CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Drives av å forenkle hverdagen for CGM-brukere

22. september 2022
Kristin Haugstad. Foto.

Innsikt og brukertesting står sentralt når CGMs nye UX-designer, Kristin Haugstad, utvikler nye løsninger. Nå ønsker hun innspill, erfaringer, ris og ros fra deg som bruker CGM for å gjøre akkurat din hverdag bedre. 

For en UX-designer handler hverdagen om å forstå brukerens behov og utforme eller å forbedre digitale løsninger deretter. Etter å ha vært flue på veggen på ulike legekontorer gjennom sommeren har Kristin skaffet seg verdifull innsikt om hvordan ting fungerer i praksis. Innsikten omsetter hun til nye og bedre løsninger. Målet er intuitive, raskere, og mer sømløse systemer som kommer helsepersonell og pasienter til gode.  

Kristin startet i CGM 1.juni og er en del av teamet i produktavdelingen, som utvikler brukeropplevelser, og som forbedrer og designer nye funksjoner. Hun har bakgrunn fra amerikanske La Salle Universitetet i Philadelphia med en master i strategisk kommunikasjon og har utdannet seg til UX designer ved Noroff fagskole.

«Å kunne lytte til behov, forstå brukeratferd og arbeidsflyten til helsepersonell, gir meg det beste utgangspunktet»

Vil ha dine erfaringer  

Det er viktig for CGM å ha kontinuerlig tilgang på erfaringer og tilbakemeldinger. CGM ønsker derfor å opprette en brukerbase, som kan bidra med erfaringer og innsikt på et lavterskel-nivå. Tilbakemeldinger og engasjement skal brukes til å forbedre og videreutvikle produktene. Haugstad trekker frem viktigheten av å ha innsikt fra de som faktisk bruker systemene i hverdagen, slik at de igjen kan yte bedre helsehjelp.

Kristin Haugstad
Det viktigste jeg har lært til nå og vil ta med meg videre i jobben hos CGM er å ikke anta hvordan brukeren tenker og føler uten å undersøke og validere

Kristin Haugstad

«Det viktigste jeg har lært til nå og vil ta med meg videre i jobben hos CGM er å ikke anta hvordan brukeren tenker og føler uten å undersøke og validere, derfor er det ekstra viktig å kunne sitte med en god brukerbase.»

Ved å melde deg inn i brukerbasen takker du ja til å kontaktes for innhenting av innsikt som kan blant annet kan være:

  • korte intervjuer
  • brukerundersøkelser (Eksempel her - send gjerne inn!)
  • brukerreiser
  • observasjoner samt testing av nye funksjoner og konsepter (brukertesting).

Brenner du inne med erfaringer du vil dele med oss, eller kanskje har du ønsker om nye funksjoner? I så fall håper vi du vil være del av vår brukerbase!

 

Relaterte artikler
Thomas André Skaaheim i CGMs lokaler
CGM sikret seg ungt talent fra NTNU: - Jeg liker å skape ting
Thomas André Skaaheim (25) fikk tilbud etter tilbud etter endt utdannelse, ...
Hun overtar ledelsen av CGMs nasjonale prosjekter
Kari Strand har jobbet i CGM i ni år og har ingen planer om å ...