CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Dowiedz się wszystkiego o wizji, misji i ludziach, którzy kształtują CompuGroup Medical na całym świecie.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariera
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM NETRAAD VNA

Nowoczesne rozwiązanie dla archiwizacji badań diagnostycznych

CGM NETRAAD VNA nadaje nowy wymiar archiwizacji danych diagnostycznych w placówkach medycznych. Poprzez integrację informacji z różnych źródeł w jednym centralnym miejscu, platforma VNA umożliwia lepszą dostępność do informacji diagnostycznych oraz zwiększa efektywność zarządzania nimi, wspierając instytucje medyczne w osiągnięciu najwyższego standardu opieki nad pacjentami.

System umożliwia kompleksową archiwizację danych zarówno w formacie DICOM, jak i non-DICOM, obejmując cały proces przeprowadzania badań diagnostycznych w jednostkach medycznych. Oprócz przechowywania obrazów radiologicznych umożliwia również rejestrację innych istotnych informacji medycznych, takich jak wyniki elektrokardiogramów (EKG) oraz badań endoskopowych. To zapewnia tworzenie spójnej i kompleksowej bazy danych w zakresie różnych badań diagnostycznych.

Kompleksowe rozwiązanie

Jedna centralna baza danych
CGM NETRAAD VNA jest zgodny z wieloma rozwiązaniami innych dostawców, dzięki wykorzystaniu standardowych interfejsów. Zapewnia kompleksową konsolidację wszystkich obrazów medycznych w jednym centralnym repozytorium danych.

Jedno archiwum
Wszystkie obrazy są przechowywane w jednym archiwum, a VNA umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich badań obrazowych z poziomu historii medycznej pacjenta, również danych zarchiwizowanych z systemów PACS innych dostawców. Dzięki temu są one łatwo dostępne i gotowe do kolejnych etapów diagnostyki.

Łatwy dostęp do obrazów
CGM NETRAAD VNA umożliwia łatwy dostęp do obrazów diagnostycznych nie tylko w placówce medycznej, ale także w innych lokalizacjach. Dzięki funkcjonalności VNA, możliwe jest jednoczesne zapisywanie i przeglądanie plików z różnych źródeł, co integruje dane w jednym centralnym miejscu. 

Integracja z HIS/RIS
System CGM NETRAAD VNA może działać nie tylko jako samodzielna aplikacja, ale również może być zintegrowany z systemem HIS oraz RIS. Taka wszechstronność znacząco ułatwia przepływ informacji medycznych oraz umożliwia skuteczne tworzenie elektronicznego rekordu pacjenta. Dzięki temu lekarze i personel medyczny mają szybszy i łatwiejszy dostęp do istotnych danych pacjenta, co sprzyja lepszej opiece zdrowotnej.

Integracja z systemami regionalnymi oraz platformą P1
Pełna zgodność z IHE, umożliwia bezproblemową wymianę danych i informacji medycznych między różnymi placówkami oraz systemami w regionie. System jest także w pełni gotowy do integracji z platformą P1. Dzięki temu pacjenci mogą korzystać z opieki zdrowotnej w sposób spójny i skoordynowany, a personel medyczny może mieć pełniejszy dostęp do historii pacjenta, co przyczynia się do poprawy jakości opieki medycznej.

Zarządzanie regułami archiwizacji

Wbudowany moduł VNA Administrator pozwala na kompleksowe zarządzanie archiwum VNA. Umożliwia on szybką konfigurację oraz łatwe definiowanie reguł archiwizacji badań. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu, użytkownicy mają wygodny dostęp do listy urządzeń podłączonych do serwera VNA, co ułatwia skuteczne zarządzanie systemem.

 

Główne zalety CGM NETRAAD VNA

  • szybki dostęp do badań, dzięki archiwizacji w standardzie JPG2000
  • dostęp do webowej przeglądarki DICOM opartej na technologii HTML 5 Zero-footprint
  • zgodność z IHE, w zakresie integracji systemami regionalnymi
  • pełna integracja z systemami HIS/RIS
  • certyfikowany wyrób medyczny
  • bezpieczny sposób przechowywania danych

Certyfikacja

System CGM NETRAAD VNA, będący innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym w obszarze diagnostyki medycznej, został oficjalnie sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIb. Status ten został dodatkowo potwierdzony poprzez uzyskanie certyfikatu zgodności z normą EN ISO 13485:2016 oraz z Rozporządzeniem 2017/745/UE (MDR).

CGM NETRAAD VNA - wyrób medyczny w klasie IIb.

Mgr inż. Paweł Banyś, Kierownik Zespołu Fizyków Medycznych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Nasz Szpital od 2000 roku z sukcesem korzysta ze zintegrowanego systemu badań obrazowych CGM NETRAAD. Dzięki zastosowaniu systemu CGM NETRAAD udało nam się zastąpić tradycyjne klisze ich cyfrowymi odpowiednikami. Nasze dotychczasowe wieloletnie doświadczenie z systemem CompuGroup Medical Polska potwierdza jego ogromne możliwości również w zakresie oszczędności związanych z ucyfrowieniem archiwizowania i obiegu obrazów medycznych w naszej placówce.

Mgr inż. Paweł Banyś, Kierownik Zespołu Fizyków Medycznych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II