CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Zjistěte vše o vizi, poslání a lidech, kteří utvářejí CompuGroup Medical po celém světě.

Kariéra
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Zástupci CGM se zúčastnili konference Očkování v 21. století v Poslanecké sněmovně

20. září 2023 | CGM redakce

Dne 20. 9. 2023 se zástupci CGM zůčastnili konference Očkování v 21. století aneb Elektronizace zdravotnictví se bát nemusíte! konané pod záštitou MUDr. Romany Bělohlávkové, poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro veřejné zdravotnictví Poslanecké snemovny Parlamentu ČR a MUDr Toma Philippa, Ph.D., MBA poslance a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Konference se také účastnili například MUDr. Petr Šonka - předseda Sdružení praktických lékařů, MUDr. Ilona Hülleová - předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a MUDr. Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti.

Není překvapením, že nosným tématem konference bylo zavedení povinné evidence záznamů o provedeném očkování. Navzdory rozpačitému startu celého projektu, včetně zásadní změny v podobě přechodu od SÚKLu na ÚZIS na přelomu roku 2022 a 2023, byly prezentované výsledky elektronizace této části zdravotnictví velmi pozitivní. Drtivá většina primární péče je do systému zapojená a vykazuje pravidelně záznamy o provedeném očkování svých pacientů.

I právě proto, mnohokrát zaznělo poděkování směrem k praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost, včetně jejich zástupců z řad odborných společností, kteří věnovali této problematice velké úsilí. K tomuto poděkování se také přidává CGM. Věříme, že naše otevřená komunikace se všemi zainteresovanými stranami, úsilí spojené s technickou realizací v našich ambulantních informačních systémech, informační podpora na portálu CGM Svět a uživatelská podpora našich techniků u konkrétních lékařů, také přispěla svým dílem k úspěchu celého projektu.

V tuto chvíli lze konstatovat, že se podařilo úspěšně vybudovat základy, které v budoucnu přinesou kýžené benefity jak pro lékaře, tak pro pacienty.

Očekávané pozitivní dopady eOčkování

  • Snížení administrativní zátěže lékařů, kteří budou zadávat informace o provedeném očkování pouze jednou. Zrušení papírových očkovacích průkazů pro děti a dorost. Nabízí se zrušení hlášení stavu očkovacích látek na clearingové centrum a odstranění vyžádaného duplicitního reportování stejných dat například pro hlášení o proočkovanosti do EU ze strany státních institucí. Respektive přenesení zátěže z ambulancí výhradně na příslušné instituce, které jsou za reportování dat zodpovědné a které je budou moci čerpat z jednoho registru.
  • Kvalitnější poskytování zdravotní péče, díky možnosti nahlídnout do registru očkování i u pacientů, kteří změní doktora nebo mají akutní úraz.
  • Zajištění online přístupu k datům pro strategické rozhodování státu například v době pandemie.
  • Přínos pro pacienta byl prezentován například v online přístup ke svým datům o očkování a to včetně informací o očkování svých dětí, tedy zavedení elektronického očkovacího průkazu pro dospělé.

Některé pozitivní body můžeme očekávat v blízké době, některé si budou muset nejprve počkat na legislativní podporu. Tak jako tak, čeká všechny zainteresované strany spousta práce a úsilí. Věřím, že pokud bude i nadále v podobně klíčových otázkách vedený otevřený dialog a pokud bude spravedlivě rozdělená finanční podpora mezi ambulantní a nemocniční sféru, můžeme se brzy dočkat reálných změn i v běžném životě lékařů a pacientů.

Záverem stojí za zmínku také téma portálu nzip.cz, jehož cílem je poskytovat laické veřejnosti informace z oblasti zdravotnictví, za které ručí vybraní odborníci na danou problematiku v ČR.

Související články
CompuGroup Medical má nového generálního ředitele
CompuGroup Medical má nového generálního ředitele
Dr. Marek Gančarčík je novým generálním ředitelem CompuGroup Medical pro Č...
Přednášeli jsme na Pražských dentálních dnech

Od pátku 13. 10. do soboty 14. 10. 2023 probíhal 26. ročník mezinárodního ...