CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Dowiedz się wszystkiego o wizji, misji i ludziach, którzy kształtują CompuGroup Medical na całym świecie.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariera
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. rozbudowuje system informatyczny

21 września 2020 | Tomasz Grudzień

Szpitalny System Ekonomiczny

Na początku września 2020 r. “Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. wybrało ofertę CompuGroup Medical Polska dotyczącą rozbudowy systemów HIS (informatyczny system medyczny) oraz wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i e-usług on-line. W ramach projektu zostanie dostarczony również system bazodanowy firmy Oracle, czytniki kodów paskowych usprawniające pracę personelu medycznego oraz drukarki opasek na rękę umożliwiających łatwą identyfikację pacjentów.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną panującą w naszym kraju, coraz większą popularnością cieszą się e-usługi. Już niedługo w Poddębickim Centrum Zdrowia pacjenci będą mogli skorzystać z szerokiego pakietu e-usług.

Dzięki ePortalowi, który już niebawem będzie dostępny na stronie internetowej szpitala będą oni mogli zdalnie rejestrować się na wizyty, odbywać telekonsultacje, odbierać eZwolnienia i ePowiadomienia oraz mieć wgląd w swoją eDokumentację.

Całość prac prowadzonych w ramach projektu obejmuje także integrację systemu medycznego CGM CLININET z ogólnokrajowym systemem P1 oraz rozbudowanie go o część administracyjną ERP (Enterprise Resource Planning) obejmującą:

 • rejestr sprzedaży
 • kadry i płace
 • gospodarkę materiałową
 • finanse i księgowość
 • środki trwałe

System CGM CLININET ERP to pakiet modułów ekonomicznych przeznaczonych dla jednostek medycznych. Jest to nie tylko rozbudowany system obsługi części administracyjnej szpitala lub przychodni, obejmujący tzw. część szarą (finanse, księgowość, kadry, płace itp.), lecz także wyspecjalizowane funkcje administracyjne, przeznaczone dla jednostek ochrony zdrowia, których brakuje w standardowych modułach ERP: planowanie harmonogramów pracy w części medycznej, wyspecjalizowane funkcje magazynowe, wbudowany automatyczny przepływ między częścią medyczną a administracyjną słowników, personelu, kosztów, dokumentów sprzedaży, magazynowych oraz pozostałych dokumentów księgowych i kadrowych.

CGM CLININET ERP to rozwiązanie złożone z szeregu modułów zintegrowanych ze sobą zarówno na poziomie dostępu do danych, jak i warstwy obsługi procesów biznesowych. Moduły te gromadzą i integrują dane ze zdarzeń gospodarczych, jak również epizodów medycznych. Pozwala to na szybki dostęp do informacji z poziomu konkretnych jednostek szpitala (księgowość, kadry, oddziały szpitalne itp.). Umożliwia również tworzenie tzw. informacji zarządczej, ułatwiającej kierownictwu podejmowanie decyzji. Rozwiązanie CGM CLININET ERP to:

 • zgodność z obowiązującym prawem, potwierdzona przez biegłych rewidentów,
 • funkcjonalności specjalistyczne dla jednostek ochrony zdrowia,
 • pełna integracja na poziomie wprowadzanych danych (informacja wprowadzona w dowolnym module staje się natychmiast dostępna w całym systemie).

Produkowany przez CompuGroup Medical Polska system CGM CLININET jest rozwiązaniem zintegrowanym – łączy funkcjonalnie część medyczną i ekonomiczną. W ramach jednego systemu podlegają synchronizacji dane dotyczące kontrahentów, słowniki usług, ośrodki kosztów, rodzaje kosztów , faktury przychodowe wystawione na rzecz NFZ, faktury przychodowe za leczenie pacjenta w ramach współpracy z innymi kontrahentami, faktury kosztowe (np. apteka szpitalna), obroty na kontach (m.in. na potrzeby kalkulacji kosztów), klucze podziału, grafiki pracy i dyżurów, harmonogramy pracy, dane personelu, jednostek organizacyjnych czy też użytkowników. Daje to możliwość:

 • szczegółowej kalkulacji kosztów,
 • elektronicznej wymiany między gospodarką lekową a finansami,
 • automatyzacji przepływu innych dokumentów finansowych.

Dzięki integracji nie ma potrzeby korzystania z wielu programów. Dokument sprzedaży dla pacjenta wygenerowany w części medycznej staje się automatycznie widoczny również w księgowości.

Całkowita wartość kontraktu  to ok. 1.3mln zł brutto.

Related Articles
Telemedycyna. Wymiana e-dokumentacji między placówkami sprzyja jej rozwojowi

Znaczenie telemedycyny będzie rosło, ale pod warunkiem, że lekarze zaczną ...

Zapraszamy na konferencję „HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiązania”

Konferencja „HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiązania” podsumowuje wyniki ...