CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Hva er KPR og hvordan ligger 
CGM an i forhold til dette?

10. mars 2022
Leger peker på ipad. KPR. Foto.

Etter vedtak i Stortinget etablerte Helsedirektoratet i 2015 Kommunalt pasient og brukerregister - KPR.

KPR skal bidra til informasjon og kunnskap som grunnlag for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Stortinget la til grunn at KPR skulle bygges ut trinnvis, først med oppgjørsdata fra primærhelsetjenesten og deretter omsorgsdata som tidligere ble rapportert til IPLOS registeret. Fra 2019 har landets kommuner levert data fra helse- og omsorgstjenesten på IPLOS-melding til KPR, etter et rapporteringspålegg som er hjemlet i KPR forskriftens § 3 -2. I de neste trinn skal data i KPR utvides, både med nytt innhold og med data fra nye tjenester.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for KPR og vil med dette gi landets kommuner plikt til å rapportere inn data fra kommunenes helsestasjons- og skolehelsetjenester, inkludert svangerskapsomsorg fra 1. september 2022 med hjemmel i KPR forskriftens § 3-2. Helsedirektoratet legger til grunn at data skal trekkes ut og overføres automatisk fra EPJ-løsningene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Uttrekket skal omfatte alle registrerte konsultasjoner i tjenesten fra 1.1.2017.

Helsedirektoratet samarbeider med leverandører av EPJ til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i det norske markedet. Leverandørene er godt informert om tekniske krav som skal innfris for rapporteringsformålet, og Helsedirektoratet er i dialog med alle leverandører om nødvendig videreutvikling av EPJ-systemene.

For å sikre at EPJ-løsningene fungerer i samspill med datamottaket til KPR, har Helsedirektoratet dialog om pilotinnsendinger av meldinger til Helsedirektoratet fra forskjellige kommuner.

CGM er mer eller mindre ferdig med integrasjonen og går i gang med pilotering i Ålesund kommune i løpet av en måneds tid. Vi vil lansere løsningen for alle kunder som bruker CGM Helsestasjon i løpet av sommeren/tidlig høst 2022.

Relaterte artikler
Kontaktdetaljer