CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Mennesker i et arbeidsmiljø

Journalsystem som bistår deg som
arbeider i bedriftshelsetjenesten

Som tjenesteutøver møter du daglig mange utfordringer.
 Det viktigste for deg er å hjelpe kunder og deres ansatte. 
I tillegg skal virksomheten drives en på en effektiv og lønnsom måte. 
Med et journalsystem og tjenester fra CGM er du best mulig rustet for å lykkes med dette.

CGM Vision BHT - Journalsystemet med fokus på behovet til tjenesten.

Dokumentasjon

Som tjenesteutøver er omsorg for pasienten hovedansvaret ditt. Journalsystemet hjelper deg å oppfylle dokumentasjonskravene knyttet til dette på en både tids- og ressursbesparende måte. I programvaren har du all informasjon du trenger for å ivareta kunder og deres ansatte på en faglig forsvarlig måte.

CGM Vision BHT

Økonomi og rapportering

Som ansvarlig for tjenesten  må du sørge for en lønnsom virksomhet slik at dere kan fortsette å være der for deres kunder.. Journalsystemet ditt hjelper deg med å holde oversikt over avtaler og hva dere har levert av tjenester til enhver tid

CGM Vision BHT

Lagring av data

Å finne pasientinformasjon raskt er viktig for deg som arbeider i BHT. Det er også en selvfølge at data lagres sikkert og trygt i tillegg til at journalsystemet følger Normen og EPJ-standarden, og stadig forbedres i tråd med utvidelsene av disse.

CGM Vision BHT

Digitale tjenester

Med elektroniske tjenester som bestilling og endring av timeavtaler på nett, sending av meldinger til kunder og deres ansatte med sensitiv informasjon på sikkerhetsnivå 4, kommunikasjon med andre helsepartnere slik som spesialisttjenesten og SYSVAK, avlastes medarbeidere og pasienter/ansatte og samarbeidspartnere tilbys samtidig et moderne kommunikasjonsverktøy. 
   

Digipost-integrasjon
Journal Pluss

Lokal server eller Hosting?

Utilstrekkelig beskyttet data kan medføre betydelig risiko. Hvis pasientdata går tapt eller til og med manipuleres ubemerket kan dette føre til behandlingsfeil og du vil bli holdt ansvarlig. Å trygge all programvare brukt i medisinsk øyemed er derfor essensielt. Hvis du ikke føler deg komfortabel med en egen server, kan en hosting-løsning være aktuelt.

CGM Hosting
CGM Fjernhjelp

Din agenda er vår agenda!

Ditt fagområde ser vi som viktig for å forebygge akutte helseskader og minske risiko for  senskader som kan føre til redusert livskvalitet langt utover aktivt arbeidsliv.Vi i CGM har derfor gjort det til vårt mål å støtte deg med programvare til alle områdene du har behov for. Uansett hvilken utfordring dere har, har vi som mål å kunne tilby deg en løsning, eller å hjelpe deg med å finne en.

Kontakt salg på e-post
eller tlf 21 93 63 00, tastevalg 2

 

Mann i blått sykehustøy
Mann i blå sykehusuniform

CGM Vision BHT

Se alle
Bytte av virksomhetssertifikat for 
Kjernejournal i CGM Vision
Virksomhetssertifikat - 
hva er dette og hvorfor
trenger vi det?
Brukerveiledning MediPay