CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM HUISARTS online skillsessies

CGM HUISARTS online skillsessies

Prijs: € 52,90 (excl. BTW) per sessie

 

Beschrijving

Skillsessies zijn bedoeld om de basis van het betreffende onderwerp te behandelen. Een skillsessie kunt u gemakkelijk op afstand volgen vanuit huis of vanaf uw werkplek. Elke skillsessie duurt ongeveer 50 minuten, met daarna ruimte om vragen te stellen. De totale tijd van een skillsessie bedraagt 60 minuten.

Uitvoering

De skillsessie zal door een consultant van CGM worden verzorgd. De sessie wordt online uitgevoerd in een virtueel klaslokaal waarin de docent tekst en uitleg kan geven over de geplande onderwerpen. U kijkt mee in een demo-omgeving die de docent gebruikt. Hiervoor heeft u een pc nodig met een goede internetverbinding en speakers of headset. Kunt u zonder haperingen een video van scherpe kwaliteit vanaf het internet streamen, dan zou uw systeem hoogstwaarschijnlijk geen probleem hebben met het virtueel klaslokaal.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail. Ruim van tevoren, maar uiterlijk een kwartier voor aanvang, ontvangt u de inloggegevens hiervoor op het door u opgegeven e-mailadres. 

Skillsessie

Datum

Facturatie inschrijftarievendinsdag 28 juni 2022 | 12u-13u
Griepmodule Deel Idonderdag 25 augustus 2022 | 12u-13u
Griepmodule Deel IIdinsdag 30 augustus 2022 | 12u-13u
Oproepen en rapportgeneratornog in te plannen
Gebruiksprofielen & chronische medicatiedonderdag 14 juli 2022 | 12u-13u
Agendaniet ingepland
Meetwaardendonderdag 11 augustus 2022 | 12u-13u
LIFE eSERVICESniet ingepland
  


Skillsessies:

CGM HUISARTS FACTURATIE INSCHRIJFTARIEVEN

Deze skillsessie is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de facturatie en herdeclaratie van de inschrijftarieven.

Tijdens deze skillsessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De COV-controle
 • Het invoeren van de verrichtingcode
 • De vergoedingsregels vastleggen bij de zorgverzekeraars
 • Het genereren en selecteren van declaratieregels
 • Het genereren van factuurnummers
 • Het afdrukken en aanmaken van declaratiebestanden
 • Het verzenden van de declaratiebestanden
 • De herdeclaratie

Na het volgen van deze skillsessie kunt u ten behoeve van de facturatie de COV-controle uitvoeren. U weet hoe u de verrichtingcode kunt invoeren en vergoedingsregels kunt vastleggen bij de zorgverzekeraars. U kunt de declaratieregels genereren en vervolgens selecteren. Daarbij bent u in staat om de factuurnummers per zorgverzekeraar te genereren. U kunt declaratiebestanden aanmaken en weet hoe u deze moet afdrukken. Vervolgens weet u hoe u de declaratiebestanden kunt verzenden. Mocht u declaratieregels van de zorgverzekeraar terugkrijgen, dan weet u hoe u deze kunt herdeclareren.

CGM HUISARTS GRIEPMODULE DEEL 1

Deze skillsessie is geschikt voor medewerkers die zich bezighouden met de griepmodule. In deze skillsessie komt het maken van de selectie en het maken van de overzichtslijst aan bod.

Tijdens deze skillsessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het controleren van de ruiters
 • Het controleren en/of toevoegen van de griepvaccinatie-verrichting
 • Het verwijderen van de niet-permanente ruiters
 • Het selecteren van de patiënten
 • Het bewerken en accorderen van de griepselectie
 • Het zetten van ruiters
 • Een overzichtslijst maken op basis van ruiters
 • Het opzoeken of iemand een griepvaccinatie gehad heeft

Na het volgen van deze skillsessie weet u welke ruiters nodig zijn voor de griepmodule en hoe u deze kunt controleren. U kunt de benodigde verrichting toevoegen en de niet-permanente ruiters verwijderen. Patiënten die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie kunt u selecteren op basis van leeftijd, medicatie, ICPC en ruiters. Mochten er patiënten ten onrechte geselecteerd zijn, dan weet u hoe u deze kunt verwijderen. Als de griepselectie gecontroleerd en naar wens is, dan weet u hoe u deze kunt accorderen. U kunt de betreffende ruiters op de juiste manier vastleggen. Tevens kunt u een overzichtslijst maken op basis van een ruiter. Ten slotte kunt u in het dossier opzoeken of een patiënt de griepvaccinatie gehad heeft.

CGM HUISARTS GRIEPMODULE DEEL 2

Deze skillsessie is geschikt voor medewerkers die zich bezighouden met de griepmodule. In het vervolg op deel 1 komen in deze skillsessie het maken van de oproepbrief, de afvinklijsten en de herhaaloproepen aan bod.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het oproepen van de patiënten
 • Het maken van de oproepbrief
 • Het adressenbestand maken en/of de etiketten printen
 • Het koppelen van de oproepbrief
 • Het registreren dat een patiënt de griepvaccinatie gehad heeft
 • Het genereren van een herhaaloproep
 • Overzichtslijst maken op basis van ruiters

Na het volgen van deze skillsessie kunt u aan de hand van de griepoproep een adressenbestand maken, etiketten printen en/of oproepbrieven genereren. U kunt het adressenbestand opslaan als tekstbestand ter aanlevering voor een externe drukker. Tevens kunt u van dit tekstbestand een Excel-bestand maken. U weet waar de standaard oproepbrief staat in het systeem en hoe u deze kunt aanpassen. Deze oproepbrief kunt u koppelen aan het adressenbestand. Als een patiënt op het griepvaccinatie-spreekuur is geweest, weet u hoe u deze handmatig kunt afvinken of met de barcode kunt scannen, waarbij ook het chargenummer wordt geregistreerd. Vervolgens weet u hoe de verrichting gezet kan worden. Voor de patiënten die nog niet geweest zijn, kunt u een herhaaloproep genereren. Tot slot kunt u een overzichtslijst maken van alle patiënten die de griepvaccinatie ontvangen hebben.

CGM HUISARTS GEBRUIKSPROFIELEN EN CHRONISCHE MEDICATIE

Deze skillsessie is geschikt voor assistenten en huisartsen die meer inzicht willen krijgen in de gebruiksprofielen en de chronische medicatie.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het invoeren van een recept
 • Het zoeken in de recepthistorie
 • De functionaliteiten van het gebruiksprofiel
 • De werking van de functie Chronische medicatie
 • Het fiatteren van recepten
 • De werking van Prescriptor

Na het volgen van deze skillsessie bent u in staat om een recept in te voeren. U kunt op verschillende manieren zoeken in de recepthistorie, waarbij u meerdere filters kunt toepassen. U kent de functionaliteiten van het gebruiksprofiel, waarbij u in staat bent om een profiel te muteren. U weet wat u met de chronische medicatie kunt en hoe u hier medicatie aan kunt toevoegen op verschillende manieren. U weet hoe een recept gefiatteerd kan worden. Tevens weet u hoe u Prescriptor kunt toepassen.

CGM HUISARTS MEETWAARDEN

Deze skillsessie is bedoeld voor artsen, assistentes en praktijkondersteuners die meer inzicht willen krijgen in de meetwaardenmodule van CGM HUISARTS.

Tijdens deze skillsessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verschil meting, onderzoek en protocol
 • Eigen onderzoek maken
 • Eigen protocol maken
 • ICPC-code koppelen aan onderzoek of protocol
 • Werken met Follow-up
 • Importeren en exporteren van protocollen
 • Communiceren van labwaarden naar de apotheek

Na het volgen van deze skillsessie bent u in staat eigen onderzoeken en protocollen aan te maken en kunt u bestaande onderzoeken en protocollen aanpassen. U weet hoe u ervoor kunt zorgen dat tijdens het invoeren van een deelcontact alleen de relevante onderzoeken of protocollen worden aangeboden. U weet verder hoe u gebruik kunt maken van follow-up in de meetwaardenmodule en ook kunt u protocollen uitwisselen met collega's door middel van importeren en/of exporteren. Daarnaast leert u hoe u per apotheek kunt instellen om bepaalde labwaarden automatisch te communiceren.

Impressum