CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Medicatieproces 9.0: zo veilig mogelijk medicijngebruik

15 september 2020
Medicijngebruik

"Een veelomvattend en complex project" noemen Theo Peters en Richard Heuft het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces 9.0. Maar tegelijkertijd enorm belangrijk. De landelijke afspraken in de Informatiestandaard moeten het hoge aantal medicatie-incidenten verlagen. CompuGroup Medical voert daartoe vernieuwingen door in alle huisarts- en apothekerssystemen.

Theo Peters, National Manager Public Affairs bij CompuGroup Medical Nederland
Dit is een uitdaging voor de hele keten. Samen werken we aan zo veilig mogelijk medicijngebruik

Theo Peters, National Manager Public Affairs bij CompuGroup Medical Nederland

Helder en actueel overzicht

Nog altijd worden in Nederland elke week meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is te voorkomen. Dit zijn ruim 27.000 opnames.* Met het programma Medicatieproces 9.0 moet betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënten mogelijk worden.

Het doel: een helder en actueel inzicht in het werkelijke medicijngebruik van de patiënt. "Dit moet onder meer het gat vullen in de communicatie tussen ziekenhuizen en de eerstelijnszorg", aldus Peters. "De ziekenhuisopnames door medicatiefouten betreft vaak patiënten die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis en weer terug moeten vanwege een medicatie-incident. Het is toch prachtig als we hier verbetering in kunnen aanbrengen?"

* Bron: Nictiz Informatiestandaard Medicatieproces

Medicijngebruik

In de volle breedte

Medicatieproces 9.0 moet ertoe leiden dat er in de volle breedte gewerkt wordt met een veel beter model voor het totale medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Na implementatie van de Informatiestandaard Medicatieproces kunnen alle betrokkenen elkaar informeren met dezelfde informatiemiddelen: huisarts, apotheek, specialist, verpleegkundige, psychiater, verloskundige, trombosedienst-arts, tandarts en andere zorgverleners.

Medicatiegebruik

Medicatiegebruik patiënten

Ook een belangrijke vernieuwing is dat patiënten hun medicatiegebruik kunnen bijhouden in de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Er is een scheiding gemaakt tussen therapeutische en logistieke gegevens. Het voordeel hiervan is dat in het medicatieoverzicht duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. Heuft: "Het feitelijke gebruik wijkt soms af van het voorgeschreven gebruik, zonder dat de arts daarvan op de hoogte is. Dit moet anders. Hier gaat de Persoonlijke Gezondheidsomgeving straks ook een rol in spelen."

Medicijngebruik

Meer inzicht met minder werk

"Vanzelfsprekend ontwikkelt CompuGroup Medical zo gebruiksvriendelijk mogelijke IT", vervolgt Heuft. "De manier waarop we informatie gaan uitwisselen, is gestandaardiseerd. De manier waarop we het aan onze gebruikers presenteren en kunnen integreren in hun workflow, dat is onze uitdaging. Onze systemen moeten meerwaarde opleveren met zo min mogelijk extra tijdsinvestering: meer inzicht met minder werk."

Richard Heuft, Product Manager bij CompuGroup Medical Nederland
Onze systemen moeten meerwaarde opleveren met zo min mogelijk extra tijdsinvestering

Richard Heuft, Product Manager bij CompuGroup Medical Nederland

Beter geïnformeerd

Als iedereen goed is geïnformeerd, leidt dit tot minder informatieachterstand en is er geen telefonisch overleg meer nodig, zoals nu nog vaak het geval is. "Het doel is dus minder ‘ruis’ en betere informatievoorziening", zegt Peters. "De uitwisseling van informatie neemt toe, waardoor het systeem beter geïnformeerd is en daardoor de gebruiker ook. Als de onderliggende data op orde is, neemt de kwaliteit van de medicatiebewaking toe. Hier ligt een duidelijke link met MFB’s: hoe duidelijker de onderliggende data, hoe minder onnodige signalering." 

Alle betrokkenen zijn zover dat ze kunnen starten met de aanpassingen in de software. Heuft: "Het is een heel groot project waar we ons de komende drie, vier jaar hard voor zullen inzetten. De eerste grote slag vindt in 2022 plaats en zal circa drie jaar duren."

Nictiz (trekker) en VWS werken met alle koepelorganisaties van zorgverleners (ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU, NHG en NVZA), de Patiëntenfederatie Nederland en ICT-leveranciers aan de Informatiestandaard Medicatieproces 9.0. CompuGroup Medical participeert al jarenlang in werkgroepen die over de inhoud en organisatie gaan en is ook betrokken bij de implementatie.

Gerelateerde artikelen
MFB
Medisch Farmaceutische Beslisregels: Receptverwerking en medicatiebewaking
Stap voor stap wordt de huidige medicatiebewaking vervangen door zgn. ...
KNMP Najaarscongres 2022
CompuGroup Medical staat 11 oktober 2022 met CGM APOTHEEK op het KNMP Najaarscongres

Bij CompuGroup Medical hebben wij 11 oktober 2022 als scherpe ...