CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Koppeling MedicijnWijs en CGM APOTHEEK
MedicijnWijs

Digitale farmaceutische zorgverlening vanuit CGM APOTHEEK

Uw tijd aan de balie besteedt u het liefst aan de patiënten die daadwerkelijk zorg nodig hebben. Zeker gezien het grote personeelstekort en de hoeveelheid tijd die u kwijt bent aan de uitleg omtrent preferenties en het ontbreken van medicijnvoorraden. Met de integratie van MedicijnWijs binnen CGM APOTHEEK bespaart uw apotheek tijd bij eerste uitgiftes aan de balie, in de mail en aan de telefoon. MedicijnWijs ontzorgt uw team en versterkt de patiënt. Digitaal en op interactieve wijze.

 

Hoe werkt MedicijnWijs in CGM APOTHEEK?

Patiënten hebben makkelijk toegang tot digitale informatie over alle geneesmiddelen, ziektes en begeleidend leefstijladvies. Daarnaast wordt er apotheekbegeleiding op afstand geboden door het stellen van interactieve vragen. Dat versterkt het begrip van goed geneesmiddelgebruik en vermindert het aantal ‘eenvoudige’ vragen van patiënten. Met een efficiëntere, hoog-kwalitatieve en beter planbare zorgverlening als gevolg. De apotheek kan voor MedicijnWijs in 2024 voor de Eerste Uitgifte een kwaliteitstarief bij een aantal zorgverzekeraars claimen. Voor de Goed en Gepast Gebruik-modules kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

Door de video te laden, gaat u ermee akkoord om gegevens naar YouTube te verzenden en bevestigt u dat u ons privacybeleid gelezen hebt.

Aanvaarden
Medicijnwijs NL

Digitale zorgmodules voor uw apotheek

Digitale Eerste Uitgifte-begeleiding 
Digitale Begeleiding Goed (en Gepast) Geneesmiddelgebruik 

Voordelen Digitale Eerste Uitgifte

 • EFFICIËNT: tot 5 minuten tijdswinst per uitgifte (minder patiënten aan de balie en telefoon). De teamtijd die hiermee vrijkomt, kan voor een openbare apotheek per week oplopen tot 12 uur en voor poli-apotheken zelfs tot nog meer, omdat hier nog meer complexe geneesmiddelen uitgelegd moeten worden in een eerste uitgifte.
 • MAKKELIJK: een naadloze integratie met CGM APOTHEEK, zodat hybride zorg automatisch en zonder extra apotheekteam-handelingen bij patiënten terechtkomt.
 • VERGOED: kwaliteitstarief beschikbaar bij verschillende zorgverzekeraars (overstappen halverwege het jaar is mogelijk). De Digitale Eerste Uitgifte kan op termijn mogelijk voor een deel het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel invullen, als onderdeel van hybride consultvoering in de startfase van een geneesmiddel.
 • DATA-GEDREVEN: met data kan bewezen worden dat een apotheek de verplichte, interactieve begeleiding bij het verstrekken van een nieuw geneesmiddel gegeven heeft. Patiënten geven in de app aan dat ze de begeleiding en uitleg begrepen hebben.
 • IZA 2025-DOELSTELLING: door de adoptie door patiënten te stimuleren, voldoet u ook aan de IZA-verwachting voor eind 2025: 70% van de processen in de apotheek moet een hybride vorm hebben en 50% van patiënten maakt er gebruik van.

Hiermee biedt CGM APOTHEEK digitale zorg ter bevordering van rationeel geneesmiddelgebruik.

Verschillende zorgpaden zijn beschikbaar om direct te starten binnen de volgende domeinen:

 • Demedicalisering (bijvoorbeeld protonpompremmers, statines of opiatenafbouw)
 • Patiëntinzichten (bijvoorbeeld Tweede Uitgifte-vragenlijst of MARS-vragenlijst)
 • Therapietrouw-verbetering (bijvoorbeeld motivationeel coaching bij antihypertensiva-gebruik)
 • Specialistische zorgpaden (bijvoorbeeld hybride zorg bij complexe oncologische thuismedicatie)
   

Voordelen Digitale Begeleiding Goed (en Gepast) Geneesmiddelgebruik 

 • EFFICIËNT: gepast en goed geneesmiddelgebruik begint met een goede consultvoering, maar daarna verliest u de patiënt meestal een tijdje uit het oog. Digitale begeleiding zorgt er na het consult voor dat de patiënt verbonden blijft met de apotheek, zorg en begeleiding ervaart en, waar nodig, tijdig om hulp kan vragen.
 • MET EDUCATIE EN IMPLEMENTATIE-PROTOCOL: wij leveren bij elk zorgpad een educatie voor het hele zorgteam en een duidelijk protocol met stappen die de apotheek mag nemen om het zorgpad effectief te implementeren. Hier staan voorstellen in voor proces, rolverdeling en verwachte tijdsinvestering.
 • MAKKELIJK: een naadloze integratie met CGM APOTHEEK, zodat hybride zorg automatisch en zonder extra apotheekteam-handeling bij patiënten terechtkomt.
 • VERGOED: het implementatieprotocol bevat een deel over doel en uitkomsten van het zorgpad, zoals die met zorgverzekeraars gecontracteerd kunnen worden. Daarvoor komen bestaande en een aantal nieuwe, nog te ontwikkelen hybride zorgprestaties in aanmerking. Wij leveren een businesscase met invulsheet, om te bepalen hoe u uw businesscase positief kunt maken.
 • DATA-GEDREVEN: met data kunt u op afstand volgen hoe het met uw patiënt gaat. Ook kunt u interventies plegen, wanneer dat nodig is. Dit kunt u doen met behulp van het dashboard, waarin een alert-systeem is opgenomen. De geaggregeerde data kunnen voor FTO- en vergoedingsdoeleinden ingezet worden.

