CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Služba CGM Časová razítka

ELEKTRONICKÁ DOKUMENTACE BEZ KOMPROMISŮ

Časové razítko je datový soubor přidaný k dokumentu, který umožňuje prokázat čas jeho vytvoření (přesněji – časové razítko dokazuje, že dokument v té době a podobě již existoval). Proč nestačí elektronický podpis? Protože prokazuje pouze identitu autora dokumentu (přesněji osoby, která dokument po vytvoření elektronicky podepsala), ale nenese v sobě žádnou průkaznou informaci, kdy byl dokument vytvořen (podepsán). Elektronický podpis obsahuje pouze čas vytvoření podpisu převzatý ze systému (počítače), na kterém byl podpis vytvořen, a ten není průkazný. 

Právě pro odstranění tohoto nedostatku bylo vytvořeno CGM ČASOVÉ RAZÍTKO.

  • S CGM nejvýhodnější cena za kvalifikovaná časová razítka na trhu.
  • Obstojí při právních sporech i bez drahých konzultací právníka.
  • Vysoká bezpečnost elektronicky vedené dokumentace.
  • Převoditelnost dokumentace do papíru i po ztrátě certifikátu.
  • Jednoduchá ověřitelnost podpisu na zdravotnické dokumentaci i po skončení platnosti el. certifikátu.
  • Splnění legislativních nároků na vedení zdravotnické dokumentace bez jakýchkoliv pochybností.