CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Forbedrer samhandlingen i Bergen: - Vil sikre tryggere behandling

23. juni 2021
Brygga i Bergen. Foto.

Arbeidet med å innføre et felles og helhetlig journalsystem i Bergen kommune er godt i gang. Blant vinnerne er kommunens innbyggere, sier prosjektleder Trine Jellestad.

 

Til sammen skal seks helsetjenester innføre CGM Journal. Så langt er systemet i drift hos Alrek legesenter, Senter for migrasjonshelse og på Smittevernkontoret. Resten av enhetene skal etter planen komme etter i løpet av høsten 2021.

-  Målet med løsningen er å sikre en sømløs og flytende samhandling mellom ulike helseenheter i Bergen. For eksempel skal det bli mulig for vakthavende på legevakten å få opp hele historikken til en akuttpasient – ikke bare fra andre legevaktbesøk, men også pasientens tidligere behandling i andre kommunale enheter, forklarer Jellestad, som leder prosjektarbeidet for kommunen.

Først og fremst for innbyggerne

Det nye journalsystemet skal forbedre informasjonsstrømmen, bedre tidsstyringen og gjøre hverdagen enklere for helsepersonell.

-  Dette vil sikre mer effektiv og tryggere behandling av pasienter. Bergens innbyggere er de som først og fremst skal tjene på ordningen, understreker Jellestad.

Trygg samarbeidspartner

Det siste året har pandemien lagt beslag på mye av kommunens ressurser. Jellestad legger ikke skjul på at det har påvirket fremdriften i prosjektet – spesielt fordi prosjektledelsen selv har vært sterkt involvert i kommunens pandemiarbeid. Likevel er prosjektlederen fornøyd med at de har fått satt systemet i drift i tre enheter. CGM har vært viktig her, sier hun.

-  Samarbeidet med CGM har vært godt - de er en trygg og profesjonell samarbeidspartner. Vi har hatt en tett og åpen dialog hele veien, forteller Jellestad.

Dette vil sikre mer effektiv og tryggere behandling av pasienter. Bergens innbyggere er de som først og fremst skal tjene på ordningen

Prosjektleder Trine Gjellestad

Håper utviklingen fortsetter

I CGM ser man frem til å forankre systemet godt i alle enhetene.

-  Vi er svært fornøyde med Bergen kommune og imponert over jobben de har gjort så langt med å sette i drift CGM Journal – også under vanskelige forhold. Nå ser vi fremover og gleder oss til videre samarbeid. Vi skal fortsette å finne og iverksette de smarte løsningene – både i Bergen og andre steder i landet, sier Halvor Utistog, Vice President Sales.

Relaterte artikler
Lege bruker pad mens ikoner rundt i luften. Foto.
Stor andel helsepersonell er skeptiske til statens milliardprosjekt

 

Faksimile fra Aftenposten 3. desember 2020, skrevet av Nina S...
Kristina Lindstad. Foto.
Ny teamleader på brukerstøtte: 
- God internkultur gir mer fornøyde kunder

-  Jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang. Jeg ser ...