CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Informační systém CGM S4M Centrální pojišťovna

ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY I JINÉ PLÁTCE

Informační systém CGM S4M Centrální pojišťovna umožňuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny i jiné plátce. Je vhodný jak pro ambulantní zařízení (řetězce, polikliniky), tak i pro nemocnice. Lze jej s úspěchem využít i ve firmách, které zajišťují vyúčtování lékařské péče pro jednotlivé lékaře. Systém je nabízen ve dvou variantách - Pořizovna dokladů a Centrální zpracování dokladů.

Pořizovna dokladů
Centrální zpracování dokladů
Kontakt

Pořizovna dokladů je určena k zadávání vstupních dat ve formě individuálních dokladů

 

Software zadávaná data okamžitě kontroluje, systém kontrol lze modifikovat pro každé pracoviště samostatně. Je možné prohlížet vybrané číselníky a vybírat data jak z číselníků distribuovaných zdravotními pojišťovnami, tak i z číselníků uživatelských. Software také umí kontrolovat rodná čísla proti centrálnímu registru pojištěnců, provádět základní statistická vyhodnocení, filtrovat formuláře podle různých kritérií. 

Pořizovna dokladů však neumožňuje provedení centrální uzávěrky dokladů a tím ani tvorbu dávek a faktur pro jednotlivé plátce. Dále rovněž neumožňuje pracovat s archivem a vytvářet tak opravné doklady a dávky.

Centrální zpracování dokladů obsahuje veškeré funkce jako Pořizovna dokladů

 

Navíc umožňuje načítání primárních dat pořízených na stanicích v modulu Pořizovna dokladů, přebírá data z jiných softwarů CompuGroup Medical, s.r.o. i od externích dodavatelů, jsou-li ve formátu předepsaném platnou metodikou, nebo jsou-li v dohodnutém datovém rozhraní. 

Z pořízených dokladů sestavuje dávky a faktury na základě definovaných pravidel. V případě, že pojišťovna doklad z jakéhokoliv důvodu vrátí, lze jej vyhledat, opravit a znovu předložit pojišťovně formou opravné dávky. 

Software rovněž umožňuje vytvářet, tisknout a exportovat statistické sestavy pro účely zdravotnického zařízení.

Obchodní oddělení

Telefon: 246 007 820
E-mailto: obchod.cz@cgm.com

 

Servisní oddělení Po-Pá: 7:00 - 19:00

Telefon: +420 731 534 317
E-mail: miroslav.hajn@cgm.com

 

Zpracování dat pro zdravotní pojišťovny