CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Learn all about the vision, mission as well as the people who shape CompuGroup Medical worldwide. 

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Career
Eine junge Frau telefoniert mit ihrem Smartphone, während sie einen Tablet-PC hält
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Declarația de protejare și confidențialitate a datelor cu caracter personal

CGM Software RO SRL (denumită în continuare "CGM") va mulțumeste că ați vizitat site-ul web și că sunteți interesați de compania noastră, de produsele și serviciile sale. Este important pentru noi să vă protejăm datele personale în timp ce vizitați site-ul nostru web. În secțiunile de mai jos, explicăm modul în care datele personale sunt gestionate și utilizate de către CGM în timp ce navigați prin paginile noastre web.

Date personale
Datele personale includ orice informații referitoare la circumstanțele personale sau materiale ale unei persoane identificate sau identificabile. Acestea includ informații cum ar fi numele dvs. real, adresa, numărul de telefon. Informațiile care nu pot fi legate direct de identitatea ta reală - cum ar fi site-urile preferate sau numărul de vizite la o pagină - nu sunt considerate date personale.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
Din motive de securitate, atunci când vizitați site-ul nostru web, serverele noastre web stochează temporar cache date din motive de securitate. Acestea includ detaliile de conectare ale computerului dvs., paginile web pe care le vizitați pe site-ul nostru web, data și durata vizitei dvs., datele de identificare ale browserului dvs. și a sistemului de operare, precum și site-ul web prin care ați ajuns pe site-ul nostru. Informațiile personale suplimentare, cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, nu sunt colectate decât dacă furnizați aceste date în mod voluntar, de ex. în scopul înregistrării utilizatorilor, participării la un sondaj, încheierii unei tranzacții de afaceri sau unei cereri generale de informare.

Utilizarea și partajarea datelor cu caracter personal
Toate datele personale puse la dispoziția dvs. de către CGM Software RO vor fi utilizate exclusiv pentru administrarea tehnică a site-ului, pentru răspunsul la întrebările dvs. și pentru îndeplinirea solicitărilor dvs. Aceste solicitări se referă în mod normal la tranzacții comerciale convenite. Cu condiția să vă dați consimțământul dvs., datele dvs. personale ar putea fi utilizate pentru anchete legate de produse sau pentru scopuri de marketing.

CGM nu permite accesul, vânzarea, transferul sau divulgarea în alt mod a datelor dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unui contract sau dacă nu ați autorizat în mod explicit CGM să facă acest lucru. De exemplu, poate fi necesar să vă transmiteți numele și adresa unui antreprenor pentru a vă îndeplini comanda.

Informații de la CGM Group
CGM și filialele sale ar dori să rămână în contact cu dvs. pentru a vă informa despre cele mai recente oferte și pentru a vă oferi alte informații despre produsele și serviciile noastre. Dacă vă înregistrați datele pe site-ul nostru, vă rugăm să ne informați dacă doriți să primiți astfel de informații. Clienții CGM vor primi, bineînțeles, întotdeauna toate informațiile cu privire la orice schimbări care sunt relevante pentru contractele lor, cum ar fi notificările noilor versiuni de software.

Fișierele Cookies
Fișierele cookie sunt fișiere mici pe care un site poate să le trimită în browser și care pot fi apoi stocate pe hard disk-ul computerului. Acestea acționează ca o etichetă care vă identifică computerul, dar nu personal, pe măsură ce navigați pe site-ul nostru. CGM utilizează cookie-uri pentru a urmări numărul de vizite pe paginile noastre web pentru a afla cum vizitatorii utilizează site-ul și cum îl putem îmbunătăți. Cookie-urile permit CGM-ului să optimizeze interfața de utilizator a site-ului prin "recunoașterea" dvs. ca vizitator repetat. În acest caz, vă putem furniza informațiile care ar putea fi cele mai relevante pentru dvs. sau care au fost adăugate recent pe site-ul nostru. Conținutul unui modul cookie este limitat la un număr de identificare. Detalii precum numele dvs., adresa IP etc. nu sunt stocate și nu compilam un profil individual al activităților dvs. online.

De asemenea, site-ul nostru poate fi vizitat dacă respingeți modulele cookie. În setările browserului dvs., aveți opțiunea de a dezactiva modulele cookie, de a permite cookie-urile numai pentru anumite site-uri web sau de a primi o notificare în momentul în care un cookie este trimis pe computer. De asemenea, puteți șterge cookie-urile în orice moment de pe hard disk (dosarul "Cookies"). Dacă respingeți cookie-urile, este posibil să aveți dificultăți în navigarea pe anumite părți ale site-ului nostru.

Securitate
CGM ia toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale necesare pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii sau utilizării incorecte. De exemplu, datele dvs. sunt salvate într-un mediu de operare securizat, care nu este accesibil publicului și la care are acces numai personalul autorizat CGM. În anumite cazuri, datele dvs. personale sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) în timpul transmisiei. Aceasta înseamnă că se utilizează o procedură de criptare aprobată pentru comunicarea dintre computerul dvs. și serverele CGM respective, cu condiția ca browserul dvs. să accepte SSL.

Dreptul la informație

Aveți dreptul la informații cu privire la datele dvs. personale și la drepturile de rectificare, limitarea prelucrării, opoziția, portabilitatea datelor și ștergerea acestor date.

Dacă acordați consimțământul pentru CGM Software RO, aveți dreptul să îl revocați în orice moment, cu efect pentru viitor. Ne angajăm să ștergem toate datele colectate despre dvs. Cu toate acestea, suntem obligați din punct de vedere legal să respectăm perioadele posibile de păstrare comercială și fiscală care pot împiedica ștergerea imediată a acestor date. Dacă aceste motive ar afecta ștergerea, vă vom informa.

În plus, în cazul în care considerați că nu vă procesăm corect informațiile dvs. personale, aveți dreptul să adresați o plângere inspectorului pentru protecția datelor, catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral.Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Modificări la această politică de confidențialitate
Rețineți că această politică de confidențialitate poate fi modificată și modificată din când în când. Fiecare versiune a acestei Politici de confidențialitate va fi identificată prin data și versiunea acesteia la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate. Arhivăm, de asemenea, toate versiunile anterioare ale acestei politici de confidențialitate pentru accesul la cerere.

Informare monitorizare video

Societatea CGM SOFTWARE RO, având sediul social in Bld. Chimiei nr. 2, Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1533/2016, având codul unic de înregistrare RO36268684, în calitate de operator („Societatea”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

Societatea acționeaza ca operator de date cu caracter personal pentru scopul de asigurare a pazei si protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta punctelor de lucru ale Societații de la adresa din Bld. Chimiei nr. 2, prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces din interiorul clădirii.

1. Scopul, categoriile de date și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastra de angajat/ vizitator al Societații.

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal enumerate în Secțiunea 2 de mai jos pentru urmatoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 • Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta punctului de lucru al Societații din Bld. Chimiei nr. 2, Iasi, prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces.
 • Categorii de date: Imagini ale persoanelor fizice care pătrund în incinta locației Societații, ce permit identificarea directă sau indirectă a acestor persoane.
 • Categorii de persoane vizate: angajați, vizitatori, reprezentanți legali ai furnizorilor, angajați firme de curierat, precum și orice alte persoane ce intră/au acces în locația de la adresa menționată.
 • Temei legal: Obligație legală prevăzută de Legea nr. 333/2003, cu modificările ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor – în privința asigurării pazei și protecției bunurilor și valorilor Societații, împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate și existența materială a acestora.

Societatea este direct interesată de a proteja bunurile și valorile Societații, ale angajaților și ale vizitatorilor și de a asigura angajaților condiții optime de lucru așa cum s-a obligat contractual.

2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:

Pentru supravegherea video: sistemul de supraveghere video amplasat în incinta sediului Societații ce a fost montat în locuri vizibile;

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea nu utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali, iar datele dumneavostra nu sunt transferate către o entitate terță.

Datele cu caracter personal indicate mai sus, pot fi puse la dispoziție sau transmise catre terți doar în urmatoarele situații: (i) autoritați publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activitații și activelor Societații și/sau care solicită Societații să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autoritați publice sau instituții pot fi instanțe de judecată, politie; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societații noastre sau ale altor entitați sau persoane, precum instanțe de judecată.

4. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe o perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastra cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitațile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

 • Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unui system de supraveghere video.
 • Durata: 14 zile. Imaginile transmise de camerele de supraveghere video se păstreaza pentru 14 zile, apoi suporturile sunt rescrise.

5. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expira, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia.

6. Securitatea prelucrarii datelor

Societatea vă informează că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

4. Durata prelucrării6. Securitatea prelucrarii datelor

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe o perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastra cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitațile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

 • Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unui system de supraveghere video.
 • Durata: 14 zile. Imaginile transmise de camerele de supraveghere video se păstreaza pentru 14 zile, apoi suporturile sunt rescrise.

5. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expira, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia.

6. Securitatea prelucrarii datelor

Societatea vă informează că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

7. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care (i) datele de mai sus sunt necesare în scopul inițial (si nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțamantul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legatură cu servicii ale societații informaționale oferite copiilor (daca este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a va retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțamantul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazeaza pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune plângere în fața Autoritații de Protecție a Datelor (ANSPDCP)
 • Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Contact
Dacă aveți întrebări cu privire la securitatea sau prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați Ofițerul de Protecție a Datelor al CGM, care este, de asemenea, disponibil pentru a vă ajuta cu cererile dvs. de informații și sugestii și pentru a rezolva eventualele reclamații pe care le puteți avea.

Ofițerul de Protecție a Datelor al CGM Software RO
Adrian Breabăn
dpo.buro.gss@cgm.com
Bd-ul Chimiei, nr. 2bis
700291 Iasi
Romania

(Status: Iulie 2021)