CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Arendal markerer ett år med DigiHelsestasjon

18. oktober 2022
Arendal. Foto.

Arendal er blant landets første kommuner som tilbyr innbyggerne digital kommunikasjon med helsestasjontjenestene. Med innføring av DigiHelsestasjon fra CompuGroup Medical (CGM) kan brukerne blant annet enkelt bestille og avbestille timer samt sende meldinger trygt via helsenorge.no.  
 

Arendal kommune startet piloteringen av DigiHelsestasjon i juni 2021. Tre måneder etter var tjenesten oppe og gikk og i dag kan enhetsleder May Karin Holanger ved helsestasjonen markere ett år med enkel og sikker brukerkommunikasjon. Hun har lenge brent for digitalisering og var raskt ute med å melde interesse for pilotprosjektet da hun fikk kjennskap til det gjennom KS. Dermed er Arendal blitt en foregangskommune når det gjelder digitalisering av samtlige tjenesteområder ved helsestasjonen.

-Vi er veldig glade for å ha dette på plass selv om det tar tid å endre vaner blant brukerne, sier hun.

Anbefaler å opprette et prosjekt

Holanger jobbet tett med sin kollega Janina Tvermyr som hadde ansvaret for CGMs leveranser i prosjektet. De deler gjerne sine erfaringer med kommuner som nå skal i gang med tilsvarende prosess. Et første råd fra de to er å opprette innføringen av DigiHelsestasjon som et eget prosjekt med en prosjektgruppe som får ansvar for både utarbeidelse av en prosjektplan og gjennomføring.

- Vi erfarte at solid prosjektledelse og ukentlige koordineringsmøter med CGM var en nøkkel for god framdrift. Vi var veldig fornøyde med oppfølging fra CGM. De tok tak i eventuelle problemer og løste det kjapt for oss, forteller Holanger.

Mens samarbeidet med CGM forløp svært godt under innføringen, skulle helsestasjonrepresentantene gjerne sett at opplæringen var enda bedre og den i større grad reflekterte hverdagen ved helsestasjonen. Samtidig er Holanger raskt ute med å understreke at opplæring under pandemi ikke legger de beste rammer. Hun råder andre til å planlegge opplæringen godt og til å sende spørsmål knyttet til hverdagslige problemstillinger til CGM i god tid før opplæringen skal gjennomføres.

Enhetsleder May Karin Holanger
Vi er veldig glade for å ha dette på plass selv om det tar tid å endre vaner blant brukerne

Enhetsleder May Karin Holanger

Erfaringsdeling til nytte og glede

Holanger og Tvermyr sier de begge har hatt stor nytte av andres planverk for innføring av DigiHelsestasjon. De framhever blant annet KS sitt dokument, «Plan for innføring av digital helsestasjon» samt CGM sitt «Helsenorge i CGM journal» og Oslo kommunes «Innføring digital Helsestasjon» som verdifulle veiledere.

- Dokumentene inneholdt solid informasjon for utarbeidelse av vår egen plan som vi igjen gjerne deler med andre kommuner, sier Holanger.  

For selv om mye gikk greit støtte de også på utfordringer underveis som de mener andre som kommer etter enkelt kan unngå.

- Gjennom å dele innsikt kan vi bidra til at andre ikke bruker ressurser på utfordringer som enkelt lar seg oppklare, forteller hun og eksemplifiserer med at foreldre for eksempel må gi sine barn full tilgang på helsenorge.no for at de skal ha full tilgang til sms-meldinger fra helsestasjonen. Dette er innstillinger brukerne selv må gå inn og endre, og dermed er det også behov for at helsesykepleier formidler dette under prat med brukerne.

 

Gevinstvurderinger

Ett år etter innføringen har helsestasjonen i Arendal foreløpig ikke gjennomført gevinstvurderinger. Økt informasjonssikkerhet kan man dokumentere ved oppstart, men flere gevinstvurderinger står på planen. Kommunen vil blant annet undersøke i hvilken grad brukerne har opplevelse av økt tilgjengelighet og i hvilken grad tidsbruken har blitt mer effektiv for medarbeiderne på helsestasjonen. I tillegg er det en forventning om at løsningen vil bidra til reduksjon i antall ikke møtt.

 

- Vi har sagt det før. Men vi i CGM er imponerte over hvordan kommunene selv har tatt grep i digitaliseringsprosessen under pandemien. DigiHelsestasjon er innført med suksess i Oslo. Nå har Arendal gått foran som et godt eksempel og vist at dette også er en verdifull omlegging for kommuner som ikke er blant de aller største, sier leder for produktavdelingen Kari Strand. 

Relaterte artikler
Sunniva Hallan foran helsestasjonen i Fredrikstad
Nå slipper ungdom i Fredrikstad 
å passe på papirresepten

Det er ofte travle tider for helsesykepleier og daglig leder, Sunniva Hallan...

Mor og datter på trapp. Foto.
Mor og datter på trapp
Hva er DigiHelsestasjon?

Tjenesten tilgjengeliggjør - via Helsenorge.no - enkel, digital ...