CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Dowiedz się wszystkiego o wizji, misji i ludziach, którzy kształtują CompuGroup Medical na całym świecie.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariera
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Administruj szpitalem w sposób prosty i zgodny z prawem

System CGM CLININET ERP to pakiet modułów ekonomicznych przeznaczonych dla jednostek medycznych. Jest to nie tylko rozbudowany system obsługi części administracyjnej szpitala lub przychodni, obejmujący tzw. część szarą (finanse, księgowość, kadry, płace itp.), lecz także wyspecjalizowane funkcje administracyjne, przeznaczone dla jednostek ochrony zdrowia, których brakuje w standardowych modułach ERP: planowanie harmonogramów pracy w części medycznej, wyspecjalizowane funkcje magazynowe, wbudowany automatyczny przepływ między częścią medyczną a administracyjną słowników, personelu, kosztów, dokumentów sprzedaży, magazynowych oraz pozostałych dokumentów księgowych i kadrowych.

Prosta strategia

Planowanie strategiczne to bardzo ważny element funkcjonowania szpitala. Aby zapewnić placówce medycznej bezpieczne prowadzenie dokumentacji i planowanie przyszłych działań, potrzebne jest niestandardowe rozwiązanie. Dla tych, którzy zarządzanie tzw. ‘szarą częścią’ traktują naprawdę poważnie stworzyliśmy CGM CLININET ERP. Jest to system, za pomocą którego prowadzenie spraw kadrowo, płacowych, księgowości czy finansów szpitala staje się proste i przejrzyste.

Patrząc w przyszłość

Managerowie placówek medycznych w USA, Kanadzie, Irlandii i innych krajach doskonale wiedzą, że przemyślana strategia szpitala to krok w kierunku lepszej przyszłości. CGM CLININET ERP to złożony ze starannie dobranych modułów system, który pozwoli spojrzeć na obecną sytuację administracyjną szpitala. Stąd już tylko krok od planowania skutecznych działań w przyszłości.

Cztery moduły zintegrowane ze sobą w jedną całość umożliwią obiektywne spojrzenie na narządzanie szpitalem pod względem finansów, zasobów ludzkich, kalkulacji kosztów leczenia i gospodarki materiałowej.

Główne korzyści płynące z wdrożenia systemu medycznego CGM CLININET ERP

Zgodność z prawem

Potwierdzona przez biegłych rewidentów zgodność z obowiązującymi normami gwarantuje bezpieczeństwo.

Łatwy dostęp do dokumentów

Zgodne z prawem dokumenty w formie elektronicznej można łatwo przeglądać. Ich forma jest przyjazna środowisku oraz nie generuje kosztów w postaci wydruku czy konieczności magazynowania.

Pełna integracja

Faktury NFZ, potwierdzenia wydania materiałów i leków, harmonogramy i rozliczenie czasu pracy są błyskawicznie importowane bezpośrednio z systemu medycznego CGM CLININET

Dlaczego CGM CLININET ERP?

CGM CLININET ERP to rozwiązanie złożone z szeregu modułów zintegrowanych ze sobą zarówno na poziomie dostępu do danych, jak i warstwy obsługi procesów biznesowych. Moduły te gromadzą i integrują dane ze zdarzeń gospodarczych, jak również epizodów medycznych. Pozwala to na szybki dostęp do informacji z poziomu konkretnych jednostek szpitala (księgowość, kadry, oddziały szpitalne itp.). Umożliwia również tworzenie tzw. informacji zarządczej, ułatwiającej kierownictwu podejmowanie decyzji. Rozwiązanie CGM CLININET ERP to:

 • zgodność z obowiązującym prawem, potwierdzona przez biegłych rewidentów,
 • funkcjonalności specjalistyczne dla jednostek ochrony zdrowia,
 • pełna integracja na poziomie wprowadzanych danych (informacja wprowadzona w dowolnym module staje się natychmiast dostępna w całym systemie).

Uznane na świecie technologie analiz danych  

Nowoczesne technologie oraz osiągnięcia w dziedzinie hurtowni danych i analityki pozwalają na wykonywanie przejrzystych oraz łatwych do odczytania zestawień na podstawie wielowymiarowych analiz danych. Dzięki zaawansowanym algorytmom matematycznym system prezentuje rzetelne i miarodajne dane.

