CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů na webech

Jménem společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., Bucharova 2657/12, Stodůlky (Praha 13) 158 00 Praha (dále CGM), Vás vítáme na našich webových stránkách. Vážíme si Vašeho zájmu o naší společnost, produkty a služby. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto bychom si přáli, abyste se cítili bezpečně při návštěvě webů. V následujícím textu si dovolujeme vysvětlit, které informace během Vaší návštěvy shromažďujeme a za jakým účelem je dále používáme. 

Rozsah působnosti následujícího prohlášení

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká webových stránek společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. stejně jako přidružených online služeb CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Nevztahuje se na případné existující odkazy na externí společnosti.

 

 

Co jsou osobní údaje

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována, přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, adresa a telefonní číslo. Informace, které přímo nesouvisí s Vaší skutečnou identitou - jako jsou preferované weby nebo počet uživatelů stránky - nejsou osobními údaji.

 

 

Sběr a zpracování osobních údajů

 

Při návštěvě našeho webu budou naše webové servery ve výchozím nastavení a za účelem zabezpečení systému dočasně uloží data připojení dotazujícího se zařízení, a to:

 

  • navštívené webové stránky,
  • datum a čas Vaší návštěvy,
  • informace o typu prohlížeče
  • informace o operačním systému,
  • webové stránky, ze kterých jste k nám přišli.

 

Data, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, dokud tyto informace svobodně neposkytnete, např. za účelem registrace účtu, ankety, vyřízení smlouvy nebo žádosti o informace.

 

 

Používání a předávání osobních údajů

 

Osobní údaje, které jste poskytli, se používají výhradně pro účely technické správy webových stránek. Dále pro splnění Vašich přání a požadavků, a to zpravidla pro zpracování smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro zodpovězení Vaší žádosti. Pouze pokud jste nám poskytli Váš souhlas nebo nevznesli námitky - pokud to stanovují zákonné předpisy, použijeme tyto údaje také pro průzkumy a marketingové účely týkající se našich produktů.

Doba uchovávání údajů závisí na jejich účelu. Údaje o smlouvách jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy (podrobně Vás budeme informovat při uzavírání smlouvy) nebo pokud nám tuto povinnost ukládá zákon. Údaje shromážděné a zpracované na základě Vašeho souhlasu budou uchovány pouze po dobu platnosti Vašeho souhlasu.

Data nebudou předána nebo prodána žádné třetí straně, pokud to není nezbytné ke splnění smluvních závazků nebo pokud to není výslovně povoleno prohlášením o souhlasu. Například: v rámci objednávky může být nutné předat osobní údaje o adrese a objednávce našim prodejním a servisním partnerům. Během potvrzení objednávky Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů.

 

 

Informace z CGM skupiny

 

Společnost CGM by Vás ráda kontaktovala v rámci nabídek a informovala o novinkách v našich produktech a službách. Při registraci na našich webových stránkách Vás proto požádáme o povolení posílat Vám přímé marketingové sdělení. Informace o důležitých změnách v souvislosti s Vaší stávající smlouvou jako zákazníka CGM (například verze softwaru) není nikterak závislá na tomto souhlasu.
 

 

 

Použití Cookies

 

"Cookies" jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat na Vašem počítači specifické informace o Vaší návštěvě webových stránek. Soubory cookie nám pomáhají shromažďovat informace o frekvenci užívání a počtu návštěvníků na našich webových stránkách. Také nám pomáhají k zvýšení uživatelského komfortu a efektivnosti. Účelem používání cookie je poskytnout Vám optimální navigaci na webu a zapamatovat si navštívené stránky, abychom Vám mohli prezentovat nový obsah. Obsah souboru cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, adresa IP atd. nebudou uloženy. Nevytváříme individuální profil Vašeho uživatelského chování.

 

Session cookies

 

Na našich stránkách používáme dočasné cookies (tzv. session cookies). Tato kategorie cookies je nezbytná k správné funkčnosti webové stránky a pro poskytnutí služby, kterou jste si od nás vyžádali. Session cookies jsou ukládány výhradně po dobu Vaší návštěvy webu a slouží pouze k Vaší identifikaci. Na konci každé návštěvy jsou session cookies vždy smazány.

Soubory session cookies jsou naprosto nezbytné pro fungování naší webové stránky a nelze je zneaktivnit. Můžete však nastavit prohlížeč, aby blokoval session cookies nebo aby Vás informoval o jejich použití. Při nastavení neaktivních session cookies nemusí některé oblasti webu fungovat správně. Session cookies jsou použity v souladu s čl. 6 odst. 1 bodu. f) GDPR.

 

 

Použití pixelových značek (pixel tags)

 

Naše webové stránky mohou používat takzvané pixelové značky (pixel tags), webové majáky (web beacons), průhledné GIFy nebo jiné techniky (dále jen pixelové značky) pro měření a statistické zvýšení míry využití a odezvy webových stránek. Značky pixelů nám umožňují počítat uživatele, kteří navštěvují určité podstránky webu, nabízet naše služby a pomáhají nám určit a optimalizovat uživatelskou přívětivost našich webových stránek.

 

 

Google Remarketing

 

Tyto webové stránky využívají remarketingovou techniku společnosti Google Inc. ("Google"). Účelem této funkce je ukázat návštěvníkům webových stránek zájmově orientované reklamy v reklamní síti Google. Prohlížeč návštěvníka ukládá do počítače tzv. "soubory cookie", malé textové soubory. Účelem těchto souborů cookie je Vás poznat při prohlížení webových stránek, které jsou součástí reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu dříve navštívených webových stránek používajících funkci remarketingu Google. Podle společnosti Google nejsou v tomto procesu shromažďovány žádné osobní údaje. Pokud nechcete používat funkci remarketingu společnosti Google, můžete ji deaktivovat na adrese http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu podle pokynů publikovaných iniciativou Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Další informace o remarketingu Google a prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

 

Matomo (dříve Piwik)

 

Tato stránka používá Matomo. Matomo je webově analytická služba a používá tzv. "cookies", male textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které nám pomáhají analyzovat interakci uživatelů na našich webových stránkách. Za tímto účelem jsou údaje o využití (včetně vaší IP adresy) vygenerované pomocí cookies přenášeny na náš server a uloženy pro účely analýzy využití a optimalizaci našich webových stránek. Okamžitá anonymizace vaší IP adresy zajišťuje, že Vás nelze identifikovat. Informace vytvořené cookies o Vašem používání tohoto webu nebudou nabízeny třetím stranám. Můžete vypnout používání souborů cookie v nastavení prohlížeče. V důsledku toho nebudete moci plně využívat naše webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou údajů Vašich návštěv na našich webových stránkách můžete zamítnout ukládání a použití kliknutím na níže uvedený odkaz. Pokud tak učiníte, bude ve Vašem prohlížeči uložen takzvaný soubor opt-out-cookie, který zabrání společnosti Matomo shromažďovat údaje o relacích. Vezměte prosím na vědomí, že při smazání souborů cookie bude také smazán tento opt-out-cookie soubor pro zabránění shromažďování a budete jej muset znovu uložit.

Prosím rozhodněte se, zda může být ve Vašem prohlížeči uložen tento soubor cookie umožňující jednoznačnou webovou analýzu, který dovoluje vlastníkovi webu shromažďovat a analyzovat různé statistické informace.

Pokud se rozhodnete proti shromažďování dat společností Matomo, klikněte na následující odkaz k uložení deaktivačního Matomo cookie do Vašeho prohlížeče. Údaje o Vaší návštěvě aktuálně shromažďuje společnost Matomo web analytics.

Klikněte pro zastavení shromažďování údajů o Vaší návštěvě.

 

 

Odkazy na sociální sítě

 

Kliknutím na "tlačítko sdílet" přenesete informace do Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Google atd. do USA a případně se tam také uloží. Na našich webových stránkách používáme tzv. techniku 2 kliknutí, což znamená, že tlačítka jsou deaktivována a po prvním kliknutí se nespojí se servery sociálních sítí. Teprve po zobrazení vizuální indikace a následném druhém kliknutí budete přesměrován(a) do vybrané sociální sítě.

 

 

Odkazy na webové stránky třetích stran (Odkazy)

 

CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. nemá vliv na obsah webových stránek třetích stran dostupných přes odkaz. Před vytvořením odkazu byly tyto webové stránky důkladně prozkoumány. Přesto nelze vyloučit, že provozovatelé příslušných webových stránek již změnili obsah, což může porušovat platné zákony nebo být v rozporu s naší firemní filozofií.

Kliknutím na odkazy webových stránek třetích stran zobrazených na našich webových stránkách nebo podle uvedených pokynů může následně vést k shromažďování uživatelských dat. Nemáme kontrolu nad shromažďovanými údaji se souhlasem nebo bez souhlasu prostřednictvím reklam nebo webových stránek třetích stran. Pokud máte obavy ohledně shromažďování a využívání Vašich dat doporučujeme prověřit Pokyny pro ochranu osobních údajů těchto webových stránek.

 

 

Bezpečnost

 

Společnost CGM podniká veškerá nezbytná technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou nebo zneužitím. Vaše data jsou uložena v bezpečném prostředí nepřístupném pro veřejnost. V některých případech jsou Vaše osobní data během přenosu šifrována nejmodernější technologií. To znamená, že komunikace mezi počítačem a servery CGM probíhá technikou šifrování, pokud je podporována Vaším prohlížečem. V případě, že chcete kontaktovat společnost CGM e-mailem, mějte na paměti, že soukromí přenášených informací nelze zaručit, protože obsah e-mailu může být zachycen třetí stranou. Proto doporučujeme používat poštovní služby vždy, když budete chtít předat důvěrné informace.

 

 

Vaše práva

 

Máte právo být informován o uložených osobních údajích, stejně jako na opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost těchto dat a právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud dáte souhlas CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., máte právo jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zavazujeme se smazat veškerá shromážděná data o Vás. Jsme však ze zákona povinni dodržovat možné daňové a obchodní lhůty uchování, jež mohou bránit okamžitému vymazání těchto údajů. Pokud by tyto důvody měly ovlivnit smazání, budeme Vás informovat.

Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně.

 

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

 

Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času změněno. Každá verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů musí být označena datem a verzí na konci tohoto dokumentu. Veškeré předchozí verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů archivujeme, k těmto verzím si můžete vyžádat přístup. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 

Data Protection Officer

 

Ing. Martin Roček

CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 13

Email: dpo.cz@cgm.com

Telephone: +420 246 007 920 

Odpovědný dozorový úřad

Odpovědný dozorový úřad za CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. je

Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Version: 1.0

Date: 27.04.2018