CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Carrière
Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Privacyverklaring Klantportaal

Wij, CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, Maria Trost 21 56070 Koblenz, Germany, (hierna te noemen CGM SE & Co. KGaA), zijn verheugd u op ons Klant Portaal te mogen verwelkomen.

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons en we willen dat u zich veilig voelt bij het gebruik van onze diensten. Onderstaand geven wij aan welke informatie wordt verzameld en verwerkt tijdens uw bezoek aan ons Klant Portaal en voor welk doel de gegevens gebruikt worden.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op het CGM Klant Portaal.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatie zoals een naam, adres en telefoonnummer. Informatie die niet direct gerelateerd is aan uw echte identiteit - zoals geprefereerde websites of het aantal gebruikers van een pagina - zijn geen persoonsgegevens.

Verzameling en bewerking van Persoonsgegevens

Tijdens een bezoek aan ons Klant Portaal en bij het versturen van een support verzoek (een ticket) worden de volgende gegevens verwerkt en vastgelegd op onze servers in Duitsland.

Tijdelijke opslag van gegevens in het Klant Portaal voor de duur van de sessie (automatische afmelding na 30 minuten):

• Sessie ID
• IP -addres
• Timestamp bij aanmelding

In het Klant Portaal worden onderstaande gegevens vastgelegd:

• SAP ID (klantnummer SAP)
• SAP ID (SAP-nummer contactpersoon)
• Timestamp van de laatste inlog
• Gebruikersnaam
• Wachtwoord (encrypted)
• Veiligheidsvraag
• Antwoord op de veiligheidsvaar

Het Klant Portaal leest:

• Actuele timestamp

Tijdelijke gegevens gebruikt uit het SAP Systeem:

• Naam van de Contactpersoon
• Naam van de Klant
• E-Mail-adres van de Contactpersoon
• Wie de SAP Tickets aanmaakt
• Tekst van de SAP tickets

Verstuurde gegevens naar het SAP Systeem (Uw ingevulde gegevens en gemaakte keuzen):

• Titel van het ticket
• Omschrijving van het ticket
• Categorisatie van het ticket
• Prioriteit van het ticket
• Externe referentie/verwijzing van het ticket
• E-Mail distributie lijst gerelateerd aan het ticket
• Bijlagen (documenten,bestanden etc.)
• Aanvullende teksten/antwoorden bij het ticket

Gebruik en Overdracht van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het vastleggen van uw supportvraag in SAP en de door ons te leveren ondersteuning conform onze contractuele verplichtingen. De gegevens worden opgeslagen in SAP CRM totdat het probleem is opgelost (het ticket is afgesloten) plus de wettelijke garantietermijn (5 jaar). De duur van opslag kan worden verlengd indien vereist door wetgeving. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij vereist in het kader van de contractuele overeenkomst of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik van Cookies of Software voor User Tracking

Het Klant Portaal maakt geen gebruik van Cookies of Software om gebruikersgedrag vast te leggen of te analyseren.

Beveiliging

CGM neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving ontoegankelijk voor anderen. Uw persoonsgegevens worden gecodeerd door state-of-the-art technologie tijdens de verzending. Dit betekent dat communicatie tussen uw computer en de CGM servers door middel van encryptie plaatsvindt indien dit wordt ondersteund door uw browser.

Uw Rechten

U hebt het recht op informatie en toegang tot opgeslagen persoonsgegevens alsook het recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, gegevens overdraagbaarheid en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming aan CGM SE & Co. KGaA geeft, hebt u het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit geldt dan per datum intrekking. Wij zullen alle gegevens die wij over u hebben verzameld verwijderen. Daarbij zijn wij echter wettelijk verplicht om ons te conformeren aan wettelijke bewaartermijnen, die onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kunnen voorkomen. Wij zullen u hierover informeren. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken.

Aanpassingen aan dit Privacy Statement

Ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Iedere nieuwe versie van dit Privacy Statement zal een nieuw versienummer krijgen. De versie is identificeerbaar middels versienummer en aanmaakdatum. Tevens archiveren wij alle voorgaande versie van het Privacy Statement die wij u op verzoek ter beschikking kunnen stellen.

Eindverantwoordelijke in de zin van de AVG/GDPR

https://www.cgm.com/corp/impressum/Impressum.en.jsp

Functionaris Gegevensbescherming

Bij vragen betreffende de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van CGM Nederland BV.

Hans Dupuits
CompuGroup Medical Nederland BV
Nobelweg 32, 6101 XB Echt
hans.dupuits@cgm.com

Verantwoordelijke toezichthouder voor CGM SE & Co. KGaA is:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Versie: 2.0
Datum: 18.06.2020