CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Dowiedz się wszystkiego o wizji, misji i ludziach, którzy kształtują CompuGroup Medical na całym świecie.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariera
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM NETRAAD RIS 

Kompleksowe zarządzanie pracownią diagnostyczną 

CGM NETRAAD RIS jest nowoczesnym systemem informatycznym przeznaczonym do kompleksowego zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej. Umożliwia zarządzanie pracownią radiologii, kardiologii, endoskopii i USG. Zapewnia płynną i bezpieczną transmisję danych obrazowych oraz tekstowych w obrębie szpitala, przychodni lub sieci medycznej w oparciu o technologię webową. 

CGM NETRAAD został zaprojektowany z myślą o indywidualnych potrzebach wszystkich użytkowników systemu oraz specyfice poszczególnych pracowni diagnostycznych. Użytkownik – lekarz, technik, administrator systemu czy nawet dyrekcja szpitala – może zdefiniować wygląd ekranów aplikacji według własnych preferencji, a także dostosować narzędzia oraz poszczególne opcje systemowe do swoich potrzeb.

Pełne wsparcie dla wszystkich procesów zachodzących w placówce diagnostycznej 

Skalowalność
CGM NETRAAD RIS to skalowalny system, który elastycznie rozwija się wraz z rozszerzaniem placówki o nowe pracownie diagnostyczne oraz wprowadzaniem nowych urządzeń. System regularnie podlega aktualizacjom i rozszerzeniom o nowe funkcje, co pozwala dostosować liczbę modułów i narzędzi do indywidualnych potrzeb placówki diagnostycznej.

Automatyczne pobieranie danych 
Moduł umożliwia udostępnianie list roboczych (dane pacjenta i zlecenia) urządzeniom wykonującym badania obrazowe i wyposażonym w moduł DICOM Modality Worklist. W efekcie dane zlecenia wysyłane są bezpośrednio na urządzenie bez konieczności „ręcznego” wpisywania danych przez operatora.

Import badań
Moduł umożliwia import obrazów DICOM i plików graficznych do archiwum PACS/VNA oraz ich przypisanie do konkretnego pacjenta w systemie RIS. Zapewnia łatwy podgląd i manipulację obrazami DICOM. Importowane badania są zapisywane w archiwum PACS/VNA i dostępne w elektronicznym rekordzie pacjenta.

Raporty i zestawienia
Moduł umożliwia generowanie różnego typu raportów i zestawień analitycznych. Użytkownicy otrzymują dostęp do raportów dotyczących wykonanych badań, jednostek zlecających, zużytych materiałów, kosztów wykonanych procedur, a także mogą tworzyć inne raporty wg własnych kryteriów. 

Łatwy dostęp 
System CGM NETRAAD RIS działa w trybie klient-serwer z wykorzystaniem technologii WWW, co umożliwia dostęp przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji na stacjach roboczych. Architektura webowa pozwala na swobodny dostęp do danych medycznych z dowolnej stacji roboczej w systemie.

Integracja z system szpitalnym
CGM NETRAAD RIS jest w pełni zintegrowany z systemem HIS poprzez standard HL7. Dzięki tej integracji tworzona jest kompleksowa infrastruktura informatyczna zapewniająca płynny przepływ informacji między systemami, co doskonale sprawdza się np. przy zlecaniu badań i tworzeniu dokumentacji medycznej.

Wybrane funkcjonalności CGM NETRAAD RIS:

  • rejestracja pacjentów na badania diagnostyczne,
  • tworzenie terminarzy,
  • wprowadzanie opisowych wyników badań,
  • dostęp do ustrukturyzowanych formularzy wyników badań,
  • generowanie różnego rodzaju raportów,
  • tworzenie list oczekujących,
  • wysyłanie badań do zdalnych opisów teleradiologicznych bezpośrednio z systemu RIS bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi,
  • dostęp do elektronicznego rekordu pacjenta z możliwością  edycji danych,
  • wystawianie faktur,
  • integracja z programami diagnostycznymi innych producentów.