CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Stor andel helsepersonell er skeptiske til statens milliardprosjekt

7. desember 2020
Lege bruker pad mens ikoner rundt i luften. Foto.

Målet er at norske kommuner skal få en felles journalløsning. Men en stor andel helsepersonell er skeptiske til statens milliardprosjekt: Akson.

 

Faksimile fra Aftenposten 3. desember 2020, skrevet av Nina Selbo Torset 

Akson er navnet på prosjektet som skal gi en ny, felles journalløsning for de fleste norske kommuner. En rekke aktører og fagfolk er skeptiske til planene, mens andre er positive og mener det er viktig å få på plass.
Nå viser en ny undersøkelse at bare 10 prosent av helsepersonell er sikre på at Akson er riktig valg for sin kommune.

De fleste midt i mellom

Hele 60 prosent svarer "hverken eller" på samme spørsmål. Totalt har 331 fastleger og annet helsepersonell svart på undersøkelsen, som er utført av Norstat. Alle er i kontakt med pasienter og vil derfor måtte bruke Akson hvis det kommer på plass. Det var CompuGroup Medical (CGM) som bestilte undersøkelsen. De leverer journalsystemer til mange norske kommuner. 
-Det har vært en stor debatt om Akson, men vi syns ikke brukernes synspunkt har kommet godt nok frem. Undersøkelsen viser at det er en stor usikkerhet der ute. Brukerne er rett og slett ikke sikre på hva Akson er eller om det er rett for deres kommune, sier Henrik Aase. Han er administrerende direktør i CGM. Aase mener funnene bør tas med i den videre vurderingen av Akson.
-Når det er så stor usikkerhet, tyder det på at brukerne ikke er blitt lyttet godt nok til. De har en viktig stemme som må tas med når myndighetene skal bestemme hva som skal skje videre.

 

FAKTA
Dette er Akson

Et omfattende prosjekt som skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene.

De totale kostnadene, inkludert innføring og drift frem mot 2040, er beregnet til 22 milliarder kroner.

Etter planen skal den første kommunen ta det i bruk i 2025. Målet er at systemet skal være i drift i de fleste kommuner innen utgangen av 2030 og hos 60 prosent av fastlegene innen 2033.  

Vil vente på Midt-Norge

185 norske kommuner har sagt at de vil støtte opp under det videre arbeidet med Akson. Samtidig holder 84 kommuner i Midt-Norge på med sitt eget prosjekt: Helseplattformen.
Undersøkelsen viser at et flertall mener man bør vente med Akson til man ser hvordan prosjektet i Midt-Norge blir. Under halvparten har tillit til at staten har utredet alternativer til Akson i tilstrekkelig grad.
En stor andel svarer også at de synes Akson er et utydelig prosjekt.
Mange forstår ikke hva det innebærer, hvordan prosjektet vil forløpe eller hvilke løsninger de vil få. Funnene ligner på en annen undersøkelse fra i høst. Der svarte halvparten av helsepersonell at de vet lite eller ingenting om Akson
Det er Direktoratet for e-helse som har hatt ansvaret for Akson så langt.
Det videre arbeidet med journalløsningenvil være et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS. Kommunesiden har nå overtatt ledelsen av styringsgruppen. Direktoratet henviser derfor til KS for kommentar til undersøkelsen.
- Akson har siden Mars blitt heftig diskutert i media. Så det er ikke overraskende at de som selv ikke er tungt inne i arbeidet, svarer som de gjør, sier Kristin Weidermann Wieland.
Hun er direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Hun sier Akson vil kunne lære mye fra arbeidet med Helseplattformen, men avviser at Midt-Norges løsning kan være et alternativ for hele landet.
Wieland sier behovene til helsepersonell og pasienter står i sentrum for arbeidet med Akson. Behovet er kartlagt over flere år sammen med 44 kommuner, over 300 helsepersonell, og pasient-, bruker-, fag-, og profesjonsforeninger.
- Diskusjonene det siste halvåret har imidlertid i liten grad dreid seg om behov, men hvordan arbeidet skal innrettes for å løse behovene, sier hun. Hun viser til at et flertall av kommunene støtter Akson. Senest i forrige uke gikk syv ordførere i landets største byer sammen og ba Stortinget bidra slik at arbeidet med Akson videreføres.
- Storbyene sier de ønsker å samarbeide med andre kommuner, med KS og med nasjonale myndigheter og næringslivet for å lykkes med et felles digitalt løft. Alt er ikke klart. KS og storbyene er enige at vi trenger flere svar og at viktige spørsmål gjenstår. Dette er prioritert arbeid som det nå jobbes videre med.
Oslo er ikke blant storbyene som støtter prosjektet. De vil i stedet lage et alternativ til Akson. 
 

- Ikke vent

Så langt har Legeforeningen vært kritiske til Akson mens Sykepleierforbundet har uttrykt støtte til prosjektet. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet syns ikke det er rart at Akson fremstår utydelig for mange.
Hun minner om at prosjektet fremdeles er under utredning og planlegging.
- Det gjenstår en del før dette arbeidet er ferdig. Det er nok årsaken til at mange ikke forstår hvilke løsninger de får, sier hun. 
Larsen er enig i at man burde ventet på resultatene fra Midt-Norge. Hun viser til undersøkelser om at helsepersonell er misfornøyd med dagens løsninger. 
- Vi mener det vil ta for lang tid å vente på erfaringene fra Helseplattformen, og at man må komme videre med Akson. 
Kjartan Olafsson leder Legeforeningens IT-utvalg. Han synes undersøkelsen har interessante funn som er helt i tråd med Legeforeningens erfaringer. Olafsson er enig i at det haster å få på plass bedre e-helseløsninger i kommunene, men legger til:
- Slik gjennomføringsstrategien for Akson nå er beskrevet, må vi vente minst 10 år på endring.
- Kan vi fylle Akson med et bedre innhold som gir raske gevinster, kan prosjektet bli en suksess.

 

FAKTA
Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av Norstat på vegne av CompuGroup Medical (CGM). CGM er leverandør av journalsystemer.

Totalt har 331 helsemedarbeidere med pasientkontakt gitt sine svar. Antallet rådmenn og IKT-ansvarlige er henholdsvis 30 og 35.

Undersøkelsen er landsdekkende, men Helse-Midt er holdt utenfor fordi regionen utvikler sin egen løsning og ikke er aktuell for Akson.

Relaterte artikler
En hånd holder en lyspære. Foto.
Versjonsnytt CGM Journal 133 SR5
Oppgradering til CGM Journal 134. Jente ser ut over havet. Foto.
Viktig melding ved oppgradering til 
CGM Journal 134
Det er helt nødvendig å bruke ny upgrader, versjon 5.0.0.23