CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Steeds meer HIS-leveranciers erkennen belang van landelijk programma medicatieoverdracht

17 oktober 2023
Medicatieproces 9

Open standaarden hebben de toekomst. Daarom zijn ze al jaren ónze standaard. Wij geloven namelijk dat open systemen en een goede en veilige gegevensuitwisseling essentieel zijn voor de toekomst van de zorg. Daarom lopen we graag voorop als het gaat over projecten die te maken hebben met gegevensuitwisseling. Zo staan wij ingeschreven als koploper in het nationale Kickstart-traject voor Medicatieproces 9, zowel met een huisartsinformatiesysteem als met een apotheekinformatiesysteem. 

Vanuit onze intrinsieke motivatie willen wij erop toezien dat de medicatieoverdracht op een volledige en voor de gebruiker op een efficiënte en veilige manier verloopt. We zijn blij om te zien dat nu eindelijk ook andere grote HIS-leveranciers aangeven zich bij dit belangrijke initiatief aan te sluiten. Dit heeft als voordeel dat data straks niet meer in clusters van één HIS-leverancier opgesloten zit.

Koploper Kickstart-traject Medicatieoverdracht

Het belang van dit project sluit ook aan op ons mission statement. Dat beaamt ook John Emmerik, Algemeen Directeur van CompuGroup Medical Nederland. "De gedachte van oprichter Frank Gotthardt, dat niemand mag lijden of sterven omdat de juiste informatie niet beschikbaar is, houdt gelijke tred met de uitgangspunten van het project.”

“CGM participeert al jarenlang in werkgroepen die over de inhoud en organisatie gaan rondom medicatieoverdracht“, aldus Emmerik. “Zo zijn wij één van de koplopers in het vorig jaar gestarte Kickstart-traject voor Medicatieproces 9. Wij zijn één van de twee HIS-leveranciers binnen het Kickstart-traject en feitelijk de enige die zowel met een Apotheekinformatiesysteem (AIS) als met een Huisartsinformatiesysteem (HIS) deelnemen. Onze ontwikkelteams werken in volle vaart aan de realisatie van Medicatieproces 9. Dat zegt wel iets over ons commitment.” 

John Emmerik, Algemeen Directeur van CompuGroup Medical Nederland
Onze ontwikkelteams werken in volle vaart aan de realisatie van Medicatieproces 9. Dat zegt wel iets over ons commitment

John Emmerik, Algemeen Directeur van CompuGroup Medical Nederland

Open communicatie en samenwerking met alle zorgverleners

De zorginformatiesystemen van CGM zijn uitermate geschikt voor de communicatie tussen systemen. Emmerik: “Onze systemen zijn ‘Open by design’. Dat wil zeggen dat onze systemen vanuit de basisarchitectuur zijn gericht op het faciliteren van de communicatie met andere zorgsystemen. Zo leveren wij via een gespecialiseerde business partner ook een component aan het TWIIN-project; JiveX, een platform voor het beheer van medische (beeld)data binnen ziekenhuizen. Dat maakt het slaan van bruggen tussen zorgverleners vanuit een gezamenlijke standaard meer dan logisch."

Medicatieproces 9

"Wij zien het daarnaast als een groot voordeel van het landelijke programma medicatieoverdracht dat wij informatie kunnen uitwisselen met die HIS’en, AIS‘en en ZIS’en waarmee dat voorheen minder gemakkelijk ging. Dit zal zeker ten goede komen aan de zorgverlening binnen de zorgketen en de waarnemingen tussen praktijken onderling. Ook kijken we ernaar uit om samen te werken aan de formulering van een gemeenschappelijk kader voor het verwerken en beschikbaar stellen van data op het juiste moment over de juiste patiënt aan de juiste zorgverlener. Iets wat vandaag de dag nog niet bij alle leveranciers optimaal is geregeld”, besluit Emmerik.

Wilt u meer weten?

CGM organiseert regelmatig regiosessies en webinars over Medicatieproces 9. Ook kunt u op deze website de laatste kennisartikelen doornemen of een kijkje nemen op www.samenvoormedicatieoverdracht.nl

Gerelateerde artikelen
Kickstart Medicatieoverdracht leveranciers
Regio-organisaties, zorgaanbieders en leveranciers kickstarten implementatie medicatieoverdracht

Geweldig nieuws! Regio-organisaties GERRIT (regio Friesland) en ...

CGM KNMP Ontbijtsessie 2022
Verslag: kennissessie CGM over toekomstvisie Informatiestandaard Medicatieproces 9 

Na jaren grondige voorbereiding is het moment dan daar: in oktober ...