CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Řešení pro polikliniky

Kvalitní lékařské péče pro pacienty a bezpečná komunikace s pacientem i dalšími zařízeními

CGM usnadňuje práci i ve větších ambulantních zdravotnických zařízeních, která seskupují ordinace praktických lékařů i specialistů různých lékařských oborů. 

I v tomto případě se staráme o pohodlí a spokojenost lékařů při vykonávání jejich praxe. Systém je velmi spolehlivý, přehledný a stabilní. 

Umožňuje posílání žádanek specialistům na různá vyšetření a zprostředkovává jednoduchou komunikaci s laboratořemi. Důraz je kladen především na zajištění bezpečného přenosu elektronických dat pacientů, lékařských zpráv, žádanek a laboratorních výsledků. 

Pomoc s vyřízením administrativních záležitostí a vyúčtováním lékařských úkonů zdravotním pojišťovnám je samozřejmostí všech našich produktů.

MEDICUS
CGM S4M Centrální pojišťovna

Ambulantní informační systém pro vedení zdravotnické dokumentace a vyúčtování poskytnuté péče. 

 

MEDICUS poskytuje veškeré manažerské přehledy související s chodem ordinace, včetně finančních přehledů. Pomáhá s kvalitní lékařskou péčí o pacienty a zajišťuje bezpečnou elektronickou komunikaci.

Zpracování dat pro zdravotní pojišťovny i jiné plátce.

 

Informační systém CGM S4M Centrální pojišťovna umožňuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny i jiné plátce. Je vhodný jak pro ambulantní zařízení (řetězce, polikliniky), tak i pro nemocnice. Lze jej s úspěchem využít i ve firmách, které zajišťují vyúčtování lékařské péče pro jednotlivé lékaře. Systém je nabízen ve dvou variantách - Pořizovna dokladů a Centrální zpracování dokladů.