CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Dowiedz się wszystkiego o wizji, misji i ludziach, którzy kształtują CompuGroup Medical na całym świecie.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariera
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

System Informacji Klinicznej dla Endoskopii

Wykonywanie badań endoskopowych może być znacznie prostsze dzięki wdrożeniu systemu informacji klinicznej dla endoskopii ENDORAAD. Sprawdzone i bezpieczne systemy informatyczne ułatwiające pracę w gabinetach zabiegowych są dziś podstawą funkcjonowania nowoczesnej placówki diagnostycznej.

ENDORAAD to system informacji klinicznych z zakresu badań endoskopowych oraz ultrasonograficznych. System umożliwia rejestrowanie pojedynczych obrazów lub sekwencji wideo oraz tworzenie raportów z przeprowadzonych procedur medycznych. ENDORAAD przechowuje kompletną dokumentację z wykonanych badań w długoterminowym archiwum i udostępnia ją zdefiniowanym użytkownikom w formie kompletnego elektronicznego rekordu medycznego pacjenta (EPR). Zaawansowana technologia oraz nieustanny rozwój systemu ENDORAAD gwarantują ponadczasowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie informacjami klinicznymi w różnego typu pracowniach endoskopowych oraz ultrasonograficznych.

Architektura systemu

System został stworzony w oparciu o wielowarstwową architekturę modułową, której kształt może być dopasowany do indywidualnych potrzeb konkretnej placówki. Jego skalowalność pozwala dodawać nowe funkcjonalności oraz podłączać kolejne pracownie diagnostyczne, tak aby system rozbudowywał się wraz z rozwojem placówki.

Instalacja systemu

Główny moduł systemu instaluje się na standardowym komputerze PC w gabinecie zabiegowym. Pozostałe moduły funkcjonalne dostępne są w modelu klient – serwer, przez co nie jest konieczna ich instalacja na wybranych stacjach roboczych. W warstwie sytemu operacyjnego serwera ENDORAAD korzysta z oprogramowania klasy UNIX (Red Hat Linux). Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez standardową przeglądarkę WWW.

Technologie bazodanowe

ENDORAAD w zakresie architektury danych wykorzystuje technologie światowych producentów. Zastosowanie takich rozwiązań umożliwia obsługę wielu użytkowników jednocześnie, zapewniając odpowiednią wydajność oraz stabilność w najbardziej wymagających środowiskach medycznych.

7 kluczowych wartości systemu endoskopowego CGM ENDORAAD

Kompleksowe zarządzanie placówką

Dzięki trzem modułom można zarządzać pracą całej pracowni endoskopowej

Integracja z systemami dla szpitala

Informacje dostępne od razu dla pracowników szpitala i lekarzy innych specjalizacji

Tworzenie dokumentacji tu i teraz

Nagranie zapisywane jest w czasie rzeczywistym

Swoboda działania

System endoskopowy CGM ENDORAAD można podłączyć do rożnego rodzaju sprzętów diagnostycznych (DICOM, non-DICOM)

Pomagaj pacjentom gdziekolwiek jesteś

Wystarczy dostęp do Internetu, by mieć wgląd w wyniki badań i konsultacji

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane przechowywane są na specjalnie stworzonym i zabezpieczonym serwerze

Raporty medyczne pod ręką

Wiele przypadków, wyników badań, sposobów leczenia dostępne w jednej bibliotece raportów medycznych

ENDORAAD umożliwia kompleksowe zarządzanie pracowniami endoskopowymi i USG. Oprócz podstawowej funkcji polegającej na przechwytywaniu obrazów medycznych i umożliwianiu opisywania badań posiada wiele innych funkcjonalności, które znacząco wpływają na komfort pracy personelu medycznego oraz usprawnienie obsługi pacjentów. ENDORAAD pozwala na elektroniczny obieg dokumentacji medycznej oraz archiwizację danych medycznych w postaci kompleksowego rekordu medycznego każdego pacjenta. System w pełni integruje się z innymi programami, dzięki czemu możliwy jest transfer danych medycznych pomiędzy ENDORAAD i systemami innych producentów.

Bezpieczeństwo

ENDORAAD gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych medycznych. Zastosowane technologie szyfrowania uniemożliwiają przechwytywanie i zmianę przesyłanych danych. System pozwala na zdefiniowanie dostępu do danych medycznych w zależności od uprawnień użytkowników.

Integracja z urządzeniami

ENDORAAD integruje się z urządzeniami medycznymi (niezależnie od ich producenta) generującymi obrazy endoskopowe i USG w różnych formatach danych. System przechwytuje obrazy medyczne pochodzące z urządzeń i składuje je w centralnym archiwum. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet digitalizacji pracowni diagnostycznych i zapewnia efektywny obieg informacji, wpływa na obniżenie kosztów w wyniku eliminacji dokumentacji analogowej oraz redukuje czas potrzebny na wyszukiwanie informacji o pacjentach.

ENDORAAD w modelu SaaS

System ENDORAAD w modelu SaaS (Software as a Service) oferowany jest jako oprogramowanie w formie e-usługi. Model ten umożliwia dostęp do wybranych modułów systemu zlokalizowanych w dedykowanym data center poprzez przeglądarkę internetowa. Raporty z badań endoskopowych wraz z obrazami medycznymi są w ten sposób udostępniane wszystkim zdefiniowanym użytkownikom systemu. Rozwiązanie zmniejsza koszty związane z zakupem infrastruktury serwerowej oraz znacząco skraca czas wdrożenia systemu w placówce.

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. rozbudowuje system informatyczny

eRejestracja w ICZD w Łodzi z korzyścią dla pacjenta

CompuGroup Medical podpisał umowę kupna amerykańskiej firmy eMDs