CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM APOTHEEK online skillsessies

CGM APOTHEEK online skillsessies

Kosten € 52,90 per skillsessie

 

Beschrijving

Skillsessies zijn bedoeld om de basis van het betreffende onderwerp te behandelen. Het zijn hoorsessies en gemakkelijk te volgen vanuit huis of vanaf uw werkplek in de apotheek. Elke skillsessie duurt ongeveer 60 minuten.

Nieuwe assistente in de apotheek? Volg dan de skillsessie CGM APOTHEEK Patiëntbeheer en de skillsessie CGM APOTHEEK Aanschrijven voor een goede basis.

 

Uitvoering

De skillsessie zal door een consultant van CGM worden verzorgd. De sessie wordt online uitgevoerd in een virtueel klaslokaal waarin de docent tekst en uitleg geeft over de geplande onderwerpen. U kijkt mee in een demo-omgeving die de docent gebruikt. Hiervoor heeft u een pc nodig met een goede internetverbinding en speakers of headset. Wij maken gebruik van het online platform GoTo Meeting. Via deze link kunt u testen of uw werkplek dit platform ondersteunt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail. Op de dag voor aanvang, ontvangt u de inloggegevens hiervoor op het door u opgegeven e-mailadres. Bij minder dan twee deelnemers, zal de skillsessies worden geannuleerd. 

Cursus op maat

Heeft u behoefte aan een vragensessie of een cursus op maat voor uw apotheek? Vraag dan een offerte aan bij verkoop.nl@cgm.com.

 

Skillsessie 

Datum 

Aanschrijvendonderdag 4 juli 2024 - 12-13u
Patiëntbeheerdonderdag 16 mei 2024 - 12-13u
ICA Functioneeldinsdag 30 juli 2024 - 12-13u
Medicatiebewaking-instellingen  donderdag 18 juli 2024 - 12-13u
Distributie Deel 1dinsdag 28 mei 2024 - 12-13u
Distributie Deel 2 dinsdag 4 juni 2024 - 12-13u
Facturatie dinsdag 27 augustus 2024 - 12-13u
Basis Voorraadbestelsysteemdonderdag 11 juli 2024 - 12-13u
Herhaalmodule Deel 1nog in te plannen
Herhaalmodule Deel 2nog in te plannen
Oproepen en Rapport generatordinsdag 18 juni 2024 - 12-13u
Gevorderdendonderdag 15 augustus 2024 - 12-13u
Gebruiksprofielendinsdag 23 juli 2024 - 12-13u

Skillsessies inschrijven:

CGM APOTHEEK AANSCHRIJVEN

Deze skillsessie is met name bedoeld voor nieuwe gebruikers van CGM APOTHEEK.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het aanschrijfproces
 • Het gebruik en zoeken van doseringscodes
 • Het aanmaken van iteraties
 • Het afhandelen van bewakingssignalen
 • Het zoeken in de afleverhistorie
 • Het aanpassen van het aantal etiketten
 • De mogelijkheden van het wijzigen van een recept
 • Functie, beheer en mogelijkheden van het gebruiksprofiel
 • Printen van medicatieoverzichten

Na deze skillsessie bent u in staat om een recept goed en zo optimaal mogelijk in te voeren in CGM APOTHEEK. U kunt doseringscodes opzoeken, een iteratie op verschillende manieren maken en een aangeschreven recept wijzigen. U weet wat de mogelijkheden van het systeem zijn en hoe u zo optimaal mogelijk zoekt in de historie van een patiënt. U kunt het dossier van de patiënt actueel houden en u weet welke printmogelijkheden u kunt gebruiken. Tevens bent u bekend met de functies en mogelijkheden van het gebruiksprofiel.

