CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Verslag: kennissessie CGM over toekomstvisie Informatiestandaard Medicatieproces 9 

14 oktober 2022
CGM KNMP Ontbijtsessie 2022

Na jaren grondige voorbereiding is het moment dan daar: in oktober 2022 is de Kickstart gestart met de implementatie van medicatieoverdracht – concreet de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. CompuGroup Medical (CGM) is als leverancier betrokken bij de Kickstart en implementeert daarvoor de nieuwe Medicatieproces 9-standaard in CGM HUISARTS en in CGM APOTHEEK. Van de tekentafel nu definitief naar de praktijk: iedereen mag het weten! 

De afronding van de Kickstart staat gepland voor oktober 2024. In de jaren daarna rolt het programma Medicatieoverdracht Medicatieproces 9 straks ook uit voor de rest van Nederland.

Ontbijt-kennissessie Medicatieproces 9 inspireert apothekers in sfeervol Beatrix Theater

Op 11 oktober 2022 tijdens het najaarscongres van het KNMP, deelde CGM enthousiast de opzet van de Kickstart van Medicatieproces 9 met haar eindgebruikers. In het sfeervolle Beatrix Theater schoven zo’n 35 geïnteresseerde deelnemers gemoedelijk aan bij een smakelijke én waardevolle ontbijt-kennissessie.  

CGM KNMP Ontbijtsessie 2022

Machiel Belderbos, Vice-President Product Management bij CompuGroup Medical Nederland

CGM betrekt eindgebruikers interactief bij wordingsproces Medicatieproces 9

Spreker Richard Heuft van CompuGroup Medical vertelde boeiend en bracht zijn enthousiasme over Medicatieproces 9 over naar de zaal. Indrukwekkende upgrades van het systeem kwamen aan bod. Volledig nieuw is bijvoorbeeld het Informatiemodel van de Medicamenteuze behandeling (MBH): álle informatie hangt hieronder! Belangrijke informatie, straks allemaal toepasbaar in de dagelijkse apothekerspraktijk. CGM betrekt eindgebruikers graag intensief bij het wordingsproces. Zo vertelde een betrokken vrouwelijke apotheker dat ze actief meedenkt en -praat in CGM’s softwarecommissie. En dat is cruciaal voor de gebruiksvriendelijkheid van het apothekersinformatiesysteem.

Richard Heuft, Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland
CGM betrekt eindgebruikers graag interactief en intensief bij het wordingsproces van Medicatieproces 9. Cruciaal voor de gebruiksvriendelijkheid van dit vernieuwende apothekers-informatiesysteem

Richard Heuft, Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland

CGM KNMP Ontbijtsessie 2022

Belangrijkste bouwblokken van Medicatieproces 9

De bouwblokken van Medicatieproces 9 zorgen voor een duidelijke scheiding tussen therapie en logistiek.  

Het apothekersinformatiesysteem werkt in de volle breedte met een veel beter model voor het totale medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Na implementatie van Medicatieproces 9 kunnen alle betrokkenen elkaar informeren met dezelfde informatiemiddelen: huisarts, apotheek, specialist, verpleegkundige, psychiater, verloskundige, trombosedienst-arts, tandarts en andere zorgverleners. Er bestaan wel verschillende bevoegdheden. Een voorbeeld: de Medicatie Afspraak (MA) wordt gedeeld met eenieder uit de zorglijn, maar het Verstrekkings Verzoek (VV) wordt slechts gedeeld met de uiteindelijke verstrekker.  

Nuttige feedback vanuit de zaal: oprechte interesse in Medicatieproces 9

Een opmerking uit de zaal verduidelijkte dat Medicatieproces 9 ideaal is voor de Baxters. Een andere aanwezige apotheker merkte op dat apothekers niet kunnen beschikken over een eigen dossiersysteem. Ze noemde als aandachtspunt dat we moeten kijken naar de rol van apothekers betreffende het dossier. Richard Heuft van CGM beaamde dit. Wat weer duidelijk maakte hoezeer CGM haar achterban hoort en betrekt.

Verschillende complexe factoren spelen mee bij een passend, veilig medicatie-advies

Richard toonde een inzicht gevende voorbeeldcase: een patiënte met medicatie, die zwanger is, een longontsteking onder de leden heeft én bepaalde allergieën heeft. Veel verschillende, complexe factoren om mee te nemen in een passend en veilig medicatie-advies. Medicatieproces 9 faciliteert goede afstemming van al deze gegevens. CGM presenteerde ook een aantal mooie verkenningen op het gebied van UX-technologie. Deze verkenningen vallen onder het onderwerp ‘Medicatie onderbreken en hervatten’. Dit onderwerp leeft enorm, er kwamen veel vragen uit de zaal. Iemand merkte op dat de voorschrijver bij dit proces momenteel nog niet betrokken is. Dat gaat dus veranderen, een grote stap vooruit.

CGM KNMP Ontbijtsessie 2022
De Kickstart is nu eindelijk een feit! We mogen eindelijk uit de startblokken!

Rinske Holthuis, Projectleider Kickstart / Programma Medicatieoverdracht bij Nictiz

Nictiz: programmaverantwoordelijk voor Medicatieoverdracht én essentiële samenwerkingspartner CGM

Rinske Holthuis van Nictiz opende haar presentatie met haar bevlogen vraag aan alle apothekers: “Zouden jullie willen dat dit morgen al geïmplementeerd wordt?” Vrolijke, instemmende gezichten en geluiden vanuit het publiek. 

Nictiz is een belangrijke samenwerkingspartner van CGM en verantwoordelijk voor het Medicatieoverdrachtprogramma, waar de implementatie van de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ onder valt. Rinske benadrukte dat het implementeren van de richtlijn samen met Medicatieproces 9 een complex geheel vormt. Hybride werken speelt een grote rol; niet iedereen zal gelijktijdig overgaan op Medicatieproces 9, dus berichtuitwisseling tussen de huidige versie en Medicatieproces 9 zal ook goed moeten gaan. Samenwerking tussen veel partijen is noodzakelijk om dit in goede banen te leiden. Daarom zijn onder andere betrokken: VWS, VZVZ, alle sectoren, regio-organisaties, softwareleveranciers, zorgverzekeraars, patiënten en cliëntenorganisaties en Zorginstituut Nederland. Logisch dat voor de opschaling – in de Kickstart startend met twee regio’s naar in het vervolg de rest van Nederland – zeker zo’n drie tot vijf jaar wordt gerekend. 

De Kickstart is nu een feit, Nictiz en CGM staan te trappelen. “We mogen eindelijk uit de startblokken. De komende jaren gaan apothekers hier nog veel van horen!”

Heeft u vragen?

Voor vragen omtrent Medicatieproces 9 of het Kickstart-project kunt u contact opnemen met uw CGM-contactpersoon. U kunt ons ook bereiken via 088-3876433 of verkoop.nl@cgm.com.

Meer informatie: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl

Gerelateerde artikelen
Kickstart Medicatieoverdracht leveranciers
Regio-organisaties, zorgaanbieders en leveranciers kickstarten implementatie medicatieoverdracht

Geweldig nieuws! Regio-organisaties GERRIT (regio Friesland) en ...

Medicijngebruik
Medicatieproces 9.0: zo veilig mogelijk medicijngebruik

"Een veelomvattend en complex project" noemen Theo Peters en Richard...