CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Gebruikersvereniging Farmakeur

Coördineert en initieert softwareontwikkelingen

Farmakeur is de gebruikersvereniging van apothekers die gebruikmaken van CGM APOTHEEK. Dit is het apotheekinformatiesysteem (AIS) van CompuGroup Medical. "Met dit pakket is de apotheek in staat om verantwoorde farmaceutische zorg te leveren volgens de laatste professionele standaarden", aldus de website van Farmakeur.

Voor de kwaliteit van het pakket vertrouwt CompuGroup Medical natuurlijk op zijn professionele ontwikkelaars, UX-architecten en productmanagers. Als klankbord kan het zich echter geen betere onafhankelijke partner voor CGM APOTHEEK wensen dan Farmakeur.

Sterke verbinder

De gebruikersvereniging is namelijk in alles een verbinder. Die eigenschap komt al sterk naar voren bij de communicatie naar haar eigen leden toe. Farmakeur houdt haar leden op de hoogte via nieuwsbrieven en verslagen, deelt handige tips en downloads én heeft een eigen forum waar leden hun kennis en ervaringen kunnen delen (uiteraard enkel voor leden toegankelijk).

Farmakeur vormt daarnaast de link tussen de gebruikers en CompuGroup Medical. Het bestuur overlegt regelmatig met directie en softwareontwikkelaars. De softwarecommissie levert input bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en de herziening van bestaande onderdelen van het pakket. Daarnaast beoordeelt de softwarecommissie de opgeleverde onderdelen en adviseert het bestuur over al dan niet goedkeuren hiervan. Op deze manier neemt Farmakeur een belangrijke rol in bij het coördineren en initiëren van de softwareontwikkelingen voor CGM APOTHEEK.

 

Gelijkwaardige partners

Net als alle zorgverleners die wij bedienen met onze producten en diensten, liggen de apothekers ons nauw aan het hart. Wij zijn daarom blij met de inspanningen van de gebruikersvereniging. Wij zien Farmakeur als een aangename gesprekpartner met een luisterend oor voor elke casus, een goed zicht op het grotere geheel en altijd met de belangen van haar leden voor ogen. CompuGroup Medical stelt deze hoge mate van aandacht zeer op prijs, want het draagt alleen maar bij aan de verdere verbetering van CGM APOTHEEK. Zo helpen en versterken wij elkaar als gelijkwaardige partners, zodat de eindgebruiker - en uiteindelijk de patiënt - er beter van wordt.