CGM APOTHEEK PATIËNTBEHEER

Deze skillsessie is met name bedoeld voor nieuwe gebruikers van CGM APOTHEEK.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het invoeren van een nieuwe patiënt
 • Het vullen en beheren van de NAW-gegevens
 • Het uitvoeren van de BSN-controle
 • Het uitvoeren van de COV-controle
 • Het uitvoeren van de opt-in controle en behandelrelatie registratie
 • Het gebruik van de functie Documenten
 • Het samenvoegen van patiënten
 • Het toevoegen van memo’s
 • Het verhuizen van een patiënt
 • De patiëntfinanciën en gegevens betaler

Na deze skillsessie bent u in staat om een nieuwe patiënt in te voeren. U kunt de NAW-gegevens goed invullen en weet deze op een juiste manier te beheren. U kunt de registratie van de opt-in en behandelrelatie, controles op BSN en COV uitvoeren. U bent bekend met de mogelijkheden van de functie Documenten. U weet hoe u patiënten kunt samenvoegen en verhuizen en weet waar u op moet letten. U kunt memo’s toevoegen en kent daarbij de mogelijkheden. Ten slotte weet u hoe u de financiële gegevens van een patiënt kunt beheren.

CGM APOTHEEK ICA FUNCTIONEEL

In deze skillsessie over Intoleranties, Contra-Indicaties en Allergieën (ICA’s) ligt de nadruk op functioneel gebied. De skillsessie is met name bedoeld voor apothekers en apothekersassistenten.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Contra-Indicatie handmatig toevoegen
 • Afgeleide Contra-Indicatie toevoegen
 • Contra-Indicatie binnengekomen via het LSP
 • Contra-Indicatie toevoegen aan de hand van meetwaarden
 • Gefilterde meldingen herkennen
 • Toevoegen intoleranties en allergieën
 • ICA’s op medicatielijsten

Na het volgen van deze skillsessie kunt u een Contra-Indicatie handmatig toevoegen. U weet hoe u moet omgaan met afgeleide Contra-Indicaties. U herkent Contra-Indicaties die via het LSP zijn binnengekomen en u weet deze eventueel te onderdrukken. Ook kunt u een Contra-Indicatie toevoegen aan de hand van een ingevulde meetwaarde. U bent alert op gefilterde meldingen en kunt ICA’s selectief op medicatielijsten printen. Tot slot kunt u intoleranties en allergieën toevoegen en bent u bekend met de verschillende niveaus waarop dat kan gebeuren.

CGM APOTHEEK MEDICATIEBEWAKING-INSTELLINGEN

Deze skillsessie behandelt met name de mogelijke instellingen voor medicatiebewaking in CGM APOTHEEK. Deze sessie is dan ook met name geschikt voor apothekers.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Basiskennis met betrekking tot medicatiebewaking
 • Parameter-instellingen
 • Eigen rubrieken PRK
 • Medicatiebewakingsacties
 • Instellingen voor afgeleide contra-indicaties
 • Opschonen van contra-indicaties
 • Filteren van signaalmeldingen

Na het volgen van deze skillsessie weet u op welke codes de medicatiebewaking is ingesteld. U kent enkele parameter-mogelijkheden en u kunt deze naar wens instellen. U heeft kennis van de verschillende typen medicatiebewakingsacties en ook deze kunt u naar wens instellen. Daarbij weet u de signaalmeldingen te filteren. Afgeleide contra-indicaties kunt u instellen en hierin weet u uitzonderingen te maken. Om ongewenste meldingen te voorkomen, weet u hoe u de contra-indicaties in uw systeem kunt opschonen.

CGM APOTHEEK DISTRIBUTIE DEEL 1

Deze skillsessie is bedoeld voor assistenten die zich gaan bezighouden met de distributiemodule. In deel 1 wordt met name het profielbeheer behandeld.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De NAW-instellingen
 • De rondetijden
 • Het toevoegen, wijzigen en stoppen van distributieprofielen
 • De distributiemethodes (ATC, etiket, (niet-)afroepbaar, alleen op lijst)
 • Het gebruik van overbrugging
 • Het afhandelen van signalen
 • Het printen van RMF en toedienlijsten

Na het volgen van deze skillsessie kunt u van een patiënt een distributiepatiënt maken. Daarbij weet u hoe u de rondetijden kunt instellen en hoe u een profiel kunt toevoegen, wijzigen en stoppen. Het toevoegen van distributieprofielen kunt u op twee manieren doen. Tevens kunt u bij het toevoegen gebruikmaken van overbruggingsmedicatie. Bij het toevoegen van niet-distributiemedicatie in het profiel weet u het verschil tussen afroepbare, niet-afroepbare en 'alleen op lijst'-profielen. U kunt de signalen afhandelen en het doseerschema invullen. Ten slotte bent u bekend met de printopties zoals een Recept Mutatie Formulier (RMF) en de toedienlijsten.

