CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Bedrijfsvoeringsonderzoek voor huisartspraktijken

30 juni 2021

Piet van Meijeren, CCO Qualizorg: "Het vraagstuk van inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering speelt ook binnen het huisartsendomein. De komende vijf tot tien jaar komen er tal van uitdagingen af op de huisartsenzorg in Nederland. In willekeurige volgorde, en zonder volledig te zijn, constateren we onder andere de volgende trends op de huisartsenmarkt."

“Deze uitdagingen worden door veel zorggroepen herkend en omgezet in (lange termijn) beleidsdoelstellingen die zich onder andere richten op het continueren van de beschikbaarheid van de huisartsenzorg en dan met name in de regio, omdat daar de huisartsenzorg nu al onder druk staat.” 

“Voor veel zorggroepen zijn deze uitdagingen actueel, ook omdat veel uitdagingen van de huisartsenpraktijk op het gebied van bedrijfsvoering terecht komen bij de zorggroep, met de vraag op welke manier de zorggroep hen daarin kan faciliteren. De huisarts is immers opgeleid tot huisarts en beschikt niet altijd over de competenties en drive om het hoofd te bieden aan de toenemende facilitering op het gebied van bedrijfsvoering.“

“In gesprekken met zorggroepen constateren we dat er een dringende behoefte is naar het leren van elkaar met betrekking tot bedrijfsvoering, zodat de meeste tijd van de huisarts kan gaan naar de medische inhoud en zorg voor de patiënt. Ook wordt aangegeven dat inzicht in de bedrijfsvoering randvoorwaardelijk is bij de opvolgingsproblematiek van huisartsprakijken.”

Piet van Meijeren, Commercieel directeur Qualizorg
In gesprekken met zorggroepen constateren we dat er een dringende behoefte is naar het leren van elkaar met betrekking tot bedrijfsvoering, zodat de meeste tijd van de huisarts kan gaan naar de medische inhoud en zorg voor de patiënt.

Piet van Meijeren, Commercieel directeur Qualizorg

“Waar stap je op in als beginnend praktijkhouder en welke ondersteuning kan de zorggroep leveren met betrekking tot het verbeteren en moderniseren van de bedrijfsvoering van huisartsen die voornemens zijn om hun praktijk te over te dragen?"

“Bij al deze vragen is het inzicht belangrijk. Hoe je je praktijk ingericht hebt in vergelijking met andere praktijken en op welke bedrijfsvoeringselementen kun je het meeste verschil maken door bij een collega-praktijkhouder in de keuken te mogen kijken.” 

“In verband met deze ontwikkelingen, wordt op dit moment onderzocht op welke manier het instrument ‘Qualiview Bedrijfsvoeringstool Paramedie’ omgezet kan worden naar een specifiek meetinstrument ten behoeve van huisartspraktijken. Hiervoor is een project gestart, inclusief klankbordgroep, om de bedrijfsvoeringsindicatoren te definiëren en vereisten op te stellen waar het onderzoek/product aan zou moeten voldoen, wil het een praktische bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van huisartsenpraktijken en tegelijk gebruikt kan worden door de regio om het van elkaar leren te stimuleren."

Dit artikel komt uit het Carings Magazine van Qualizorg. 

Gerelateerde artikelen
Meer overzicht voor huisartsen met nieuw deelcontactenscherm

Rogier Kranenbarg is als UX-architect (user experience) nauw ...

Prettiger werken met verbeterde paginaweergave

Huisartsen, apothekers en assistentes besteden een groot deel van d...