CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM Analytics biedt huisartsen efficiëntie en meer tijd voor zorg: sneller zoeken, beter inzicht en makkelijker declareren

11 juni 2023

CGM HUISARTS

CGM HUISARTS

“De huisartsenpraktijken hebben het druk. En alles wat de zorg aan de patiënten efficiënter kan maken, is dan ook van harte welkom. En eerlijk gezegd, hard nodig.” Aan het woord is huisarts Peter Meulesteen. Zijn praktijk doet mee aan de CGM HUISARTS-pilot voor CGM Analytics. Een module die huisartsen beter en sneller inzicht geeft in patiëntgegevens binnen de eigen praktijk. “Met CGM Analytics gaat het zoeken in patiëntgegevens erg gemakkelijk waardoor we sneller kunnen werken, meer mensen kunnen helpen en zo goede zorg kunnen waarborgen.”

Sneller zoeken, makkelijker declareren

De praktijk van Meulesteen in Brabant is een bijzondere. “Wij zorgen ook voor een grote groep dak- en thuislozen en zien ook veel mensen uit Oekraïne in onze praktijk. Dan zijn er bijvoorbeeld ook expats. Al die categorieën moeten weer op een andere manier gedeclareerd worden en daar wordt het niet overzichtelijker van.” Met CGM Analytics wordt het mogelijk om op basis van toegewezen categoriecodes de verschillende verzekerde en onverzekerde patiëntgroepen te selecteren en zowel gezondheidsindicatoren als ook praktijkmanagement-gerelateerde zaken, zoals zorgverbruik en opbrengsten, overzichtelijk weer te geven.

Momenteel biedt CGM Analytics veel inzicht in de medische gegevens. “Vorig jaar wilde we voor de coronavaccinatie de patiënten met adipositas selecteren en die gegevens kwamen er met dit systeem heel makkelijk uit. Ook het zoeken naar patiënten met osteoporose die hier nog geen passende medicatie voor kregen, was zo gebeurd en heeft concreet wat opgeleverd voor de betreffende patiënten.”

CGM Analytics

                                 Dashboard CGM Analytics

Veranderingen over tijd zichtbaar maken

“We werken er hard aan om binnen CGM Analytics veranderingen over tijd zichtbaar te maken”, vult Willem Dijkstra, Teamleider Software Development, aan. “Dus stel dat het aantal rokers in CVRM-populatie erg hoog is en een praktijk start een anti-roken-campagne/zorgprogramma. Dan is het fijn om zichtbaar te kunnen maken hoe snel en sterk het aantal rokers na implementatie daarvan daalt.”

Maar ook andere informatie kan volgens Peter Meulesteen nu snel met CGM Analytics gevonden worden. “Laatst wilde de praktijkondersteuner controleren op patiënten met ongewenste dubbele medicatie in het kader van antistolling-behandelingen. Normaal is dat een redelijk complexe zoekopdracht, maar met CGM Analytics duurde dat maar een paar minuten.”

Dijkstra: ”We zijn ook nog bezig om het mogelijk te maken om vanuit CGM Analytics direct door te klikken naar specifieke patiëntdossiers in CGM HUISARTS, om zo ook het resultaat van een selectie of filteropdracht eenvoudig naar de oproepenmodule in CGM HUISARTS te transporteren.”

Willem Dijkstra, Teamleider Software Development
We zijn ook nog bezig om het mogelijk te maken om vanuit CGM Analytics direct door te klikken naar specifieke patiëntdossiers in CGM HUISARTS

Willem Dijkstra, Teamleider Software Development

Betere aansluiting op ketenprogramma’s

Naast de ad-hoc zaken die met CGM Analytics eenvoudig kunnen worden uitgezocht, ziet Meulesteen ook lange termijn-voordelen. “Er zijn dingen die we qua efficiëntie nog in de praktijk willen invoeren waarbij CGM Analytics zeker een rol kan gaan spelen. We willen op vaste momenten, per maand of kwartaal, kunnen zoeken naar patiënten die in aanmerking komen voor de ketenprogramma’s, maar (nog) niet deelnemen. Dat is belangrijk, want je wil goede zorg blijven geven aan iedereen. Als iemand een paar keer niet op controle is geweest, bestaat de kans dat deze patiënt voor altijd uit beeld blijft. En dat wil je niet.” Ook in het kader van financiën kan het relevant zijn regelmatig te controleren of chronische zorg-patiënten wel alle zorg ontvangen die met de zorgverzekeraar is afgesproken.

Meer tijd voor de patiënt

In het Integraal Zorgakkoord is concreet gemaakt dat er meer tijd per patiënt beschikbaar moet komen. En om dat te implementeren, is een leidraad gepubliceerd. “Daar kunnen we ook een praktijkmanagement-dashboard goed bij gebruiken, om duidelijk te krijgen wie nu de grootverbruikers in de praktijk zijn. Als je per consult meer tijd wilt nemen, moet je er minder inplannen op een dag. En dan is het handig om te weten hoeveel en welke mensen bijvoorbeeld vaker dan tien keer per jaar langskomen. Deze mensen kunnen we actief gaan uitnodigen, om in lijn met het concept ‘Positieve Gezondheid’ te bespreken waarom iemand zo vaak komt. En wat we daaraan kunnen doen. Dus goed om te horen dat ook hiervoor inzichten in CGM Analytics worden klaargezet, want dat gaat erg helpen”, verduidelijkt Meulesteen.

Peter Meulesteen, huisarts
Ik heb wel het gevoel dat we met CGM Analytics een tool hebben die ons helpt om het leveren van goede en efficiënte zorg makkelijker te maken

Peter Meulesteen, huisarts

Waarborgen van goede zorg

Peter Meulesteen ervaart het nut van CGM Analytics voor zijn huisartsenpraktijk. “Het zoeken gaat makkelijk en snel. Momenteel gebruiken we het een paar keer per week.” Op de vraag of CGM Analytics een aanvulling is op zijn huidige systeem, zegt hij: ”Het is natuurlijk al mogelijk in CGM, maar dat biedt niet dezelfde mogelijkheden en inzichten als CGM Analytics. Dus ik heb wel het gevoel dat we met CGM Analytics een tool hebben die ons helpt om het leveren van goede en efficiënte zorg makkelijker te maken.”

Wilt u meer weten over CGM HUISARTS? Download dan nu de brochure.

Gerelateerde artikelen
John Emmerik, Algemeen Directeur CompuGroup Medical Nederland
"We hebben producten om trots op te zijn. Samen met onze nieuwe manier van leiderschap gaan wij nu laten zien wie we echt zijn."

Eind april was het

CGM HUISARTS-regiosessie Assen
Verslag: inspirerende avond voor praktijkprofessionals tijdens CGM HUISARTS-regiosessie Assen

Huisartsen willen graag meer tijd voor hun patiënten. Daarnaast ...