medical AB (ADDI) har tillsammans med CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) blivit utvalda av det europeiska H2020 PCP-projektet ”CAREMATRIX” som en av leverantörerna. Syftet med projektet är att leverera en integrerad vårdlösning utformad för att utmana hälsomarknaden att utveckla innovativ teknologi för människor med multisjukdomar - PMM. PMM (people with multimorbidity) är en individ som har två eller flera kroniska hälsotillstånd som tex diabetes, hjärtsjukdom och depression.

Multisjuklighet – en växande fråga för vård och omsorg
När den förväntade livslängden av befolkningen ökar, blir multisjuklighet - en enorm utmaning för vårdgivare inom hela EU. Upp till 65 % av personer över 65 år kan drabbas av multisjuka. Det kan även drabba yngre människor, samt människor från områden med begränsad vårdtillgång, vilket resulterar i sämre hälsotillstånd. Grundläggande förändringar krävs för att vården ska klara av att möta morgondagens krav, både ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv.

"Genom CAREMATRIX projektet möjliggörs att man kan minska tiden för patienter att vistas på vårdinrättningar samt ge patienterna en säkrare och mer kvalitativ vård. Detta kommer avlasta vården samt skapa mervärde för patienten och samhället i stort, säger Mattias Bengtsson, Business Development Manager, på CGM”.

”Genom vårt samarbete med CGM kommer vården att få en automatiserad plattform som innehåller monitoreringstjänster och funktioner som på ett helt nytt sätt integrerar olika vårdplaner och involverar patienten i dennes vårdresa. Detta kommer inte bara avlasta och optimera vårdpersonalens arbete, utan även ge extra trygghet för patienterna oavsett när och var vården ges.” säger Nina Sellberg, VD hos ADDI”.

Fakta projektet
Visionen är att stänga gapet mellan utbud och efterfrågan på innovativ teknologi som möjliggör förutsägande och specifik vård, behandling, administration och stöd som behövs för PMM (people with multimorbidity). Projektet ska utvecklas i nära dialog mellan PMM, vårdgivare och industrisektorer utifrån ett starkt efterfrågestyrt synsätt. Projektkonsortiet består av 7 projektpartners från 4 EU-länder inklusive Innovation Skåne AB som koordinator, International Foundation for Integrated Care (IFIC), Norway Health Tech, Vestre Viken HT, Region Skåne, Basque Foundation for Health Innovation and Research (BIOEF), och den baskiska hälsovården Osakidetza. www.carematrix.eu

Om ADDI Medical AB
ADDI Medical är ledande inom automatisering av avancerade vårdflöden och erbjuder en innovativ digifysisk vårdplattform för patienter och vårdpersonal. Genom vår plattform HOPE tillgängliggör vi egenvård för patienterna vilket ger dem möjlighet att ta hand om sin hälsa på ett enkelt och smidigt sätt som är anpassat efter deras behov. Samtidigt bidrar vi till en mer effektiv, serviceinriktad och individanpassad vård som gynnar både patient och personal. Vår plattform innehåller en rad tjänster och funktioner som ger vården möjlighet att integrera olika vårdflöden och involvera patienten i sin vårdresa på ett helt nytt sätt. Detta gör det möjligt att erbjuda en mer holistisk vårdupplevelse, där patientens hälsa och välbefinnande står i centrum. HOPE är CE-märkt och stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter. www.addimedical.se

För mer information kontakta: ADDI Medical AB, Nina Sellberg, VD
Nina.sellberg@addimedical.se, +46 705 347 555

Relaterade artiklar
Massimo Johansson förstärker CompuGroup Medical Sweden som ny Vice President Sales and Marketing

CompuGroup Medical Sweden AB rekryterar Massimo Johansson som ny Vice ...

CGM och ADDI har gått vidare till fas 2 i det europeiska ”CAREMATRIX” projektet

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) har tillsammans med ADDI Medical AB ...