CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Lege står i sykehusorridor
Sykehusseng trilles i korridor

Elektroniske pasientjournalsystemer bistår leger og helsepersonell på legevakter
 hver dag

Som lege eller helsepersonell møter du daglig mange utfordringer. Det viktigste for deg er å hjelpe pasientene dine. Dette er ditt ansvar, men det å være lege eller helsepersonell er så mye mer enn det. Effektiv administrasjon er essensielt. Med et journalsystem og tjenester fra CGM er du best mulig rustet for å lykkes.

CGM Journal - Journalsystemet som møter dine individuelle behov

Dokumentasjon

Som lege er omsorg for pasienten hovedansvaret ditt. Journalsystemet hjelper deg å oppfylle dokumentasjonskravene knyttet til dette på en både tids- og ressursbesparende måte. I programvaren har du all informasjonen du trenger for å ivareta pasientene dine på en trygg måte.

CGM Journal Legevakt

Regnskap og fakturering

Som lege må du sørge for en lønnsom virksomhet slik at du kan fortsette å være der for pasientene dine. Journalsystemet ditt hjelper deg med takster, autotaksthandlinger, HELFO-oppgjør, enkel fakturering og integrasjoner mot de bruke betalingsterminalene.

CGM Journal Legevakt
MediPay

Lagring av data

Å finne pasientinformasjon raskt er av effektivitetshensyn viktig på en legevakt. Det er også en selvfølge at data lagres sikkert og trygt i tillegg til at journalsystemet følger Normen og EPJ-standarden, og stadig forbedres i tråd med utvidelsene av disse.  

CGM Journal Legevakt

Digitale tjenester

Med elektroniske tjenester som bestilling og endring av timeavtaler på nett, avlaster du medarbeiderne dine og tilbyr samtidig pasientene dine moderne kommunikasjonsalternativer. En tett integrert pasientportal gjør at pasienten selv kan bestille timer, sende skriftlig e-konsultasjon, bestille videokonsultasjon eller fornye resepter.

Journal Pluss
CGM ePortal med Helsenorge
 

Lokal server eller Hosting?

Utilstrekkelig beskyttet data kan medføre betydelig risiko. Hvis pasientdata går tapt eller til og med manipuleres ubemerket kan dette føre til behandlingsfeil og du vil bli holdt ansvarlig. Å trygge all programvare brukt i medisinsk øyemed er derfor essensielt. Hvis du ikke føler deg komfortabel med en egen server, kan en hosting-løsning være aktuelt.

CGM Hosting

Din agenda er vår agenda!

Veldig få fagområder har et så stort ansvar som ditt: Du arbeider i helsevesenet - med alt som hører med. Vi i CGM har derfor gjort det til vårt kall å støtte deg med programvare til alle områdene du har behov for. Uansett hvilken utfordring har, har vi som mål å kunne tilby deg en løsning, eller å hjelpe deg med å finne en.

Kontakt salg på mail
eller tlf 21 93 63 00, tastevalg 2

Lege ser på røntgenbilder

Aktuelt for CGM Legevakt

Se alle
09.11.2020
Virksomhetssertifikat - 
hva er dette og hvorfor
trenger vi det?
18.11.2020
Versjonsnytt 
CGM Legevakt 128 SR7
07.12.2020
Stor andel helsepersonell er skeptiske til statens milliardprosjekt
Kontaktdetaljer