Moduły uzupełniające

Oprócz standardowych modułów system CGM CLININET ERP może zostać rozszerzony o dodatkowe moduły. W znacznym stopniu usprawniają one proces zarządzania dokumentacją, pracą personelu i funkcjonowaniem zakładu. Z pomocą modułów uzupełniających możliwe jest także zarządzanie placówką z poziomu managerskiego.

Wybrane moduły uzupełniające:

 • „Grafiki pracy i dyżurów personelu”,
 • „Rejestracja czasu pracy” (RCP),
 • „Elektroniczny obieg dokumentów” (EOD/Workflow).

Nadzór nad efektywnością personelu i czasem pracy pracowników to tylko niektóre możliwości rozszerzonej funkcjonalności CGM CLININET ERP.

Integracja z częścią medyczną

Produkowany przez CompuGroup Medical Polska system CGM CLININET jest rozwiązaniem zintegrowanym – łączy funkcjonalnie część medyczną i ekonomiczną. W ramach jednego systemu podlegają synchronizacji dane dotyczące kontrahentów, słowniki usług, ośrodki kosztów („5” i „7”), rodzaje kosztów („4”), faktury przychodowe wystawione na rzecz NFZ, faktury przychodowe za leczenie pacjentaw ramach współpracy z innymi kontrahentami, faktury kosztowe (np. apteka szpitalna), obroty na kontach (m.in. na potrzeby kalkulacji kosztów), klucze podziału, grafiki pracy i dyżurów, harmonogramy pracy, dane personelu, jednostek organizacyjnych czy też użytkowników. Daje to możliwość:

 • szczegółowej kalkulacji kosztów,
 • elektronicznej wymiany między gospodarką lekową a finansami,
 • automatyzacji przepływu innych dokumentów finansowych.

Dzięki integracji nie ma potrzeby korzystania z wielu programów. Dokument sprzedaży dla pacjenta wygenerowany w części medycznej staje się automatycznie widoczny również w księgowości.

System informowania kierownictwa

Jest to moduł przeznaczony dla kadry zarządzającej szpitala. Umożliwia generowanie szczegółowych raportów i wykresów. Menadżerowie placówki medycznej otrzymują stały dostęp do zintegrowanych informacji na temat efektywności lub specyfiki pracy personelu, co ułatwia podejmowanie decyzji zarządczych.

Business Intelligence – analizy medyczne i zarządcze

CGM CLININET BI to odpowiedź na zapotrzebowanie odpowiedzialnego biznesu w sektorze medycznym. Poprzez zastosowanie zaawansowanych form prezentacji danych analiza staje się łatwa i skuteczna, co może mieć bezpośredni wpływ na tworzenie skutecznych kierunków rozwoju szpitala. Administracja CGM CLININET BI jest prosta i odbywa się za pomocą interfejsu managera. Dane pozyskane przez system są prezentowane w sposób przejrzysty, pozwalający na łatwy i szybki ogląd sytuacji, której dotyczą dane.

W skład CGM CLININET BI wchodzą moduły:

 • zbierania/integracji danych (ETL),
 • wyszukiwania informacji – raportowania,
 • analiz statystycznych,
 • kokpity menadżerskie.

Innowacje w dziedzinie analiz medycznych

CGM CLININET wyposażony jest również w innowacyjny moduł klasy BI, służący wyłącznie do analiz danych medycznych, pozwalający klasyfikować pacjentów do badań naukowych i klinicznych. Umożliwia wyszukiwanie pacjentów na podstawie zdefiniowanych przebiegów leczenia z uwzględnieniem zależności czasowych między zdarzeniami. Narzędzie spaja i czyści dane z systemu HIS oraz generuje pliki gotowe do wykonania analiz statystycznych. Pozwala to na szybkie wykrycie i analizę zdarzeń niepożądanych na przestrzeni wielu lat.

 

CompuGroup Medical podpisał umowę kupna amerykańskiej firmy eMDs

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. rozbudowuje system informatyczny

eRejestracja w ICZD w Łodzi z korzyścią dla pacjenta