CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Contra-indicatie-bewaking op basis van MFB’s in CGM APOTHEEK

1 februari 2024
Contra-indicatie-bewaking MFB's CGM APOTHEEK

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) kunnen voor steeds meer signalen ingezet worden om risicosituaties voor medicatie direct te signaleren of juist uit te sluiten. Voor alle medicijnen die worden gebruikt door patiënten met één of meerdere aandoeningen is de vraag altijd of zij deze medicatie wel of niet mogen gebruiken of dat de gebruiksinstructie moet worden aangepast. Met de introductie van MFB's voor contra-indicaties inclusief verminderde nierfunctie in CGM APOTHEEK kan deze vraag nu voor elke individuele patiënt nog beter beantwoord worden.

De medicatiebewaking in CGM APOTHEEK is gebaseerd op de MFB-protocollen zoals deze in de G-Standaard van Z-Index zijn gedefinieerd. Bovendien zijn al onze producten en deelsystemen die ondersteuning bieden aan zorgprofessionals op het gebied van therapie, diagnose, preventie en monitoring gecertificeerd in het kader van de Europese regelgeving voor medical devices (MDR).

Individuele patiëntspecifieke signalering

Stap voor stap wordt de klassieke medicatiebewaking vervangen door MFB’s. Deze signaleren hoog-risicosituaties en suboptimale therapie en voorkomen onnodige signalen én verminderen de signaalmoeheid. MFB’s betrekken een aantal specifieke patiëntkenmerken bij de beslissing of er sprake is van een risico waaronder leeftijd, geslacht, contra-indicatie-aarden, ziektebeelden en labuitslagen. De inzet van MFB’s zorgt dus veel meer voor de individuele patiëntgerichte medicatiebewaking.

Contra-indicatie-bewaking MFB's CGM APOTHEEK

Verminderde nierfunctieprotocollen

Nieuw zijn de verminderde nierfunctieprotocollen. Voor medicijnen die worden uitgescheiden via de nieren en worden gebruikt door patiënten met een afwijkende nierfunctie is de vraag of zij deze medicatie wel of niet mogen gebruiken of dat de gebruiksinstructie moet worden aangepast. In de klassieke medicatiebewaking vond de signalering plaats op basis van een contra-indicatie. Maar met de introductie van MFB's zal de nierfunctie als labuitslag vanuit het diagnostisch archief rechtstreeks worden meegenomen in de beslissing. Hierdoor kan het zijn dat de gebruiksinstructie voor een patiënt met een afwijkende nierfunctie moet worden aangepast terwijl er voor de patiënt met een normale nierfunctie helemaal geen signaal optreedt omdat er ook geen interventie nodig is.

MFB's in CGM APOTHEEK

Met de voorlichting-MFB’s van Stichting Uitgifte Informatie (SUI) en de medicatiebewaking op interacties bij stoppen hebben we de afgelopen jaren al flink wat stappen gezet op het gebied van MFB’s. De introductie van contra-indicaties inclusief verminderde nierfunctie gebaseerd op MFB's zijn daar een waardevolle aanvulling op.

Vragen of meer informatie?

Werkt u met CGM APOTHEEK en wilt u meer weten over de nieuwe MFB's? Raadpleeg dan de releasenotes van het AIS (versie 2.31). Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met onze Customer Support via 088 - 387 64 44 (optie 3-2-1) of apotheek@cgm.com.

Gerelateerde artikelen
Koppeling CGM APOTHEEK en MedicijnWijs
CompuGroup Medical en Pharmi samen op weg naar optimale hybride farmaceutische zorg

CompuGroup Medical Nederland (CGM) en Pharmi slaan de handen ineen ...

Snellere receptverwerking dankzij slimmere signaalafhandeling
Snellere receptverwerking dankzij slimmere signaalafhandeling

De gebruikservaring van CGM APOTHEEK wordt continu geoptimaliseerd ...