CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Op weg naar een workflow-systeem

15 september 2020
CGM APOTHEEK

Efficiënte verwerking van recepten en minder kans op fouten. Dat is voor apothekers de ideale situatie. Reden voor CompuGroup Medical om de complete workflow rond het recept te vernieuwen.

De reguliere verwerking van recepten is nog steeds een van de belangrijkste werkzaamheden in de apotheek. De ontvangst van het recept in de receptbuffer, het aanschrijven van receptuur en het gereedmaken van medicatie zijn de functies binnen CGM APOTHEEK die dagelijks zeer intensief worden gebruikt.

CompuGroup Medical is vorig jaar gestart met de implementatie van het nieuwe workflow-model voor apotheken. Belangrijke thema’s hierin zijn medicatieveiligheid, rendement & efficiency en patiëntcommunicatie.

Door de video te laden, gaat u ermee akkoord om gegevens naar Vimeo te verzenden en bevestigt u dat u ons privacybeleid gelezen hebt.

Aanvaarden

Ontvangst

De eerste stap in het vernieuwingstraject zijn verbeteringen in de ontvangstbuffer van recepten. Hierdoor is er nu meer grip mogelijk op de binnenkomende receptstromen. Met de configureerbare voorziening om via kenmerken te prioriteren, risicorecepten te signaleren en met een gewijzigde gebruikersinterface is een basis gelegd voor een betere workflow in de daaropvolgende processtappen.

In 2021 zal de ontvangstbuffer gereed worden gemaakt voor de ontvangst van medicatieafspraken (MA) en verstrekkingsverzoeken (VV). Dit zijn de bouwstenen die de apotheek kan gaan ontvangen van de voorschrijver wanneer de Informatiestandaard Medicatieproces 9.0 wordt ingevoerd.

CGM APOTHEEK

Verwerking

Momenteel werken we aan de implementatie van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) waarbij de klassieke interactiebewaking wordt vervangen door MFB-protocollen. Door gebruik te maken van meer informatie zullen minder, maar kwalitatief betere signalen het resultaat zijn. Dit is gunstig voor de verwerkingssnelheid en voorkomt signaalmoeheid. In oktober 2020 zal CompuGroup Medical de zgn. interactie-MFB's uitleveren. Andere medicatiesignaaltypen zullen volgen. MFB’s zullen in meer processen ingezet worden om zodoende risicosituaties direct te signaleren of juist uit te sluiten.

Naar een betere workflow

Daarnaast wordt een webapp geïmplementeerd die voorziet in digitale registratie en inzage in alle receptinformatie en processtadia. De basis bestaat uit een individueel dashboard met notificaties, monitoring en communicatievoorzieningen voor zowel interne collega's als externe zorgverleners. Hiermee wordt het aanschrijfproces niet alleen papierloos, maar wordt opnieuw een stap gezet op weg naar een betere workflow.

De gebruikte technologie levert bovendien een optimale user experience en zal locatieonafhankelijk gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld op een tablet, ter beoordeling van een receptinterventie of een eindedagcontrole van aangeschreven recepten. Deze functionaliteit zal naar verwachting in Q1 2021 voor alle gebruikers beschikbaar komen.

CGM APOTHEEK

Gereedmaken

In de volgende stap van het vernieuwingstraject wordt het gereedmaken van medicatie verbeterd en geïntegreerd in de huidige controleactiviteiten. De patiëntetiketten kunnen dan worden geprint en er vindt aansluiting plaats op digitale patiëntcommunicatie.

Gerelateerde artikelen
MFB
Medisch Farmaceutische Beslisregels: Receptverwerking en medicatiebewaking
Stap voor stap wordt de huidige medicatiebewaking vervangen door zgn. ...
CGM APOTHEEK
Bijdragen aan een beter en toekomstgerichter werkproces

"Apothekers worden steeds meer zorginhoudelijke partners", opent ...