CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Velkommen til Support

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke tilgjengelig opplæringsmateriell. 
Brukerveiledninger og opplæringsvideoer finnes under Veiledninger

Supporttjenestene reguleres av den til en hver tid gjeldende kundekontrakt.

Åpningstider: mandag - fredag 08.00 - 16.00

Stengt julaften og nyttårsaften

CGM Journal: 21 93 63 10

CGM Vision: 21 93 63 20

Nødtelefon ved driftsstans i EPJ-systemet: 21 93 63 02

Du kan også sende inn en henvendelse via vårt kontaktskjema

 

Support driftsstans

Vi ber om at deres lokale IKT/driftsleverandør utelukket eventuelle lokale feil i deres driftsmiljø før vi begynner med feilsøking i CGM Journal eller Vision.

Tjenestebegrensning:

Denne hastetelefonen er utelukkende forbeholdt situasjoner der en eller flere brukere ikke har tilgang til – eller klarer å starte – journalsystemet.

Ansvarsbegrensning:(*)

EPJ Driftsstans-telefonen og Kundestøtte (Support) omfatter kun feil ved EPJ-systemet, og CGM Norge har ikke ansvar for andre feil, herunder feil ved tredjeparters ytelser, uavhengig om slike tredjeparters ytelser utgjør en integrert del av programmet.

Eksempler på hva EPJ-driftsstans telefonen og Kundestøtte IKKE omfatter er blant annet følgende:

Programvare:

- Bistand i forbindelse med backup av data
- Feil ved andre programmer enn spesifisert i deres kontrakt
- Installasjon av fjernstyringsverktøy

Utstyr:

- Maskinvareproblemer
- Nettverksproblemer
- Problemer i forbindelse med strømbrudd eller datakommunikasjon

 

Bistand fra CGM utover ansvar beskrevet i avtale kan avtales mot vederlag.

(*) Med forbehold om at avtale om CGM Hosting, og/eller annen avtale enn standardavtale er inngått, og som avviker fra denne ansvarsbegrensningen.

 

Døgnåpen vakttelefon

Avtale om døgnåpen vakttelefon kan tegnes ved kontakt med vår salgsavdeling.

Kontaktdetaljer