CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Brev i en boks
Brev i en eske.

Tjenestebasert adressering (TBA)

CGM Legevakt og CGM Helsestasjon støtter nå tjenestebasert elektronisk samhandling for kommunale tjenestetilbydere, og tilbyr tilpasset arbeidsprosess i EPJ for å understøtte dette arbeidet.

Tjenestebasert adressering handler ikke bare om en teknisk omlegging av hvordan meldinger sendes, men mer om innføring av tjenesteinnbokser, og om hvordan man på legevakten eller helsestasjonen samarbeider med å arbeide med disse. Legevakten eller helsestasjonen vil nå kunne motta labsvar, epikriser og journaloverføringer fra andre enheter, samt sende henvisninger elektronisk.

Hvordan komme i gang?

Tjenestebasert adressering krever et teknisk oppsett, med risiko for at allerede etablert samhandling påvirkes (f.eks. meldinger til SYSVAK og HELFO). Når endringer gjøres på deres side, vil det normalt bety at aktører dere samhandler med trenger tilsvarende konfigurasjoner i sitt system. Det er også krav til hvordan stillinger og enheter opprettes i enhetstreet i CGM Journal, som kan kreve tilpasninger av eksisterende oppsett. CGM tilbyr derfor bistand til oppstart med tjenestebasert adressering som et betalt oppdrag. Ved oppsett uten bistand risikerer man feilsituasjoner som ikke dekkes ved vanlig support, og oppsettet må da verifiseres av CGM for å sikre at meldingsflyten går som den skal. 1. gangs oppsett og verifisering av oppsett bestilles fra CGMs salgsavdeling og har samme salgspris

Mor og datter på trapp. Foto.
Mor og datter på trapp

Hva er DigiHelsestasjon?

Sunniva Hallan foran helsestasjonen i Fredrikstad

Nå slipper ungdom i Fredrikstad 
å passe på papirresepten

Lege bruker pad mens ikoner rundt i luften. Foto.

Stor andel helsepersonell er skeptiske til statens milliardprosjekt