CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Finn ut alt om visjonen, oppdraget og menneskene som former CompuGroup Medical over hele verden.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriere
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Godt i rute med samhandlingsprosjekt for Oslos nye Storbylegevakt

27. mars 2023
Oslo Storbylegevakt
Oslo Storbylegevakt

I 2023 skal Oslos nye Storbylegevakt stå klar. Den skal betjene ikke mindre enn 700.000 mennesker. Behovet for samhandling mellom Legevakten og andre kommunale helsetjenester er åpenbar. I tett samarbeid med CompuGroup Medical (CGM) er kommunen godt i rute med arbeidet.  I mai 2022 ble den første leveransen levert.

Legevakten blir et samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune. Ambisjonene for den nye Legevakten er store, også når det gjelder samhandling og nye funksjonaliteter. Oslo kommune har vært tydelige blant annet på behovet for økt samhandling internt med andre helsetjenester i Oslo, samt et økosystem der Legevakten kan koble seg til flere systemer, som for eksempel spesialisthelsetjenesten. Utgangspunktet for utviklingsprosjektet har vært å bygge opp et system basert på legevaktens behov.

– Legevakten blir en slags tilrettelegger for å få alle de ulike journalene, som i dag finnes, til å snakke sammen, har tidligere byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen tidligere uttalt om prosjektet.

 

Storbylegevakten skal tilby nødvendig helsehjelp og sosialfaglig bistand til personer som har et akutt hjelpebehov. God tilgang til, og hensiktsmessig og riktig bruk av data er grunnleggende for å få det til. Det omfatter blant annet bedre dataflyt, deling av data, utnyttelse av data og bedre personvern.

Et åpent og fleksibelt økosystem

Fleksibel arkitektur i form av åpne grensesnitt og API- er, og et økosystem som flere kan logge seg på, er grunnstammen i det som utvikles. Legevakten har hatt CGM Vision siden 2008, og har nå gitt CGM i oppdrag å utvide funksjonalitetene vesentlig. Systemet blir del av et større økosystem der flere systemer samhandler slik at felles relevante opplysninger kan deles på en sikker og effektiv måte. Dette vil i tillegg forenkle hverdagen til de som jobber der.

Tegning av mottaket på Oslo Storbylegevakt

Mottaket på Oslo Storbylegevakt, slik det er tenkt.

- For oss var det viktig at eksisterende EPJ-leverandør kunne tilby nyutvikling og tilgang til ressurser for å møte de nye behovene i Storbylegevakt, sier Iris B. Idland, seksjonsleder for Helseetaten i Oslo kommune, som en kommentar til samarbeidet med CGM. Hun forteller at kommunen er godt fornøyd med fremgangen. Det er ønske om enda flere utvidelser i tiden fremover.

For oss var det viktig at eksisterende EPJ-leverandør kunne tilby nyutvikling og tilgang til ressurser for å møte de nye behovene i Storbylegevakt

Iris B. Idland, seksjonsleder for Helseetaten i Oslo kommune

Første leveranse i 2022

Den første delleveransen ble levert 24.mai 2022 og leveranse to var på plass før sommeren. Hver delleveranse blir testet og satt i produksjon fortløpende for å minimere risiko og sikre kontinuerlig drift. To APIer ble levert allerede i første leveranse til bruk for kommunens eget utviklingsteam.

-Når storbylegevakten åpner dørene 2023 skal vi være klare, sier hun.

Idland mener samarbeidet mellom private og offentlige aktører er viktig i utviklingsarbeidet. Hun understreker at kommuner har mange gode IT-hoder i sine rekker, men at det er veldig bra å få til et godt og tett samspill med leverandørene.

Bedre hverdag for pasient og helsetjenesten

Idland er ikke i tvil om at nye funksjoner som sikrer god samhandling vil bidra til å effektivisere hverdagen til leger og sykepleiere.

- Vi øker datasikkerheten og nå legger vi til rette for at helsepersonell kan bruke verdifull tid på å faktisk behandle pasienter fremfor å lete frem nødvendig informasjon, sier hun og legger til «Rett informasjon til rett tid kan definitivt være med å redde liv».

Relaterte artikler
Nesodden sett fra sjøsiden. Bølger og 2 båter sees. Foto.
Ny legevakt på Nesodden: 
- CGM Journal var det legene våre ville ha

1. juli skal alt være klart. Medisinsk utstyr skal leveres og installeres. O...

Versjonsnytt 
CGM Vision BHT 5.0
- Nytt oversiktsbilde i korrespondansemodul - Ny versjon av ...