CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Ambulantní software MEDICUS

AMBULANTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ PÉČE

MEDICUS poskytuje veškeré manažerské přehledy související s chodem ordinace, včetně finančních přehledů. Pomáhá s kvalitní lékařskou péčí o pacienty a zajišťuje bezpečnou elektronickou komunikaci.

 • Zvládá s přehledem veškeré požadavky lékařů všech odborností i sester na efektivní vedení ordinace.
 • Šetří čas a zvyšuje výnos ordinace.
 • Kontroluje vykázání provedené zdravotní péče a správnost zapisovaných kódů.
 • Řídí objednávkový systém pacientů.
 • Podporuje při antigenním testování či očkování proti COVID-19 vč. zjištění stavu očkování pacienta.
 • Disponuje vysokou mírou uživatelského nastavení (intuitivní ovládání).
 • Zajišťuje lékaři plnění všech legislativních požadavků (eRecept).
 • Umožňuje přímou výměnu dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se zdravotními pojišťovnami díky eDávkám.
 • Je osvědčeným informačním systémem s jistotou trvalé podpory.
Ambulantní informační systém pro vedení zdravotnické dokumentace
Ambulance
Poliklinika
Malé nemocnice
Stomatologie
Lázně a wellness

Ambulantní informační systém pro vedení zdravotnické dokumentace a vyúčtování poskytnuté péče

 

MEDICUS poskytuje veškeré manažerské přehledy související s chodem ordinace, včetně finančních přehledů. Pomáhá s kvalitní lékařskou péčí o pacienty a zajišťuje bezpečnou elektronickou komunikaci.

 

 • Zvládá s přehledem veškeré požadavky lékařů všech odborností i sester na efektivní vedení ordinace.
 • Šetří čas a zvyšuje výnos ordinace.
 • Kontroluje vykázání provedené zdravotní péče a správnost zapisovaných kódů.
 • Řídí objednávkový systém pacientů.
 • Disponuje vysokou mírou uživatelského nastavení (intuitivní ovládání).
 • Zajišťuje lékaři plnění všech legislativních požadavků (eRecept).
 • Umožňuje přímou výměnu dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se zdravotními pojišťovnami díky eDávkám.
 • Je osvědčeným informačním systémem s jistotou trvalé podpory.

Ambulantní informační systém pro vedení zdravotnické dokumentace a vyúčtování poskytnuté péče

 

MEDICUS poskytuje veškeré manažerské přehledy související s chodem ordinace, včetně finančních přehledů. Pomáhá s kvalitní lékařskou péčí o pacienty a zajišťuje bezpečnou elektronickou komunikaci.

 

 • Kartotéka pacientů s možností rychlého filtrování.
 • Rolovací ambulantní karta s přehledem všech návštěv včetně zobrazení diagnóz.
 • Propracovaný objednávací kalendář.
 • Rychlá tvorba lékařských zpráv.
 • Tisk účtenek pro platbu pacienta v hotovosti.
 • Možnost elektronicky podepsat dekurs (již není nutný tisk karty).
 • Možnost nastavení omezení přístupových práv různým uživatelům programu.
 • Program pracuje v síťovém prostředí a může jej současně používat více uživatelů najednou. Jejich počet je daný počtem zakoupených licencí.
 • Vykázané výkony lze sledovat na uživatele, který je pořídil.

MEDICUS NIS vede zdravotnickou dokumentaci pacientů, účtuje zdravotním pojišťovnám a pro potřeby vedení vytváří bohaté přehledy a statistiky

 

MEDICUS NIS je určen pro malé nemocnice a LDN. Tento software pracuje s více IČ, IČZ a IČP. Na základě skutečného provozu nemocnice modeluje jednotlivá pracoviště, definuje na nich pracovníky a přiděluje jim přístupová práva. Má velice příjemný vzhled. Rozmístění údajů v oknech podporuje přirozený způsob práce lékařů. Ovládání vychází ze standardu Windows a je velice podobné ovládání programu MS Office (Word, Excel).

 

 • Zvládá s přehledem veškeré požadavky lékařů všech odborností i sester na efektivní vedení ordinace.
 • Šetří čas a zvyšuje výnos ordinace.
 • Kontroluje vykázání provedené zdravotní péče a správnost zapisovaných kódů.
 • Řídí objednávkový systém pacientů.
 • Disponuje vysokou mírou uživatelského nastavení (intuitivní ovládání).
 • Zajišťuje lékaři plnění všech legislativních požadavků (eRecept).
 • Umožňuje přímou výměnu dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se zdravotními pojišťovnami díky eDávkám.
 • Je osvědčeným informačním systémem s jistotou trvalé podpory.

Od malé ordinace až po velkou polikliniku

 

MEDICUS® Stomatolog je určený pro lékaře, kteří chtějí vést veškerou
dokumentaci pacienta v elektronické podobě a tím mít maximální přehled
o zdravotním stavu pacienta i o ekonomice ordinace.

 

 • Nabízí přehledný schematický zubní kříž.
 • Poskytuje přehledný objednávací kalendář s možností nahlédnutí do historie, zpětného dohledání objednávek atd.
 • Automaticky nabízí vykázání bonusových výkonů vázaných na věk pacienta.
 • Efektivně dohlíží na organizaci preventivních prohlídek pacientů.
 • Odesílá SMS zprávy s upozorněním na plánovanou či neuskutečněnou prohlídku.
 • Záznam léčby do grafického zubního kříže automaticky generuje výkony na zdravotní pojišťovnu a případné závazky hrazené pacientem.
 • Připravuje strukturované přehledy nad vykázanými výkony i nad protetikou.
 • Podporuje ceníky a cenové plány svázané s privátními platbami.
 • Je k dispozici ve třech verzích – Start, Profesionál, Komfort.
 • Samozřejmostí je odborný servis a zákaznická podpora pro všechny uživatele.

Informační systém ideální pro řízení léčebného provozu v lázních, rehabilitačních zařízeních a v hotelech s wellness službami

 

MEDICUS® Spa organizuje práci personálu, vede zdravotnickou dokumentaci lázeňských hostů, umožňuje vystavování platebních dokladů za provedenou léčebnou péči.

 

 • Umožňuje snadné plánování jednotlivých procedur.
 • Optimalizuje časové vytížení služeb včetně typu procedur, času příprav a určení zaměstnanců.
 • Spravuje pracovní dobu zdravotnického personálu na třech úrovních (pracovník - pracoviště - procedura).
 • Zefektivňuje chod zařízení.
 • Zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace včetně eReceptů.
 • Umožňuje kombinovat komerční provoz s rehabilitační péčí hrazenou ze zdravotního pojištění.
 • Podporuje platby v cizích měnách i sezónní ceníky.
 • Lze propojit s řadou hotelových systémů.
Program MEDICUS používám prakticky od jeho začátku a stal se nedílnou součástí mé praxe všeobecného praktického lékaře. Velice pozitivně hodnotím schopnost systému reagovat na změny. S CGM spolupracuji několik let a vždy jsme našli společnou řeč. Neměnil bych.

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., Lanškroun