CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Zákaznického portálu CGM

 

Jménem společnosti CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (dále CGM), Vás vítáme na našem zákaznickém portálu. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto bychom si přáli, abyste se cítili bezpečně při používání našich služeb. V následujícím textu si dovolujeme vysvětlit, které informace během Vaší návštěvy zákaznického portálu shromažďujeme a za jakým účelem je dále používáme.

 

Rozsah působnosti

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na Zákaznický portál CGM.
 

 

Osobní údaje

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována, přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, adresa a telefonní číslo. Informace, které přímo nesouvisí s Vaší skutečnou identitou - jako jsou preferované weby nebo počet uživatelů stránky - nejsou osobními údaji.
 

 

Sběr a zpracování osobních údajů

 

Při návštěvě našeho zákaznického portálu a zaslání dotazu na podporu (dále "ticket") jsou na našich serverech v Německu zpracovávány a ukládány následující údaje.

 

Dočasně uloženo na portálu po dobu trvání relace

(automatické odhlášení po 30 minutách):

• ID relace

• IP adresa

• Časové razítko při přihlášení

 

Trvale uloženo na portálu:

• SAP ID zákazníka

• SAP ID kontaktní osoby

• Časové razítko posledního přihlášení

• Uživatelské jméno

• Heslo (šifrovaně)

• Bezpečnostní otázka

• Odpověď na bezpečnostní otázku

 

Načteno ze zákaznického portálu:

• Aktuální časové razítko

Dočasně používáno ze SAP systému:

• Jméno kontaktní osoby

• Jméno zákazníka

• E-mail kontaktní osoby

• Zadavatel SAP ticketu

• Text SAP ticketu

 

Odesláno do SAP systému

(Vaše údaje a volby):

• Název ticketu

• Popis ticketu

• Kategorie ticketu

• Priorita ticketu

• Externí reference ticketu

• E-mailový distribuční seznam týkající se ticketu

• Přiložené dokumenty/soubory

• Doplňkové texty/odpovědi na ticket

 

 

Používání a předávání osobních údajů

 

Osobní údaje, které jste poskytli, se používají výhradně za účelem zpracování ticketu v systému SAP a k odpovědi na něj v souladu s našimi smluvními závazky.

Data jsou uložena v systému SAP CRM, dokud nebude váš problém vyřešen (ticket byl uzavřen) a dále po dobu odpovídající smluvní záruční době (5 let). Doba uložení může být prodloužena, pokud to vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to není nutné pro účely smlouvy nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu.
 

 

Použití cookies nebo softwaru pro sledování uživatelů

 

Zákaznický portál CGM využívá cookies a software, které slouží k zachycení a analýze chování uživatelů.
 

 

Bezpečnost

 

Společnost CGM podniká veškerá nezbytná technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou nebo zneužitím. Vaše data jsou uložena v bezpečném prostředí nepřístupném pro veřejnost. Vaše osobní data jsou při přenosu šifrována nejmodernější technologií. To znamená, že komunikace mezi počítačem a servery CGM probíhá technikou šifrování, pokud je podporována Vaším prohlížečem.
 

 

Vaše práva

 

Máte právo být informován o uložených osobních údajích, stejně jako právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost těchto dat a právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud dáte souhlas CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., máte právo jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zavazujeme se smazat veškerá shromážděná data o Vás. Jsme však ze zákona povinni dodržovat možné daňové a obchodní lhůty uchování, jež mohou bránit okamžitému vymazání těchto údajů. Pokud by tyto důvody měly ovlivnit smazání, budeme Vás o tom informovat.

Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně.
 

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

 

Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být změněno. Každá verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je označena datem a verzí na konci tohoto dokumentu. Veškeré předchozí verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů archivujeme, k těmto verzím si můžete vyžádat přístup.

 

Odpovědný dozorový úřad

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information Rhineland-Palatinate

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz