CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM HUISARTS online skillsessies

CGM HUISARTS online skillsessies

Prijs: € 52,90 (excl. BTW) per sessie

 

Beschrijving

Skillsessies zijn bedoeld om de basis van het betreffende onderwerp te behandelen. Een skillsessie kunt u gemakkelijk op afstand volgen vanuit huis of vanaf uw werkplek. Elke skillsessie duurt ongeveer 50 minuten, met daarna ruimte om vragen te stellen. De totale tijd van een skillsessie bedraagt 60 minuten.

Uitvoering

De skillsessie zal door een consultant van CGM worden verzorgd. De sessie wordt online uitgevoerd in een virtueel klaslokaal waarin de docent tekst en uitleg kan geven over de geplande onderwerpen. U kijkt mee in een demo-omgeving die de docent gebruikt. Hiervoor heeft u een pc nodig met een goede internetverbinding en speakers of headset. Kunt u zonder haperingen een video van scherpe kwaliteit vanaf het internet streamen, dan zou uw systeem hoogstwaarschijnlijk geen probleem hebben met het virtueel klaslokaal.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail. Ruim van tevoren, maar uiterlijk een kwartier voor aanvang, ontvangt u de inloggegevens hiervoor op het door u opgegeven e-mailadres. 

Skillsessie

Datum

Facturatie inschrijftarievennog in te plannen
Griepmodule Deel Inog in te plannen
Griepmodule Deel IInog in te plannen
Oproepen en rapportgeneratornog in te plannen
Gebruiksprofielen & chronische medicatie   nog in te plannen
Agendanog in te plannen
Meetwaardennog in te plannen
LIFE eSERVICESdonderdag 23 september 2021 | 12-13u
  


Skillsessies:

CGM HUISARTS FACTURATIE INSCHRIJFTARIEVEN

Deze skillsessie is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de facturatie en herdeclaratie van de inschrijftarieven.

Tijdens deze skillsessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De COV-controle
 • Het invoeren van de verrichtingcode
 • De vergoedingsregels vastleggen bij de zorgverzekeraars
 • Het genereren en selecteren van declaratieregels
 • Het genereren van factuurnummers
 • Het afdrukken en aanmaken van declaratiebestanden
 • Het verzenden van de declaratiebestanden
 • De herdeclaratie

Na het volgen van deze skillsessie kunt u ten behoeve van de facturatie de COV-controle uitvoeren. U weet hoe u de verrichtingcode kunt invoeren en vergoedingsregels kunt vastleggen bij de zorgverzekeraars. U kunt de declaratieregels genereren en vervolgens selecteren. Daarbij bent u in staat om de factuurnummers per zorgverzekeraar te genereren. U kunt declaratiebestanden aanmaken en weet hoe u deze moet afdrukken. Vervolgens weet u hoe u de declaratiebestanden kunt verzenden. Mocht u declaratieregels van de zorgverzekeraar terugkrijgen, dan weet u hoe u deze kunt herdeclareren.

CGM HUISARTS GRIEPMODULE DEEL 1

Deze skillsessie is geschikt voor medewerkers die zich bezighouden met de griepmodule. In deze skillsessie komt het maken van de selectie en het maken van de overzichtslijst aan bod.

Tijdens deze skillsessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het controleren van de ruiters
 • Het controleren en/of toevoegen van de griepvaccinatie-verrichting
 • Het verwijderen van de niet-permanente ruiters
 • Het selecteren van de patiënten
 • Het bewerken en accorderen van de griepselectie
 • Het zetten van ruiters
 • Een overzichtslijst maken op basis van ruiters
 • Het opzoeken of iemand een griepvaccinatie gehad heeft

Na het volgen van deze skillsessie weet u welke ruiters nodig zijn voor de griepmodule en hoe u deze kunt controleren. U kunt de benodigde verrichting toevoegen en de niet-permanente ruiters verwijderen. Patiënten die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie kunt u selecteren op basis van leeftijd, medicatie, ICPC en ruiters. Mochten er patiënten ten onrechte geselecteerd zijn, dan weet u hoe u deze kunt verwijderen. Als de griepselectie gecontroleerd en naar wens is, dan weet u hoe u deze kunt accorderen. U kunt de betreffende ruiters op de juiste manier vastleggen. Tevens kunt u een overzichtslijst maken op basis van een ruiter. Ten slotte kunt u in het dossier opzoeken of een patiënt de griepvaccinatie gehad heeft.

CGM HUISARTS GRIEPMODULE DEEL 2

Deze skillsessie is geschikt voor medewerkers die zich bezighouden met de griepmodule. In het vervolg op deel 1 komen in deze skillsessie het maken van de oproepbrief, de afvinklijsten en de herhaaloproepen aan bod.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het oproepen van de patiënten
 • Het maken van de oproepbrief
 • Het adressenbestand maken en/of de etiketten printen
 • Het koppelen van de oproepbrief
 • Het registreren dat een patiënt de griepvaccinatie gehad heeft
 • Het genereren van een herhaaloproep
 • Overzichtslijst maken op basis van ruiters

Na het volgen van deze skillsessie kunt u aan de hand van de griepoproep een adressenbestand maken, etiketten printen en/of oproepbrieven genereren. U kunt het adressenbestand opslaan als tekstbestand ter aanlevering voor een externe drukker. Tevens kunt u van dit tekstbestand een Excel-bestand maken. U weet waar de standaard oproepbrief staat in het systeem en hoe u deze kunt aanpassen. Deze oproepbrief kunt u koppelen aan het adressenbestand. Als een patiënt op het griepvaccinatie-spreekuur is geweest, weet u hoe u deze handmatig kunt afvinken of met de barcode kunt scannen, waarbij ook het chargenummer wordt geregistreerd. Vervolgens weet u hoe de verrichting gezet kan worden. Voor de patiënten die nog niet geweest zijn, kunt u een herhaaloproep genereren. Tot slot kunt u een overzichtslijst maken van alle patiënten die de griepvaccinatie ontvangen hebben.

CGM HUISARTS OPROEPEN EN RAPPORTGENERATOR

Deze skillsessie is geschikt voor medewerkers die zich willen verdiepen in het maken van lijsten en rapportages. De voorbeelden in deze skillsessie zijn toegespitst op CGM HUISARTS. Bij de skillsessie Oproepen en rapportgenerator CGM APOTHEEK zijn de voorbeelden toegespitst op een apotheek.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het verschil tussen oproepen en de rapportgenerator
 • Het aanmaken van een oproep
 • Het uitvoeren van een oproep
 • Bekijken en verwerken van resultaten
 • Het aanmaken van een rapport via de rapportgenerator
 • Het uitvoeren van een rapport via de rapportgenerator

Na het volgen van deze skillsessie weet u in welke situaties u oproepen kunt gebruiken, en in welke situaties de rapportgenerator meer geschikt is. U kunt een oproep maken en weet waar u op moet letten. U bent daarbij onder andere bekend met het zoeken per geneesmiddel(groep), patiëntcategorie, ICPC en het groeperen. U kunt een oproep uitvoeren, bekijken, afvinken en verwerken. Bij het verwerken van een oproep kent u de mogelijkheden. U weet wat u met de rapportgenerator kunt doen en hoe u een rapportage maakt. De verschillende selectiemogelijkheden weet u toe te passen. Tevens weet u raad met het invullen van de waarden. Ten slotte kunt u het gemaakte rapport uitvoeren en exporteren naar een tekstbestand of naar Excel.

