CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Kommunene har ikke fått
nok skryt det siste året

23. august 2021
Administrerende direktør i CGM, Henrik Aase. Foto.

På halvannet år har vi tatt digitale skritt i helsesektoren vi trodde det ville ta flere tiår å gjennomføre. Kommune-Norge skal ha en stor del av æren. Nå må vi bygge videre på fremgangen.

Pandemi og krise skulle vi alle vært foruten. Samtidig har det bidratt til økt nyskapning, innovasjon og digital modenhet vi knapt har sett maken til. Tidligere i sommer kom Direktoratet for e-helse ut med en rapport om utviklingstrekk og e-helsetrender i året vi har lagt bak oss. Rapporten bekrefter det vi alle har sett – samhandlingen er forbedret og bruken av digitale helsetjenester har skutt i været.

Ifølge direktoratet er det et tett samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og det private næringslivet som har «gitt nye e-helseløsninger på rekordtid». Da det gjaldt som mest, ble både ny og eksisterende teknologi utnyttet raskt fordi offentlige og private aktører snudde seg rundt og leverte. Selvsagt fungerte ikke alt optimalt, men helsevesenets livsviktige krisehåndtering ble vesentlig hevet ved hjelp av digitale løsninger, og ved at samarbeid med private fant nye og mer agile former.

Høyt ambisjonsnivå

Som en av Europas ledende private e-helseaktører kjenner vi oss igjen i direktoratets rapport. Det er et stemningsskifte ute i det norske markedet. Det er mer driv og tæl i prioriteringene når effektive e-helseløsninger som snakker på tvers av helseenheter, skal tas i bruk. Gjennomføringsevnen er større, ting går raskere og samarbeidet er tettere.

Mye av utviklingen skal kommunene ha æren for. For oss i CGM er det imponerende å se ambisjonsnivået Kommune-Norge har vist den siste tiden. Parallelt med til tider nedslående overskrifter om den nasjonale løsningen Felles kommunal journal (tidligere Akson), er det kommunene som virkelig har vist vilje til å satse på prosjekter med samhandling og e-helseløsninger.

Tatt saken i egne hender

Vi i CGM ser det blant annet i Oslo, der de med suksess har innført DigiHelsestasjon, som lar innbyggerne via helsenorge.no ha sikker og digital kommunikasjon med en rekke helseenheter i kommunen. Samme type løsning tas nå i bruk i Arendal. Fungerer den der, vil tjenesten rulles ut til enda flere kommuner.

Les mer om Digi Helsestasjon her: Hva er DigiHelsestasjon?

Et annet eksempel er Bergen, hvor man er godt i gang med å innføre et helhetlig journalsystem på tvers av kommunens helseenheter. Men også mindre steder som Nesodden og Fredrikstad har meldt om positive resultater med digitale, samhandlende e-helsejournaler.  

Kommune-Norge har med andre ord fått fart på et felt der de nasjonale myndighetene gjerne skulle ha kommet lenger. Kommunene har tatt saken i egne hender og ser at samarbeid med private fungerer. Det åpner dørene for enda flere muligheter. Men fortsatt står vi overfor et underinvestert e-helsemarked, ifølge direktoratets analyse. Skal næringsutviklingen og investeringene øke, må enda mer av offentlige virksomheters interne oppgaver settes ut i markedet, skrives det i rapporten.

Kan ikke la muligheten gå fra oss

I CGM har vi jobbet med e-helsejournaler i over 30 år, både gjennom rådgiving og leveranser - sjelden har vi registrert et bedre momentum enn nå. En av de viktigste suksessfaktorene det siste halvannet året, var at allerede eksisterende teknologi ble brukt smart. Systemer som er bygget opp organisk over flere år og med funksjonaliteter skreddersydd det norske markedet, har vært viktige for kommuners evne til omstilling. Gjennom god dialog og kompetansedeling vil kommuner og private aktører som CGM, være en sterk drivkraft for videre utvikling.

Økt interesse

Engasjementet i samfunnet ligger der allerede. Man trenger ikke se lenger enn til programmet i årets utgave av Arendalsuka – der står e-helse og deling av helsedata på toppen av agendaen til en rekke arrangementer.

I et samfunnsperspektiv handler e-helsefeltet først og fremst om å sette pasientene i fokus. Det er ikke bare for helsepersonell den sømløse og flytende samhandlingen mellom ulike helseenheter kommer til gode, men også pasienten. Når hverdagen i helsevesenet blir enklere gjennom bedre informasjonsstrøm og tidsstyring, gir det også innbyggerne bedre tjenester. Fremoverlente kommuner har begynt å bane vei sammen med det private næringslivet.

Det er all grunn til optimisme.

Relaterte artikler
Brygga i Bergen. Foto.
Forbedrer samhandlingen i Bergen: - Vil sikre tryggere behandling

 

Til sammen skal seks helsetjenester innføre CGM Journal. Så l...

Sunniva Hallan foran helsestasjonen i Fredrikstad
Nå slipper ungdom i Fredrikstad 
å passe på papirresepten

Det er ofte travle tider for helsesykepleier og daglig leder, Sunniva Hallan...