CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Receptbuffer: blokkade op PRK en GPK veilig opheffen

14 juli 2021
Apotheek, receptbuffer, PRK, GPK

CGM APOTHEEK bevat niet alleen nieuwe ontwikkelingen zoals (interactie)medicatie bij stoppen, de verbeterde paginaweergave en de Kijksluiter-koppeling. Ook bestaande functionaliteiten zijn aangepast in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) van CompuGroup Medical. Zo is het vanaf nu mogelijk om in de receptbuffer een artikel met een afwijkend PRK/GPK te selecteren.

PRK betekent prescriptiecode en GPK staat voor generieke productcode. Bij artikelselectie heeft de gebruiker in eerste instantie alleen de keuze uit artikelen waarvan het PRK en GPK gelijk is aan het artikel uit het receptbericht. Willen gebruikers toch een ander artikel selecteren, dan moeten zij dit expliciet aangeven via het groene slotje en wordt de PRK/GPK-blokkade opgeheven. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om de sterkte in combinatie met dosering aan te passen.

Voordelen voor handmatig aanschrijven

Doordat de blokkade op PRK en GPK nu op een veilige wijze is op te heffen, zouden in theorie alle recepten volledig vanuit de buffer aangeschreven kunnen worden. Dit biedt veel voordelen voor het proces ten opzichte van het handmatig aanschrijven. Denk bijvoorbeeld aan het medicatiebewakingssignaal wanneer een ander PRK wordt aangeschreven dan de voorschrijver heeft gestuurd. En daarnaast is dan ook een betere monitoring van het verwerkingsproces mogelijk, bijvoorbeeld middels de rapport generator gegevensgroep ReceptBufferApo. Daarmee kan op verschillende gegevens inzicht verkregen worden tussen hetgeen initieel is ontvangen en vervolgens is aangeschreven. Dit helpt gebruikers het verwerkingsproces te monitoren ten behoeve van procesoptimalisatie. 

Gegevens die onder andere beschikbaar zijn in deze dataset zijn:

  • tijdstip van ontvangst
  • tijdstip van aanschrijven
  • medicatie wijzigingen op de niveaus ZI, HPK, GPK of ATC*
  • wijzingen in dosering
  • wijzigingen in aantal

* ZI = Z-Index, HPK = handelsproductcode en ATC = Anatomisch Therapeutisch Chemisch

Vragen en voorbereiding

Bent u een gebruiker van CGM APOTHEEK en wenst u meer informatie over bovenstaande aanpassing in de receptbuffer? Raadpleeg dan de releasenotes van CGM APOTHEEK. Releasenotes bevatten meer informatie over nieuwe en aangepaste functies in CGM APOTHEEK en worden bij elke release verstuurd naar klanten.

Maakt u geen gebruik van CGM APOTHEEK, maar heeft u wel interesse in het AIS? Lees dan verder via de onderstaande knop.

Gerelateerde artikelen
Minder incidenten door bewaking bij stoppen van medicatie

Een patiënt gebruikt twee interacterende geneesmiddelen en stopt met...

Kijksluiter-koppeling CGM APOTHEEK
Patiëntgemak verhogen met Kijksluiter-koppeling in CGM APOTHEEK

CGM APOTHEEK, het Apotheek Informatie Systeem (AIS) van CompuGroup ...