CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Bijdragen aan een beter en toekomstgerichter werkproces

12 augustus 2020
CGM APOTHEEK

"Apothekers worden steeds meer zorginhoudelijke partners", opent Ronald Bomhof, Product Owner Pharmacies, het gesprek. "Er worden op dagelijkse basis grote hoeveelheden receptuur verwerkt in de apotheek. Dan is het van belang dat het verwerkingsproces zo efficiënt mogelijk verloopt waarbij de medicatieveiligheid blijft gewaarborgd. Met de vernieuwingen in CGM APOTHEEK werken we aan een betere look & feel en een zoveel mogelijk geautomatiseerd proces."

Ronald Bomhof, Product Owner Pharmacies
Een fantastische uitdaging om wensen en behoeften vanuit de apotheken te mogen vertalen naar concrete oplossingen

Ronald Bomhof, Product Owner Pharmacies

Reeds opgeleverde ontwikkelingen

"Ons huidige systeem moet gerevitaliseerd worden. Zowel aan de voorkant – het werkscherm – als het proces zelf. Eerste stappen hiertoe zijn de vernieuwing van de receptbuffer en de functie 'wijzigen recept' geweest. Direct bij binnenkomst van het recept wil je als gebruiker een inschatting kunnen maken van wat gedaan moet worden en welke receptberichten prioriteit hebben; een soort eerste triage op het recept."

"Moet de patiënt het medicijn thuisbezorgd krijgen, is het een eerste uitgifte – dat vraagt meer controle en informatie richting de patiënt – of gaat het om een herhaalrecept? In de nieuwe opzet is het mogelijk recepten te prioriteren op het startscherm, waardoor de totale flow aan recepten efficiënter verwerkt kan worden. Tevens is het mogelijk om de receptbrieven pas bij het verwerken te laten printen. Dit scheelt vooraf sorteren en zoeken in stapels onverwerkte recepten."

CGM APOTHEEK

Recept wijzigen

"Voorheen kon het artikel binnen een receptregel niet meer gewijzigd worden nadat het was toegevoegd aan het patiëntdossier. Door allerlei bekende marktomstandigheden moet vaak een ander artikel afgeleverd worden dan initieel tijdens het aanschrijven is bepaald. In de oude situatie moest het recept verwijderd worden en het aanschrijfproces (inclusief signaalafhandeling) opnieuw in gang worden gezet. In de nieuwe versie van CGM APOTHEEK kan het artikel wel achteraf gewijzigd worden, wat ook bijdraagt aan een efficiënter proces."

Geautomatiseerd proces

"Als je inzoomt op het huidige aanschrijfproces, zie je dat een gebruiker veel actieve handelingen moet verrichten om tot het juiste artikel, aantal en dosering te komen. Besluitvorming hiertoe vindt echter veelal plaats op basis van informatie die al aanwezig is of vrij gemakkelijk te vergaren. Waar we naartoe werken, is een zoveel als mogelijk geautomatiseerd proces. Het eindplaatje ziet er als volgt uit: het receptbericht wordt geautomatiseerd verwerkt in het patiëntdossier en de gebruiker kan het proces volgen en waar nodig ingrijpen."

"We willen dus een transitie maken naar een meer passief proces in plaats van een heel actief proces. De Medisch Farmaceutische Beslisregels, waar wij op dit moment aan werken, zijn bij uitstek geschikt voor een dergelijke implementatie. Als wij dergelijke logica ook inzetten op aspecten als logistiek en vergoeding, is een veel meer geautomatiseerd proces absoluut mogelijk."

CGM APOTHEEK

Digitaal recept

"Om dit hele proces vorm te geven, ontwikkelen wij een nieuwe applicatie. Deze applicatie heeft als begintaken de digitale visualisatie van het papieren recept. Alleen digitale visualisatie is niet voldoende om het papieren briefje te vervangen. We willen ook alle stappen die het recept doorloopt ontsluiten via deze applicatie. De applicatie gaat als een schil om de huidige moederapplicatie heen draaien en is mobiel te benaderen."

"Hierdoor is de informatie altijd beschikbaar voor medewerkers en de apotheker kan hierin alle relevante bewakingssignalen accorderen, met de recepten die die dag zijn gepasseerd. Uiteindelijk ontwikkelt de applicatie zich tot een compleet platform waarop het hele proces gevolgd kan worden inclusief de medisch farmaceutische interventies."

"Dit is waar we met onze ontwikkelteams hard aan werken. Voor mij persoonlijk is het een fantastische uitdaging om wensen en behoeften vanuit de apotheken samen met onze top-ontwikkelteams te mogen vertalen naar concrete oplossingen. Oplossingen die bijdragen aan een beter en toekomstgerichter werkproces."

Gerelateerde artikelen
MFB
Medisch Farmaceutische Beslisregels: Receptverwerking en medicatiebewaking
Stap voor stap wordt de huidige medicatiebewaking vervangen door zgn. ...
Medicijngebruik
Medicatieproces 9.0: zo veilig mogelijk medicijngebruik

"Een veelomvattend en complex project" noemen Theo Peters en Richard...