CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM Octopus ile "Basitlikteki Mükemmellik" 
 

Hastaneler Octopus İle İşlerini Daha Hızlı Yapacak.

Claimer ECP, Mediclaim ya da Sigorta Şirketi’nin tercih edeceği herhangi bir Kural Motoru ile sağlık kurumları Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) katmanında entegrasyona olanak veren, her özel geri ödeme kurumu ve sağlık kurumunda farklı olan süreç tanımları ile web servis metot ve parametrelerini şirket ayrımı gözetmeksizin tek desende birleştiren tekil bir web servistir. Sistemin kullanımıyla birlikte elektronik doküman transferi sağlanmakta, kağıt kullanımı azaltılmaktadır.

Temel özellikler ve bilgiler;

  • 15’e yakın Sigorta Şirketi ve Banka Vakıf Sandıkları tek servis deseni yönetimi
  • 120’nin üzerinde sağlık kurumu entegrasyonu
  • Tek entegrasyon ile tüm Sigorta Şirketleri ve Banka Vakıf sandık entegrasyonu
  • Dijital doküman transferi yönetimi
  • İşlem bazlı çift yönlü ayakta tedavi (AT) ve yatarak tedavi (YT) veri transferi
  • Hak sahipliği Sorgulama, Provizyon, Paketleme, ödeme süreçleri ve on-line tahsilat takibi yönetimi
  • Tüm hastane bankolarında HBYS üzerinden provizyon alınabilmesi

 

15’e yakın geri ödeme kurumu için kullanılmakta olan Octopus, hali hazırda sigortalılar tarafından en sık kullanılan 120'nin üzerinde sağlık kurumu ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) katmanında entegredir. Entegre Sağlık kurumları kendi hastane yazılımları içerisinde tek tuş ile provizyon alabilmekte farklı bir sisteme veri girişi ihtiyacı doğmamaktadır.