Direct starten? 

Om het starten met MedicijnWijs zo laagdrempelig mogelijk te maken, doen wij u twee aanbiedingen:

 • Als u direct start met de module voor Digitale Eerste Uitgifte-begeleiding, dan betaalt u pas vanaf 2025.
 • Als u start met twee modules voor Digitale Begeleiding Goed (en Gepast) Geneesmiddelengebruik, dan kunt u in 2024 
  en 2025 kosteloos gebruikmaken van de module voor Digitale Eerste Uitgifte-begeleiding.

Via de onderstaande button kunt u direct een offerte aanvragen en een keuze maken voor één van de twee aanbiedingen.  

Veelgestelde vragen

Wat is het voordeel van deze vorm van Digitale Eerste Uitgifte-medicijnzorg?  

MedicijnWijs biedt digitale interactieve Eerste Uitgifte-medicijnzorg. Zo hoeft u niet alle informatie aan de balie of de telefoon uit te leggen. Daarmee werkt u al stukken efficiënter. Ook hebben uw patiënten thuis op elk moment informatie en begeleiding digitaal beschikbaar. Patiënten kunnen immers vragen in de app stellen en krijgen ook vragen over hun welzijn, die u op afstand kunt volgen. Bij problemen krijgt u een signaal en kunt u, waar nodig, interventie plegen. Zo blijft er voor uw apotheekteam meer tijd over voor menselijke zorg. Deze zorg is altijd up-to-date en wordt beschikbaar gesteld in een begrijpelijk (B1) multimediaformaat in de eigen apotheekapp of via MedicijnWijs.

Wat is de concrete tijds- en geldbesparing van MedicijnWijs in CGM APOTHEEK?

Een gemiddelde apotheek heeft 15.000 eerste uitgiftes per jaar (poliklinische apotheken nog een stuk meer). Hiervoor is bij een aantal zorgverzekeraars een opslag op het kwaliteitstarief mogelijk. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Pharmi of via + 31 85 047 19 31.

Door gebruik te maken van MedicijnWijs is er tot 5 minuten minder tijd aan de balie/telefoon nodig voor eerste uitgiftes. Dat kan per week oplopen tot wel 12 uur tijdsbesparing (ervan uitgaande dat 50% van de Eerste Uitgifte-patiënten digitale begeleiding krijgt (IZA-voorwaarde eind 2025).

Hoe wordt MedicijnWijs door patiënten ervaren?

Tienduizenden patiënten hebben MedicijnWijs inmiddels gebruikt en waarderen het al jaren met ‘GOED’. Daarnaast stijgt het kennisniveau van patiënten in de twee weken tussen eerste en tweede uitgifte aangaande het geneesmiddel en gebruik van een 6,5 naar een 8. Dit blijkt uit veel onderzoek een voorspellende waarde voor goed geneesmiddelengebruik. Het streven is om uiteindelijk met onderzoek aan te gaan tonen dat deze kennisverbetering het aantal fouten in geneesmiddelengebruik significant kan verminderen. 

Waarin onderscheidt MedicijnWijs zich?
 • MedicijnWijs is momenteel het enige platform dat door Zorgverzekeraars Nederland is gevalideerd op veiligheid, schaalbaarheid en patiëntvriendelijkheid. De BASE-module geeft interactieve informatie en Eerste Uitgifte-begeleiding voor alle geneesmiddelen uit de Taxe (= alle in Nederland geregistreerde receptgeneesmiddelen).
 • MedicijnWijs levert farmaceutische begeleiding, ziektekennis en leefstijladvies. Andere aanbieders in digitale farmaceutische zorg geven voornamelijk informatie of richten zich met name op ondersteuning van logistieke processen.
 • MedicijnWijs hanteert een B1-taalgebruik. Dit is voor meer dan 70% van de samenleving het juiste niveau van geletterdheid.
 • MedicijnWijs gebruikt meer dan tien gevalideerde bronnen, die samengebracht zijn in één platform en interactieve begeleidingsmodules. De informatie komt onder andere uit Health Base, apotheek.nl, thuisarts.nl, CBG en passende patiëntenverenigingen.
 • Via CGM APOTHEEK is MedicijnWijs direct en makkelijk geïntegreerd in het werkproces van het apotheekteam.
 • MedicijnWijs is als enige medicatiemanagement-platform gevalideerd in Fase 1 door Zorgverzekeraars Nederland Platform Digitale Zorg (compliance, patiëntvriendelijkheid en kwaliteit).
 • MedicijnWijs is beschikbaar in modules, waarbij BASE de eerste uitgiftemodule is en CARE-modules toegevoegd kunnen worden voor rationeel geneesmiddelgebruik. Bijvoorbeeld ter bevordering van therapietrouw of ondersteuning bij afbouw. Daarnaast komt er op termijn een interactieve, audiovisuele module beschikbaar.
 • MedicijnWijs: ontzorgt uw team en versterkt uw patiënt.