CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare
Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Zástupci CGM se zúčastnili konference Očkování v 21. století v Poslanecké sněmovně

20. září 2023 | CGM redakce

Dne 20. 9. 2023 se zástupci CGM zůčastnili konference Očkování v 21. století aneb Elektronizace zdravotnictví se bát nemusíte! konané pod záštitou MUDr. Romany Bělohlávkové, poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro veřejné zdravotnictví Poslanecké snemovny Parlamentu ČR a MUDr Toma Philippa, Ph.D., MBA poslance a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Konference se také účastnili například MUDr. Petr Šonka - předseda Sdružení praktických lékařů, MUDr. Ilona Hülleová - předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a MUDr. Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti.

Není překvapením, že nosným tématem konference bylo zavedení povinné evidence záznamů o provedeném očkování. Navzdory rozpačitému startu celého projektu, včetně zásadní změny v podobě přechodu od SÚKLu na ÚZIS na přelomu roku 2022 a 2023, byly prezentované výsledky elektronizace této části zdravotnictví velmi pozitivní. Drtivá většina primární péče je do systému zapojená a vykazuje pravidelně záznamy o provedeném očkování svých pacientů.

I právě proto, mnohokrát zaznělo poděkování směrem k praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost, včetně jejich zástupců z řad odborných společností, kteří věnovali této problematice velké úsilí. K tomuto poděkování se také přidává CGM. Věříme, že naše otevřená komunikace se všemi zainteresovanými stranami, úsilí spojené s technickou realizací v našich ambulantních informačních systémech, informační podpora na portálu CGM Svět a uživatelská podpora našich techniků u konkrétních lékařů, také přispěla svým dílem k úspěchu celého projektu.

V tuto chvíli lze konstatovat, že se podařilo úspěšně vybudovat základy, které v budoucnu přinesou kýžené benefity jak pro lékaře, tak pro pacienty.

Očekávané pozitivní dopady eOčkování

  • Snížení administrativní zátěže lékařů, kteří budou zadávat informace o provedeném očkování pouze jednou. Zrušení papírových očkovacích průkazů pro děti a dorost. Nabízí se zrušení hlášení stavu očkovacích látek na clearingové centrum a odstranění vyžádaného duplicitního reportování stejných dat například pro hlášení o proočkovanosti do EU ze strany státních institucí. Respektive přenesení zátěže z ambulancí výhradně na příslušné instituce, které jsou za reportování dat zodpovědné a které je budou moci čerpat z jednoho registru.
  • Kvalitnější poskytování zdravotní péče, díky možnosti nahlídnout do registru očkování i u pacientů, kteří změní doktora nebo mají akutní úraz.
  • Zajištění online přístupu k datům pro strategické rozhodování státu například v době pandemie.
  • Přínos pro pacienta byl prezentován například v online přístup ke svým datům o očkování a to včetně informací o očkování svých dětí, tedy zavedení elektronického očkovacího průkazu pro dospělé.

Některé pozitivní body můžeme očekávat v blízké době, některé si budou muset nejprve počkat na legislativní podporu. Tak jako tak, čeká všechny zainteresované strany spousta práce a úsilí. Věřím, že pokud bude i nadále v podobně klíčových otázkách vedený otevřený dialog a pokud bude spravedlivě rozdělená finanční podpora mezi ambulantní a nemocniční sféru, můžeme se brzy dočkat reálných změn i v běžném životě lékařů a pacientů.

Záverem stojí za zmínku také téma portálu nzip.cz, jehož cílem je poskytovat laické veřejnosti informace z oblasti zdravotnictví, za které ručí vybraní odborníci na danou problematiku v ČR.

Související články
Přednášeli jsme na Pražských dentálních dnech

Od pátku 13. 10. do soboty 14. 10. 2023 probíhal 26. ročník mezinárodního ...

Q&A: Dotazy pediatrů na CGM z webinářů SPLDD

Již druhým rokem CGM aktivně přispívá do programu cyklu webinářů "Management...