Wilt u starten met de distributiemodule in uw apotheek, meer verdieping of een opfriscursus voor het hele team? Neem dan contact op met de afdeling Sales. Zij kunnen een offerte maken om de cursus op locatie te geven, waarbij alles naar wens ingesteld wordt.

CGM APOTHEEK DISTRIBUTIE DEEL 2

Deze skillsessie is bedoeld voor assistenten die zich bezighouden met de distributiemodule. In het vervolg op deel 1 wordt in deze skillsessie met name het genereren van receptregels en distributielijsten behandeld.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Het aanmaken van individuele etiketreceptregels
 • Het aanmaken van etiketreceptregels op batchniveau
 • Het aanmaken van ATC-receptregels
 • Het verzenden van de ATC-bestanden
 • Aandachtspunten bij herzenden van ATC-bestanden
 • Het printen van distributielijsten
 • Het annuleren van een batch
 • Artikelbeheer was/wordt distributie

Na het volgen van deze skillsessie kunt u ATC-receptregels en receptregels voor etiketmedicatie aanmaken. Dit kunt u op patiëntniveau en op batchniveau doen. U weet hoe u de ATC-bestanden kunt verzenden. Tevens weet u waar u op moet letten bij het eventueel herzenden van ATC-bestanden. Mocht een patiënt op vakantie gaan, dan weet u ook hoe u voor deze patiënt individueel de bestanden kunt verzenden. U bent bekend met de verschillende distributielijsten en u weet hoe u deze kunt printen. Mocht er iets misgaan, dan weet u hoe u de batch kunt annuleren. Tevens weet u hoe u het artikelbeheer omtrent de distributiemedicatie kunt bewaken.

Wilt u starten met de distributiemodule in uw apotheek, meer verdieping of een opfriscursus voor het hele team? Neem dan contact op met de afdeling Sales. Zij kunnen een offerte maken om de cursus op locatie te geven, waarbij alles naar wens ingesteld wordt.

CGM APOTHEEK FACTURATIE

Deze skillsessie is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met de financiële afhandeling. U wordt meegenomen in de gehele declaratieprocedure van het CGM APOTHEEK-pakket.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Het controleren van de facturerings- en declaratiegerelateerde gegevens
 • Het selecteren van declaratieregels
 • Het annuleren van de declaratieregelselectie
 • De proefbestanden genereren, afdrukken en controleren
 • Het genereren van factuurnummers
 • Het maken van de definitieve REI-bestanden
 • Het doorboeken van openstaande posten
 • Het herdeclareren

Na het volgen van deze skillsessie kunt u de facturerings- en declaratiegerelateerde gegevens controleren. U kunt declaratieregels voor zorgverzekeraars en/of rekeninghouders selecteren in een zelf te bepalen periode. Mochten er nog onjuistheden in deze selectie zitten, dan weet u hoe u deze kunt annuleren. U weet hoe u de proefbestanden kunt genereren, afdrukken en controleren. In opvolging van de proefbestanden, weet u hoe u de factuurnummers kunt genereren. Vervolgens kunt u de definitieve REI-bestanden maken en weet u hoe u de openstaande posten kunt doorboeken. Ten slotte bent u bekend met de procedure omtrent het herdeclareren.

