CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Hun overtar ledelsen av CGMs nasjonale prosjekter

3. september 2021

Kari Strand har jobbet i CGM i ni år og har ingen planer om å stoppe der. Nå får hun ansvaret for hele produktporteføljen og fremtidig produktstrategi.

Det er få i CGM som kjenner produktene så godt som Kari Strand. Helt siden 2012 har hun vært tett på selskapets e-helsejournal – alltid på jakt etter å forbedre løsningens funksjoner.

I tillegg har hun hatt tett kundekontakt helt fra starten av. I et marked som utvikler seg i rasende fart, er det avgjørende å holde seg oppdatert på kundens behov, forteller Kari.

 - De siste ni årene har vært en lærerik, utfordrende og spennende reise. Jeg har snakket mye med kunder i ulike sammenhenger og fått mange relasjoner i bransjen. Det tror jeg kan bli nyttige erfaringer å ta med seg inn i ledergruppen og i dialogen med markedet, sier hun.

Flere spennende prosjekter på gang

Frem til nå, har Kari som produktsjef vært ansvarlig for CGM Journal. Nå utvides imidlertid ansvaret til å romme hele CGMs produktportefølje, samt fremtidig produktstrategi opp mot Felles Kommunal Journal (FJK). I tillegg blir hun en del av ledergruppen og får utvidet personalansvar. Det er mye spennende i vente, spesielt på prosjektsiden, forteller hun. 

I Oslo har man pilotert prosjektet DigiHelsestasjon den siste tiden. Tjenesten sørger for en sikker digital kommunikasjonskanal mellom innbygger og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Nå skal løsningen også prøves ut i Arendal. Fungerer den der, vil DigiHelsestasjon rulles ut til en rekke kommuner. Neste år lanseres også en egen dialogkanal for ungdom – DigiUngdom. Dette er en app hvor unge blant annet kan bestille time og ha sikker kommunikasjon med sin lokale helsestasjon.

Prosjektet er en del av CGMs målsetting om å gi et mer helhetlig digitalt helsetilbud til befolkningen. Kari har klare tanker om hvordan man kan oppnå ambisjonene.

- Mitt mål er at CGM skal fortsette å være en ledende aktør i markedet. Skal vi klare det, må vi fortsette å være tett på kunden og helsektoren. Det er en forutsetning for å være i forkant av utfordringene sektoren vil møte, for å kunne løse dem på best mulig vis, sier hun.

Meningsfull hverdag

Før Kari kom til CGM var hun konsulent i mange år. Der jobbet hun med mange ulike bransjer – hun var innom alt fra finans til retail. Men det var kombinasjonen helse og IT som føltes mest riktig. I CGM føler hun seg inspirert, forteller hun.

 - Alle har et forhold til helse - det er noe som angår oss alle. E-helse blir bare mer og mer avgjørende i et velfungerende, moderne velferdssamfunn. Å kunne bidra til gode løsninger for alle innbyggere er hva jeg tenker på som en meningsfull hverdag, sier hun.

Kari Strand
Mitt mål er at CGM skal fortsette å være en ledende aktør i markedet.

Kari Strand

Blir viktig

I CGM er man veldig fornøyde med at Kari takket ja til stillingen.

 - Kari er perfekt for jobben - både på grunn av sin lange erfaring innen e-helse og sin inngående kunnskap om CGMs produkter. Hun vil bli viktig i posisjoneringen av CGM som en ledende aktør innen EPJ i primærhelsetjenesten, sier administrerende direktør, Henrik Aase.

Kari blir nå bindeleddet mellom CGMs kunder, kundenes behov og CGMs videre produktstrategi, forteller han. CGM-sjefen skryter også av hennes posisjon innad i selskapet.

 - Kari er solid, og en utrolig omgjengelig og grei kollega som jeg gleder meg til å møte hver eneste dag.

Folk blir lenge

Selv trekker Kari frem det kollegiale fellesskapet som en av grunnene til at hun har blitt lenge i CGM. 

 - Vi har rett og slett et godt arbeidsmiljø. Folk finner stor mening i arbeidshverdagen. I tillegg har vi det gøy og uformelt, sier hun.

Hun er langt fra den eneste i CGM som har vært i systemet lenge. Det er ikke tilfeldig; man blir fordi man trives, sier hun. Mulighetene er også gode for å jobbe seg oppover i systemet. Akkurat slik Kari har gjort.

 - Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Både på grunn av arbeidsoppgavene, folkene og fordi det vi gjør føles samfunnsnyttig, avslutter hun.

Relaterte artikler
Silje Barstad Heide. Foto.
Teamleder Silje: 
- Det går ikke en dag 
uten at jeg lærer noe nytt
Silje Barstad Heides første arbeidsdag i CGM var i 2008. Side...
Kristina Lindstad. Foto.
Ny teamleader på brukerstøtte: 
- God internkultur gir mer fornøyde kunder

-  Jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang. Jeg ser ...