CGM HUISARTS GEBRUIKSPROFIELEN EN CHRONISCHE MEDICATIE

Deze skillsessie is geschikt voor assistenten en huisartsen die meer inzicht willen krijgen in de gebruiksprofielen en de chronische medicatie.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het invoeren van een recept
 • Het zoeken in de recepthistorie
 • De functionaliteiten van het gebruiksprofiel
 • De werking van de functie Chronische medicatie
 • Het fiatteren van recepten
 • De werking van Prescriptor

Na het volgen van deze skillsessie bent u in staat om een recept in te voeren. U kunt op verschillende manieren zoeken in de recepthistorie, waarbij u meerdere filters kunt toepassen. U kent de functionaliteiten van het gebruiksprofiel, waarbij u in staat bent om een profiel te muteren. U weet wat u met de chronische medicatie kunt en hoe u hier medicatie aan kunt toevoegen op verschillende manieren. U weet hoe een recept gefiatteerd kan worden. Tevens weet u hoe u Prescriptor kunt toepassen.

CGM HUISARTS AGENDA

Deze skillsessie is bedoeld voor medewerkers die willen gaan starten met de nieuwe agenda en voor medewerkers die zich willen verdiepen in het werken met de nieuwe agenda in CGM HUISARTS.

Tijdens deze skillsessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De functies van het agenda scherm
 • Het selecteren van de gewenste agenda's en periodes
 • De verschillende werkwijzen voor het maken van een afspraak
 • De mogelijke opties tijdens het maken van een afspraak
 • Het wijzigen en verplaatsen van een afspraak en het maken van een vervolgafspraak
 • Een nieuwe agenda toevoegen
 • Bestaande agenda's beheren
 • Tijdsblokken beheren
 • Contactsoorten beheren
 • Afspraken genereren

Na het volgen van deze skillsessie kunt u de gewenste agenda's en periodes in beeld brengen en bent u op de hoogte van alle agendafuncties. U kunt afspraken voor patiënten en/of derden toevoegen en u weet hoe u deze moet wijzigen of verplaatsen en hoe u een vervolgafspraak kunt maken. U bent in staat om een nieuwe agenda toe te voegen en de indeling van bestaande agenda's aan te passen. Ook kunt u contactsoorten en tijdsblokken toevoegen of wijzigen. Verder kunt u gegenereerde afspraken toevoegen aan één of meerdere agenda's.

CGM HUISARTS MEETWAARDEN

Deze skillsessie is bedoeld voor artsen, assistentes en praktijkondersteuners die meer inzicht willen krijgen in de meetwaardenmodule van CGM HUISARTS.

Tijdens deze skillsessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verschil meting, onderzoek en protocol
 • Eigen onderzoek maken
 • Eigen protocol maken
 • ICPC-code koppelen aan onderzoek of protocol
 • Werken met Follow-up
 • Importeren en exporteren van protocollen
 • Communiceren van labwaarden naar de apotheek

Na het volgen van deze skillsessie bent u in staat eigen onderzoeken en protocollen aan te maken en kunt u bestaande onderzoeken en protocollen aanpassen. U weet hoe u ervoor kunt zorgen dat tijdens het invoeren van een deelcontact alleen de relevante onderzoeken of protocollen worden aangeboden. U weet verder hoe u gebruik kunt maken van follow-up in de meetwaardenmodule en ook kunt u protocollen uitwisselen met collega's door middel van importeren en/of exporteren. Daarnaast leert u hoe u per apotheek kunt instellen om bepaalde labwaarden automatisch te communiceren.

CGM HUISARTS LIFE eSERVICES HERHAALRECEPT EN e-CONSULT

Deze skillsessie is geschikt voor artsen en doktersassistenten.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Registreren van patiënten voor CGM LIFE eSERVICES
 • Activeren van herhaalmedicatie
 • Verwerken van herhaalmedicatie
 • Instellingen voor e-Consulten
 • Verwerken van een e-Consult
 • Wat ziet en de patiënt op het CGM LIFE eSERVICES portaal?

Na deze skillsessie bent u in staat om patiënten in CGM HUISARTS te registreren voor het gebruik van CGM LIFE eSERVICES. U kunt herhaalmedicatie activeren en verwerken. U hebt geleerd waar u instellingen voor e-Consult kunt aanpassen. U weet hoe u een e-Consult kunt verwerken. Tevens weet u welke mogelijkheden de patiënt op het CGM LIFE eSERVICES portaal heeft.

Impressum