CGM APOTHEEK BASIS VOORRAADBESTELSYSTEEM

Deze skillsessie is bedoeld voor medewerkers die het voorraadbeheer als aandachtsveld hebben. Niet alleen het voorraadbeheer wordt besproken, maar ook de verschillende instellingen.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het lokale assortiment en Z-Index
 • De voorkeursniveaus
 • Het zoeken van artikelen
 • De verschillende instellingen van het artikelbeheer
 • Het gebruik van logistieke groepen
 • De voorraad handmatig muteren
 • Het verzenden en inboeken van orders en mogelijkheden daarbij
 • Het overboeken van artikelen
 • Het muteren van bestelparameters
 • Het bevestigen van de Opiumwet
 • De vervaldatumanalyse
 • Uitleg over de was/wordt-functie

Na het volgen van deze skillsessie weet u het verschil tussen het lokale assortiment en de Z-Index. U bent bekend met de voorkeursniveaus en kunt deze wijzigen. U weet hoe u zo efficiënt en op meerdere manieren een artikel kunt opzoeken. In het artikelbeheer bent u in staat om verschillende mogelijkheden in te stellen. U weet daarbij het verschil tussen de eigen rubrieken en eigen rubrieken PRK. U weet wat de logistieke groepen inhouden en hoe u deze kunt wijzigen. U kunt orders verzenden, inboeken en wijzigen. Indien nodig, kunt u orders samenvoegen of artikelen overboeken. Mocht de voorraad niet kloppen, dan kunt u de voorraad handmatig aanpassen. Via de parameters in systeembeheer weet u verschillende bestelparameters in te stellen of te wijzigen. Veranderingen in het artikelbeheer zijn voor u geen probleem meer, u weet hoe u een artikel in de profielen kunt omzetten zonder alle profielen te openen. Tot slotte kunt u Opiumwet-lijsten uitdraaien en bevestigen en de vervaldatumanalyse uitvoeren.

CGM APOTHEEK HERHAALMODULE DEEL 1

Deze skillsessie is bedoeld voor nieuwe medewerkers. In dit deel wordt met name het profielbeheer voor de herhaalmodule behandeld.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De NAW-instellingen
 • Het verschil tussen het gebruiksprofiel en het herhaalprofiel
 • Het invoeren, wijzigen en stoppen van een herhaalprofiel
 • De functie van afroepbare medicatie in het herhaalprofiel
 • De herhaalverzoekmogelijkheden

Na het volgen van deze skillsessie kunt u van een patiënt een herhaalpatiënt maken. U weet het verschil tussen het gebruiksprofiel en het herhaalprofiel. Bij het invoeren, wijzigen en stoppen van een herhaalprofiel weet u waarop u moet letten. U kunt een herhaalverzoek printen met verschillende instellingen. De verschillende verpakkingsgroottes zijn voor u geen probleem meer, u bent bekend met de oplossingen daarvoor. Als medicatie via het gebruiksprofiel gestopt wordt, bent u in staat om dit ook direct in het herhaalprofiel te stoppen.

Het vervolg gaat verder in deel 2.

Heeft u interesse in een uitgebreide cursus over de herhaalmodule op locatie? Neem dan contact op met de afdeling Sales. Zij kunnen een offerte maken om de cursus op locatie te geven, waarbij alle onderdelen van de herhaalmodule uitgebreid en toegespitst op uw apotheek worden behandeld.

CGM APOTHEEK HERHAALMODULE DEEL 2

Deze skillsessie is bedoeld voor deelnemers die herhaalmodule deel 1 hebben gevolgd. In deze skillsessie wordt met name het genereren van receptregels behandeld.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het activeren van profielen
 • Het genereren van de herhaalprofielrecepten
 • Het printen van etiketten en nota’s
 • Het versturen van notificaties
 • Het aanpassen van de notificatieberichten
 • De was/wordt herhaal-functie
 • Het annuleren van een batch

Na het volgen van deze skillsessie kunt u de herhaalprofielen activeren en de recepten genereren. U weet hoe u etiketten en nota’s kunt printen voor herhaalbatches. U kunt op verschillende manieren een notificatie versturen. Ook weet u hoe u de notificatieberichten kunt aanpassen. U kunt artikelen in herhaalprofielen omzetten via was/wordt herhaal en u bent bekend met de filteropties daarbij. Mocht er iets misgaan, dan weet u hoe u een batch kunt annuleren en waar u op moet letten.

