CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Hva er KPR og hvordan ligger 
CGM an i forhold til dette?

10. juni 2022
Leger peker på ipad. KPR. Foto.

Hva er KPR?

Etter vedtak i Stortinget etablerte Helsedirektoratet i 2015 Kommunalt pasient og brukerregister - KPR.

KPR skal bidra til informasjon og kunnskap som grunnlag for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Stortinget la til grunn at KPR skulle bygges ut trinnvis, først med oppgjørsdata fra primærhelsetjenesten og deretter omsorgsdata som tidligere ble rapportert til IPLOS registeret. Fra 2019 har landets kommuner levert data fra helse- og omsorgstjenesten på IPLOS-melding til KPR, etter et rapporteringspålegg som er hjemlet i KPR forskriftens § 3 -2. I de neste trinn skal data i KPR utvides, både med nytt innhold og med data fra nye tjenester.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for KPR og vil med dette gi landets kommuner plikt til å rapportere inn data fra kommunenes helsestasjons- og skolehelsetjenester, inkludert svangerskapsomsorg. Har du spørsmål om reservasjonsrett, se Helsedirektoratets nettside som forklarer dette.

 

Hvordan ligger CGM an?

CGM piloterer nå innsending av data til KPR sammen med Ålesund kommune. Piloteringen kommer til å foregå gjennom hele versjon 134, og vi planlegger å lansere til alle kunder i versjon 135. Den versjonen skal etter planen lanseres i september. Løsningen CGM lager støtter å sende inn historiske data. Det betyr at man vil kunne rapportere data til registeret fra 1. september, selv om man starter opp med innsending senere enn denne datoen.

Relaterte artikler
Arendal. Foto.
Arendal markerer ett år med DigiHelsestasjon

Arendal kommune startet piloteringen av DigiHelsestasjon i juni 2021. Tre ...

Tips til hvordan oppgradere 
CGM Journal
Her har vi samlet noen tips til deg som ønsker en en smertefri oppgradering...