CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Poliçe Üretimi

 

Üretim uzmanlarımız ile sigorta başvuru formunda belirtilmiş olan bilgileri ve sonrasında risk değerlendirme aşamasında alınmış olan kararları dikkate alarak; poliçe sahipleri için;

  • Poliçe bazlı risk kabul koşullarını belirliyoruz
  • Zeyil operasyonlarını yapıyoruz
  • Sigorta poliçelerini tanzim ediyoruz.
  • Gerektiğinde kart basımlarını yapıyoruz.

Sigortalılar; farklı teminatlara, farklı katılım payı oranlarına, farklı muafiyet oranlarına, farklı sağlık kurumu ağına sahip olabilir. Aynı poliçe içerisinde dahi sigortalının ve bağımlılarının (eşi, çocukları) ürün özellikleri farklılık gösterebilir. Tüm bu farklılıklar sistemlerimizde tanımlanabilir ve yönetilebilir.

Yine sistemlerimiz aracılığı ile; Sagmer aktarımları ve mutabakatları yapabilmekteyiz.

Resmi raporları hazırlayıp, sigorta şirketinin istediği formatta gönderebilmekteyiz.