Heeft u interesse in een uitgebreide cursus over de herhaalmodule op locatie? Neem dan contact op met de afdeling Sales. Zij kunnen een offerte maken om de cursus op locatie te geven, waarbij alle onderdelen van de herhaalmodule uitgebreid en toegespitst op uw apotheek worden behandeld.

CGM APOTHEEK OPROEPEN EN RAPPORTGENERATOR

Deze skillsessie is geschikt voor professionals die zich willen verdiepen in het maken van lijsten en rapportages.De voorbeelden in deze skillsessie zijn toegespitst op CGM APOTHEEK. Bij de skillsessie oproepen en rapportgenerator CGM HUISARTS zijn de voorbeelden toegespitst op een huisartsenpraktijk.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het verschil tussen oproepen en de rapportgenerator
 • Het aanmaken van een oproep
 • Het uitvoeren van een oproep
 • Het bekijken en verwerken van resultaten
 • Het aanmaken van een rapport via de rapportgenerator
 • Het uitvoeren van een rapport via de rapportgenerator

Na het volgen van deze skillsessie weet u in welke situaties u oproepen kunt gebruiken en in welke situaties de rapportgenerator meer geschikt is. U kunt een oproep maken en weet waar u op moet letten. U bent daarbij onder andere bekend met het zoeken per geneesmiddel, geneesmiddelgroep, patiëntcategorie en het groeperen. U kunt een oproep uitvoeren, bekijken en verwerken. Bij het verwerken van een oproep kent u de mogelijkheden. U weet wat u met de rapportgenerator kunt doen en hoe u een rapportage maakt. De verschillende selectiemogelijkheden weet u toe te passen, tevens weet u raad met het invullen van de waarden. Tot slot kunt u het gemaakte rapport uitvoeren en exporteren naar een tekstbestand of naar Excel.

CGM APOTHEEK GEVORDERDEN

Deze skillsessie is geschikt voor professionals (gevorderd assistenten en apothekers) die zich willen verdiepen in verschillende onderwerpen binnen CGM APOTHEEK.

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het zoeken en wijzigen van parameters
 • Het wijzigen van een standaardprinter
 • Het instellen van een andere rapportlayout
 • Aanpassen van (het moment) van afdrukken van het receptbriefje
 • Aanpassen van FMD-parameters
 • Werken met de Scheduler
 • Het controleren van Logging Mutaties
 • Nieuw artikel toevoegen aan het assortiment

Na het volgen van deze skillsessie weet u in hoe u parameters kunt zoeken en hoe u deze kunt wijzigen. U kunt een andere standaardprinter instellen voor bijvoorbeeld etiketten. U bent daarbij bekend geworden met het instellen van een andere rapportlayout. U kunt het moment van afdrukken van een receptbriefje aanpassen. U weet welke mogelijkheden er zijn voor het configureren van de instellingen voor het FMD binnen CGM APOTHEEK. U kunt nieuwe taken instellen in de Scheduler. U kunt de logging van verschillende mutaties inzien. Tot slot kunt u een nieuw artikel toevoegen aan het assortiment.

CGM APOTHEEK GEBRUIKSPROFIELEN

Deze skillsessie is geschikt voor apothekersassistenten en apothekers die meer inzicht willen krijgen in de gebruiksprofielen. 

Tijdens deze skillsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Doel gebruiksprofiel
 • Gebruiksprofiel wijzigen
 • Gebruiksprofiel stoppen
 • Gebruiksprofiel nieuw aanmaken
 • Actueel medicatieoverzicht aanpassen en afdrukken
 • Toedienschema maken en printen

Na het volgen van deze skillsessie weet u wat het doel van het gebruiksprofiel is. U kent de verschillende functionaliteiten van het gebruiksprofiel, waarbij u in staat bent om een profiel te muteren. U bent in staat een actueel medicatieoverzicht aan te passen en af te drukken. U kunt een toedienschema maken en printen.