CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Blijven innoveren richting efficiënte zorg

3 juni 2021

Binnenkort lanceert CompuGroup Medical Nederland de nieuwe release met daarin een aantal belangrijke innovaties. Drie daarvan zijn de verbeterde paginaweergave, de (interactie-)medicatiebewaking bij stoppen en het nieuwe deelcontactenscherm.

Machiel Belderbos, Vice-President Product Management:

"Onze ambitie is goede systemen te ontwikkelen voor huisartsen en apotheken waarmee zij op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen werken en een gebruiksvriendelijke omgeving voor patiënten. Innovaties zijn daarin heel belangrijk. Bovendien is het ook heel leuk om innovatief bezig te zijn!"

Paul Swaab, Vice-President Software Development:

"Onze applicaties zijn functioneel heel compleet. Die kwaliteit willen we behouden", stelt Paul Swaab, Vice-President Software Development. "Via innovaties streven we ernaar onze systemen steeds eigentijdser en gebruiksvriendelijker te maken." Belderbos: "De zorg innoveert, onze gebruikers moeten en willen daarin mee en wij willen hen hierin ondersteunen. Efficiëntie is het sleutelwoord. Huisartsen en apothekers hebben het al druk genoeg. Hoe efficiënter en gebruiksvriendelijker de systemen, hoe meer tijd zij aan hun patiënten kunnen besteden."

Machiel Belderbos, Vice-President Product Management bij CompuGroup Medical
Huisartsen en apothekers hebben het al druk genoeg. Hoe efficiënter en gebruiksvriendelijker de systemen, hoe meer tijd zij aan hun patiënten kunnen besteden

Machiel Belderbos, Vice-President Product Management bij CompuGroup Medical

Vernieuwingen in de interface

"Om die reden zijn in de huidige release vernieuwingen doorgevoerd in de interface. Resultaten hiervan zijn het nieuwe webbased deelcontactenscherm, het belangrijkste scherm voor de huisarts, en de nieuwe agenda." Swaab: "Ook wat betreft de workflow voeren we vernieuwingen door om de gebruikers zo veel mogelijk te ondersteunen. Daarbij moeten de systemen aan steeds hogere eisen voldoen wat betreft data- en privacybeveiliging. Ook dat is een belangrijk aandachtspunt."

Regionalisering van zorg

Een trend die de laatste tijd veel aandacht krijgt, is de regionalisering van zorg. Regionaal wordt steeds nauwer samengewerkt om patiënten beter en efficiënter te behandelen. Belderbos: "Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsvormen waarbij data-uitwisseling cruciaal is. Wij willen heel goede eindapplicaties blijven maken voor de zorgverleners en voor de patiënt, maar we willen ook die rol ertussenin spelen waarin we zorgen voor data-ontsluiting tussen de verschillende groepen: tussen huisartsen onderling, tussen huisarts en apotheek en tussen de patiënt, behandelaar en apotheek. We werken aan diverse producten die hieraan bijdragen. Denk aan CGM LIFE, de persoonlijke gezondheidsomgeving die deze zomer live gaat en zich verder zal ontwikkelen tot een complete patiëntomgeving."

Geen doel op zich

Innoveren is geen doel op zich. Innovaties moeten aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Swaab: "We doen regelmatig fieldtests en workshops met eindgebruikers om de nieuwe mogelijkheden in de applicaties in de praktijk te testen. Dit hebben we onder meer gedaan met ontwikkelingen rond het deelcontactenscherm en het digitaliseren van de workflow van apothekers. Samen met onze gebruikers willen we met vernieuwingen in de architectuur toe naar een omgeving waarin je steeds dynamischer kunt opereren. We gaan meer en meer richting Software as a Service (SaaS). Zonder dat de gebruikers daar hinder van ondervinden worden innovaties geïmplementeerd die de systemen makkelijker en flexibeler maken; die verbeteringen gaan dan vrijwel geruisloos, maar leveren onze gebruikers zeker voordeel op."

Paul Swaab, Vice-President Software Development bij CompuGroup Medical
Samen met onze gebruikers willen we met vernieuwingen in de architectuur toe naar een omgeving waarin je steeds dynamischer kunt opereren

Paul Swaab, Vice-President Software Development bij CompuGroup Medical

Inzicht in data

Belderbos noemt het een logische vervolgstap om klanten inzicht te geven in de data. Recent zijn Portavita B.V. en MGRID B.V. onderdeel geworden van CompuGroup Medical Nederland B.V. Portavita levert ICT-oplossingen voor regionaal georganiseerde screening, preventie en behandeling van chronische aandoeningen. MGRID levert business intelligence voor grootschalige data-integratie en selfservice analyse-omgevingen. "Op basis van al die data kun je uitspraken doen over de gezondheid van de regio en kunnen zorgprogramma’s worden ontwikkeld voor interventies waar in die specifieke regio behoefte aan is. Denk aan het verlagen van hypertensie of het verbeteren van de leefstijl. De waarde van data wordt steeds belangrijker in de zorg."

Open standaarden

"Natuurlijk zouden we het liefst willen dat zo veel mogelijk zorgverleners, apothekers en patiënten onze CGM-systemen gebruiken", zegt Belderbos. "Maar uiteraard worden er ook andere systemen gebruikt. We maken ons hard voor de transitie naar een open, gestandaardiseerde omgeving. We willen eraan bijdragen dat regio’s niet geforceerd worden alles bij één leverancier af te nemen, maar dat er veilige en rijke data-uitwisseling tussen verschillende systemen plaatsvindt die zo nodig is voor een efficiëntere en betere zorg."

Gerelateerde artikelen
Meer overzicht voor huisartsen met nieuw deelcontactenscherm

Rogier Kranenbarg is als UX-architect (user experience) nauw ...

Minder incidenten door bewaking bij stoppen van medicatie

Een patiënt gebruikt twee interacterende geneesmiddelen en stopt met...