CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM Octopus ile "Basitlikteki Mükemmellik" 
 

Hastaneler Octopus İle İşlerini Daha Hızlı Yapacak.

CGM Octopus Sayesinde ; 

 • Sigortalı hak sahipliği sorgusu
 • Ayakta tedavi provizyon süreçleri yönetimi
 • Yatarak tedavi ön onay ve provizyon süreçleri yönetimi
 • Paketleme, ödeme süreçleri ve on-line tahsilat takibi yönetimi
 • Doküman yönetim sistemi desteği (provizyon ve tazminat formlarının iletilmesi)
 • ÖSS  ve TSS poliçeleri provizyon ve tazminat süreçleri desteği
 • Octopus servis deseni üzerinden fatura durum sorgusu yapılabilmektedir. Bu sayede ödendi statüsündeki provizyonlar listelenebilir.
 • Her geri ödeme kurumu için farklı WS yazma eforu ve bakım maliyetinde azalma
 • WS güncellemelerinde kod yapılarında meydana gelecek bozulma riskinin ortadan kalkması
 • İşlem bazlı provizyon talep edecek yeni geri ödeme kurumları için sıfıra yakın entegrasyon eforu
 • Sonradan talep edilecek veri alanı eklemede kolaylık
 • Farklı iş süreçlerine sahip  geri ödeme kurumları için hastane lehine ortak süreçler yaratma imkanı (provizyon formları gönderimi, provizyon güncelleme, ibraname oluşturma, vs.)
 • Sigortalıya 8 kata varan hızlı servis
 • Mesai dışında, mesai içine göre artmış manuel provizyon ve telefon görüşmelerinde azalma
 • Daha az personelle yürütülen mesai dışı provizyon süreçlerinde kolaylık
 • Tüm hastane bankolarında HBYS üzerinden provizyon alınabilmesi
 • Merkezi ve ön banko personelinde İK optimizasyonu
 • Frekansı düşük olan küçük şirketler dahil bankolarda minimum eğitim ihtiyacı
 • İletişim masraflarının azalması
 • Hatasız işlem ve minimum mutabakat problemi
 • Kağıt doküman  iş yükü ve baskı maliyetinin azalması